بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


دستورالعمل و روشی برای تمیزکاری و بیرون اوردن و جازدن کلاف لوله

گزارش کار اولفین 27 اردیبهشت 1395

مبدل EA-205  که دیروز با وجود تلاش زیادی که کردیم بیرون نیومد . دیشب توسط شبکارها با پوسته از روی فونداسیون پائین آورده شده بود و تا ظهر مشغول آماده سازی زمینه بارگیری و حمل این مبدل 50 تنی روی کمر شکن بودند . بعد از ظهر هم کرین 150 تن رو آوردند که با همون روش سنتی یعنی بالا بردن و به زمین زدن ! کلاف لوله ها = تیوب بندل مبدل را از پوسته آن جدا کنند .

صبح آقای فاضل گفتنند ببین دستورالعملی برای بیرون آوردن مبدل در مرکز اسناد هست یا نه ؟

رفتم پیش آقای آل طیب که از قدیمی ها واحد است و اطلاعات خوبی در این زمینه ها دارد فوری نقشه مبدل رو از توی اسناد بیرون آورد ولی فقط Sketch و ابعاد پوسته و تیوب بندل بود و هیچ توضیحی در مورد بیرون آوردن مبدل ها یا دستورالعمل جا زدن تیوب بندل ها وجود نداشت. این وضعیت از یک طرف طبیعی است چون مبدل ها را شرکتی ساخته و بخش های دیگر را شرکت های دیگر و مثل اینکه کسی به فکر این موضوع نبوده است

و از طرف دیگر باید دستورالعمل و روشی برای تمیزکاری و بیرون اوردن و جازدن کلاف لوله ها وجود داشته باشد .

ضمن اینکه این همه کثیف بودن مبدل ها و مشکلات آنها امری عادی نیست و بیشتر بدلیل بی توجهی بهره بردارها با وظائف محوله و سهل انگاری های است که دارند . ضمن اینکه موادی هم که بعنوان treatment  وارد آب کولینگ تاور می کنند از نوع مرغوب خارجی نیست و بیشتر وطنی و بی کیفیت است ... این موضوع  را همکارمان در مرکز اسناد هم تائید کرد .

...............محمد توکلی – 27 اردیبهشت ماه 1395 - khbipc


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0