بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


بعد ازظهر هم مبدل EA-430

گزارش کار اولفین سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1395

بخاطر آتش سوزی که در یکی از برج های نزدیک کار ما در اولفین اتفاق افتاد یکی دو ساعتی کار جا زدن تیوب بندل مبدل EA-430 به تعویق افتاد و تازه وقتی هم مقدمات کار رو فراهم کردیم چون نفرات مکانیک نبوند مبدل را با 180 چرخش اشتباهی جا زدیم و مجبور شدیم که اونو دوباره بیرون بیاریم و جا زدن مجددش رو به بعد از ظهر موکول کنیم .

رئیس امور اداری رو تو سایت اولفین دیدم گفتم اولین باره من شما رو اینجا می بینم ! اونم گفت منم اولین باره شما رو می بینم مگه شما تو سایت هم میائید کار می کنید ؟!  ( واقعا که ؟!)

به همکارم گفتم یه عکس دونفره از ما بگیر که ثابت بشه تو سایت کار می کنیم ! عکس گرفتیم و رفت .

 بعد ازظهر هم مبدل EA-430   رو جا زدیم . آماده بودیم که مبدل دیگه ای رو هم با اون دستگاه جا بزنیم که گفتند گستکت اش گم شده !

دیگه کم کم کارهای اورهال داره تموم میشه طبق برنامه باید تا 31 اردیبهشت تموم بشه ...


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0