بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


گزارش کار اولفین شنبه 1 خرداد ماه 1395

گزارش کار اولفین شنبه 1 خرداد ماه 1395

جا زدن مبدل های زیر انجام گرفت :

1-    مبدل EA-203-C که

2-    مبدل EA-206  

امروز صبح پیاده رفتم تا اولفین و وسایل را اماده کردیم برای جا زدن تیوب بندل ولی چون کرین آماده نبود انجام کار به بعدازظهر موکول شد

مبدل EA-203-C که رو شیفت شب کار نصفه جا زده بود باید تا ته جا زده شود . بعد از ظهر این کار رو انجام دادم و زیاد وقت مون رو نگرفت ... چند دقیقه ای برای تراز کردنش وقت صرف شد و جا رفت

 

اما در مورد  مبدل EA-206  هم که تیوب بندلش معیوب بوده  باید تیوب بندل نو را از روی مبدل SPARE  باز کنیم و روی ان ببندیم باز کردن تیوب بندل بدلیل دیر آمدن لیفتراک ( یه ساعتی وقت مون رو تلف کرد ) بعد هم که اومد و کرین آماده شد و تیوب بندل روی دستگاه TBE قرار گرفت چون دقیق و هم راستا با پوسته روی دستگاه قرار نگرفته بود جا نرفت و چون ساعت 17 شده بود و این پایان وقت افراد اورهالیه ... ادامه کار رو به شیفت شب واگذار کردیم ...

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0