بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تانکر رو به واحد آب یوتی UT-600

گزارش کار بانک ماشین الات  1 تیرماه 1395

امروز صبح  دو ساعتی روی  تانکر آبی که برای اوردن آب DM آماده کرده بودیم کار
کردیم .DT-5-03

1-     
سر باتری های آن تمیزکاری شده و تعویض شدند.

2-       صندلی راننده بیرون اورده شد و گریسکاری شده    و  روانکاری شده و دوباره نصب شود .

3-     
درون ماشین تمیزکاری شده

4-     
آب رادیاتور ماشین از طریق پیچ کنار موتور
بطور کامل تخلیه شد و نیم ساعتی آب های در گردش بود تا تمام رسوبات از جداره موتور
و رادیاتور خارج شدند . بقدری کقیف بود که شیر بدنه موتور کاملا گرفته و چوک شده بود.
با سیم مسیرش رو باز کردیم . آب دی ام به همراه ضد یخ را در رادیاتورش ریختیم .

 

تانکر رو به واحد آب یوتی  UT-600  بردیم و تانکرش رو که حدود 10 هزار لیتر است با
آب DM پر کردیم و
برگشتیم واحد به این ترتیب آب  بدون املاح مورد
نیاز برای ماشین هایی که قرار است سرویس شوند تا مدتها فراهم خواهد بود ( یعنی کار
باید اینطور اساسی انجام بگیره ) .

امروز کار روی کرین TCH-50- در حال انجام بود .


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0