بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


بیرون کشنده کلاف لوله های مبدل حرارتی که روی تراک نصب میشود .

 

Truck-Mounted Tube Bundle Extractor

بیرون کشنده کلاف لوله های مبدل حرارتی که روی تراک نصب میشود .

 

Truck Mounted Tube Bundle Extractor for Heat Exchanger

Key benefits:

As this machine is a truck-based vehicle, it has MOT-approval

این دستگاه که روی ماشین نصب شده است مورد تائید MOT است .

مبدل های حرارتی تا 20 تن را می تواند با سرعت و به شیوه ای ایمن بیرون بکشد و نصب کند .

مدت زمان بیرون کشیدن مبدل حدود 15 دقیقه است

Heat exchangers up to a weight of 20 tons can be pulled and reinstalled faster, safer and more competitive with only one operator. The duration of the drawing process for one heat exchanger is approx. 15 minutes

مبدل بلافاصله توسط تریلی که ظرفیت آن بالای 15 تن است حمل شده و به واحد تمیزکاری در کارگاه فرستاده می شود . در این روش نیاز به دستگاههای اضافه از جمله کرین و تراکتور نیازی نیست .  

The immediate transport of heat exchangers up to a weight of 15 tons to the cleaning plant or to the workshop is guaranteed. Additional machines like cranes, tractors and the like are not necessary any more

. دستگاه مزیت های زیادی دارد که می تواند مبدل هایی را که در عمق قرار گرفته اند و دسترسی به آنها از طریق کرین امکان پذیر نیست را بیرون بکشد و نصب کند

This machine shows vast advantages in use under tube lines or in pulling and reinstalling heat exchangers which are deeply inside the plant and unreachable for cranes at all.

  The original tube bundle extractor!

 برای دیدن طرز کار دستگاه به آدرس زیر مراجعه کنید :

 ................ترجمه از محمد توکلی – 9 اسفندماه 1394 – ممکو  KHBIPC

منبع :

 http://www.ludwig-bauch.com/english/tube-bundle-extractor/truck-mounted-tube-bundle-extractor/

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0