بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


مقایسه روغنهای سنتتیک ( ترکیبی ) با روغن های معمولی ( معدنی )

 مقایسه روغنهای سنتتیک ( ترکیبی ) با روغن های معمولی ( معدنی )

Synthetic oil vs. conventional oil

 

مقدمه :

روغن های ترکیبی بطور خلاصه 5 مزیت نسبت به روغن های معمولی دارند بشرح زیر :

1-      بهتر تمیرکردن موتور

2-      محافظت بهتر موتور در برابر سایش

3-      کارکرد بهتر در خیلی هوای سرد

4-      کارکرد بهتر در خیلی هوای داغ

5-      محافظت قطعات توربوشارژر .

البته نکته خیلی مهم در مورد روغن های سنتیک  این است که زمان تعویض آنها خیلی طولانی تر است مثلا از150 هزار کیلومتر.

 

اغلب مردم می دانند که روغن های سنتتیک از روغن های معمولی بهتر است چون محافظت بهتری از موتور می کند و اما ممکن است که دلیل این کار را ندانند . واقعا چه تفاوتی بین روغن های سنتتیک با روغن های معمولی وجود دارد؟

Most readers know that synthetic motor oils typically perform better than conventional motor oils in providing protection for your vehicle, but they might not know why. What’s the real difference between synthetic and conventional oil? Pretty much everything.

Conventional and synthetic oils begin in the ground. But that’s where the similarities end. 

روغن های سنتتیک با روغن معمولی شباهت هایی دارند ولی تفاوت هایی هم دارند . روغن های سنتتیک نه تنها تصفیه می شوند بلکه تقطیر هم شده و خالص سازی شده و به مولکولهای اصلی تجزیه می شوند . این فرآیند نه تنها باعث می شود که ناخالصی های موجود در نفت خام حذف شود بلکه هر کدام از مولکولها را قادر می سازد که بتوانند دقیقا همان نیازهایی را که با موتورهای جدید وجود دارد برآورده کنند . این مولکولهای فرآوری شده سطح بالاتری از عملکرد را نسبت به موتورهای معمولی ارائه می دهند . اما روغن های معمولی فقط بخشی از این نیاز را برآورده می کنند

Synthetic oil is not only refined but also distilled, purified and broken down into its basic molecules. This process not only removes more impurities from the crude oil but also enables individual molecules in the oil to be tailored to the demands of modern engines. These customized molecules provide higher levels of protection and performance than conventional oils. But the synthetic base oil is only half the story. The correct blend additives must go into the mix to create the oil.

ترکیب درست مواد موجود در روغن های ترکیبی یکی از مزایای منحصربفرد روغن های سنتیک است

Our Mobil 1™ brand of advanced full synthetic motor oils has a unique, balanced formulation to keep your engine running like new. So what are the benefits of Mobil 1 synthetic oil? Synthetics typically outperform conventional motor oils in providing more protection for your vehicle.

Here’s how all that chemistry translates to the real world.

1-       Keep your engine cleaner = بهتر تمیز کردن موتور

موقعی که روغن در داخل موتور گردش می کند رسوبات را تمیز می کند. در طی زمان روغن تشکیل لجن می دهد که این امر باعق کاهش کارآیی موتور و در نهایت کاهش عمر موتور می شود . روغن موتورهای سنتتیک در مقایسه با روغن های معمولی ناخالصی های کمتری دارند و به همین جهت قدرت بیشتری در برابر تشکیل لجن از خود نشان می دهند بنابر این از تشکیل رسوبات در موتور جلوگیری می کنند

As oil circulates through your engine it can pick up deposits. Over time, conventional oils can sometimes form sludge, which can reduce your engine's efficiency and, ultimately, reduce the life of your engine. Mobil 1 motor oils contain fewer impurities compared to conventional motor oils and can better resist the formation of sludge thereby preventing deposits from forming in your engine.

2-      موتور را در برابر سایش بهتر محافظت می کنند . Offer greater engine wear protection

 

قطعات موتور در تماس دائمی با هم هستند.ضمنا این قطعات با سرعت زیادی هم حرکت می کنند. در محیط نامناسبی که برای موتور وجود داردقطعات در معرض سایش و شکستگی قرار می گیرند. روغن موتور سدی محافظت کننده بین این قطعات ایجاد می کند. روغن موتورهای معمولی از هم گیسخته می شوند و توانایی آنها در برابر حافظت از سائیدگی از بین می رود . ولی روغن موتورهای سنتتیک این خاصیت خود را به مدت طولانی تری حفظ می کنند وباعث افزایش طول عمر موتور می شوند.

