بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تعمیر و نگهداری روزانه موتور دستگاه کلاف کش مبدل

 تعمیر و نگهداری روزانه  موتور دستگاه کلاف کش مبدل

بازدید های روزانه دستگاه :

 

Daily maintenance

  •  دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید
  • میزان سوخت و  سطح روغن موتور و روغن هیدرولیک را چک کنید.
  • دستگاه و قسمت های متحرک آن را گریسکاری کنید .
  • قسمت های بالابرنده و پین هایی را چک کنید .
  • دستگاه را از نظر نداشتن نشتی بصورت چشمی visual check  چک کنید .

 

تعمیر و نگهداری دوره ای periodic maintenance

 

 تحت شرایط عادی نیاز به فواصل تعمیرات دوره ای interval   زیر می باشد :

  • یک بار در سال  نیاز به تعویض روغن و فیلتر روغن ، فیلتر سوخت و فیلتر هیدرولیک وجود دارد.
  • دوبار در سال بازرسی فیلتر هوا و تعویض آن حداقل سالی یکبار .
  • سالی یکبار تنظیم سوپاپها
  • سالی یکبار چک کردن کیفیت روغن هیدرولیک
  • دو بار در سال چک کردن زنجیرها وبخش های داخلی وینچ هیدرولیک .

 

روغن های  پیشنهادی برای دستگاه :

روغن هیدرولیک =hydro 46

 روغن موتور 15w40 =  

گریس = EP    

 

....................محمد توکلی – 25 اسفندماه 1394 – ممکو  khbipc

 

 

=


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0