بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چرا پی اچ آب بدون املاح تغییر می کند ؟

  چرا پی اچ آب بدون املاح تغییر می کند ؟

PH of dematerialized water

مقدار
ژی اچ باید حدود 7 باشد پی اچ آب هنگامی که از مخزن کاتیون عبور می کند حدود 4 است
ولی وقتی در مخزن نگهداری می رود پی اچ به 10 هم می رسد و علت اینکه چرا پی اچ
آب  این همه تغییر کرده به این دلیل است که  OH  موجود در برج آنیون خارج می شود و این خروج
بستگی به عملکرد رزین ها دارد

The pH of water entering the demineralising chain is
7.02. The pH of this after passing through the cationic drum is 4. The pH of
water leaving the anionic drum to the storage tank is 10.4. I would like to
know if the pH of this demineralised water is normal to be 10.4. I understand
there is escape of OH from the anionic drum but is this escape linked in any
way with the performance of the Resin?

Can the pH of the demineralised water be below 8?

آیا این امکان دارد که پی اچ آب
بدون املاح DM  کمتر از 8 شود ؟

بله این اتفاق رخ می دهد پی اچ آب
بدون املاح باید تقریبا 10 باشد ولی بالا رفتن پی اچ می تواند بدلیل نشت هیدروکسید
سدیم NAOH از واحدهای
کاتیون و آنیون باشد

You are correct in your thinking. The pH of demineralized
water should be approximately 10. The elevatd pH is because the leakage of ions
leaving the demineralizer will be in the form of NaOH. Na from the cation unit
and OH from the anion unit. The OH will cause the elevated pH.

بالا بودن OH می تواند باعث بالا رفتن پی اچ شود .
مقدار پی اچ آب دی ام اغلب نامشخص است چون ظرفیت واسطه ای برای آبهایی که مقدار
کمی مواد معدنی دارند وجود ندارد . مقدار کمی مواد شیمیایی می تواند باعث تغییر پی
اچ شود .

The pH of demineralized water is somewhat pointless
because there is no buffering capacity inherent with low mineral water. A
slight amount of chemical is capable of changing the pHژ

. ما
 موروفولین را به آب بدون املاح به هنگام
ورودش به مخزن ذخیره  تزریق می کنیم . تا
پی اچ آب را به 10 برساند . آیا می تواند تزریق موروفولین را متوقف کرد ؟ آیا این
عواقبی دارد ؟ آیا می تواند مقدار گاز دی اکسید کربن در آب بدون املاح را آنالیز
کنیم ؟

we inject Morpholine to the demineralised water on its
way to the storage tank. Given that, the pH of demineralised water is 10. Can
we stop the injection of Morpholine? Will there be any consequences? Can CO2 be
analysed in demineralised water?

 

The big problem and cause of corrosion is oxygen content.
Oxygen is probably a bigger cause of corrosion than a lower pH.

در برخی از نیروگاهها استفاده از
نیتروژنی که برای پوشش استفاده می شود می تواند جذب اکسیژن آب شود . سیستم های گاز
زدایی خلاء که از گاز دی اکسید کربن استفاد ه می کنند از طریق هوا  جذب آب دی ام DM می شود می تواند باعث کاهش مقدار پی
اچ ان شود.

Some power plants use nitrogen blanketing to prevent the dematerialized
water from absorbing oxygen. Vacuum degasification is also used.

CO2 is also absorbed from the air causing the dematerialized
water pH to drop

.................ترجمه از محمد
توکلی – 1 تیرماه 1395 - KHPIPC.


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0