Engine parts are in constant contact with each other. They’re also moving at high speeds. In the extreme environment of your engine, components can wear and break down. Your motor oil is the protective barrier between these components. As conventional oils break down, their ability to prevent engine wear diminishes. Mobil 1 motor oils, on the other hand, retain their wear protection properties for a much longer time, increasing engine life.

3-       Flow better in low temperatures = در دماهای پائین تر روانکاری بهتری دارند

وقتی که ماشین برای مدتی به حال خود رها می شود ( مثلا در طول شب ) روغن موتور ته نشین می شود . اما وقتی که ماشین را روشن می کنی جریان خونی به سمت قطعات مهم موتور روانه می شود تا آنها را در برابر اصطکاک محافظت کند . در حالی که روغن های معمولی زمان بیشتری نیاز دارند تا روان شده وبه سمت موتور جریان پیدا کند. درطی ماههای سرد زمستان یا درزمانی که شما در مناطق خیلی سردسیر زندگی می کنید . این فرآیند جریان یافتن روغن طولانی تر می شود( یعنی مدت زمان بیشتری طول می کشد ) اما روغن موتور سنتیتک (Mobil 1 motor oils) طوری مهندسی شده است که سریعاً حتی در درجه حرارت های پائین ( سرما ) و بلافاصله بعد از اینکه ماشین رو روشن کردید موتور را در برابر سایش محافظت می کند

When your car sits for awhile (let’s say overnight) the oil settles. But, when you fire up the ignition, it begins flowing through critical engine parts to protect against friction. With conventional oils, it takes more time until they are able to flow smoothly through the engine. During the cold winter months, or if you live in an extremely cold environment, this flow process takes even longer. Mobil 1 motor oils, however, are engineered to flow quickly even at low temperatures, and they start protecting your engine right after you start your car.

4-      محافظت موتور در دماهای بالا Protect better at high temperatures

وقتی که ماشین در حال کار کردن است موتور داغ می شود . واقعاً داغ می شود . با گذشت زمان و داغ شدن موتور روغن مونور های معمولی شکسته شده و تبخیر می شوند و موتور را در معرض سائیدگی قرار می دهند .اما روغن موتورهای سنتتیک طوری طراحی شده اند که در برابر دماهای بالا مقاومت داشته باشند که این موضوع بویژه به هنگام رانندگی درمناطقی که آب و هوای گرمی دارد ( مثل ماهشهر و ممکو ) اهمیت زیادی دارد

. When running, engines are hot. Really, really hot. Over time, the high temperatures in your engine can cause conventional motor oils to break down or evaporate exposing your engine to wear. Mobil 1 motor oils are engineered to resist these high temperatures, which is especially important if you’re driving in hot climates.

5-      محافظت قطعات مهم در توربوشارژر . Protect critical turbocharger parts

برای پاسخ دادن به نیازهای مشتری ، سازندگان خودرو  موتورهای کوچک تری می سازند ( بخاطر بالا رقتن کارآیی سوخت ) اما  به این ماشین ها توربوشارژر ( برای تقویت توان موتور) اضافه می کنند .  قبلا اشاره کردیم که موتور در دمای های بالا  کار کی کند که این دمای بالا می تواند باعث سریع تر  شکسته شدن روغن های معمولی می شود ولی توربوشارژر های امروزی وضعیت بدتری می کنند ( یعنی گرمای بیشتری تولید می کنند). محور درون توربوشارژر می تواند تا 200 هزار دور در دقیقه بچرخد . که این سرعت بقدری گرما تولید می کند که می تواند که نیاز دارد روعن موتور آن را سریعا خنک کند .

To meet consumer demand, automakers are building cars with smaller engines (for greater fuel efficiency) but adding turbochargers (to boost power). We already mentioned how engines run at high temperatures, which can break down conventional oils faster, but today’s turbocharged engines are even more aggressive. The shaft inside a turbocharger can spin upwards of 200,000 revolutions per minute, so it’s critical that your motor oil can get to that shaft and lubricate it properly very quickly.

روغن موتورهای معمولی زیر این شرایط سریعتر شکسته شده و باعث ایجاد رسوبات روی توربوشارژر می شود که این امر می تواند منجر خرابی توربو شارژر شود . اما روغن موتورهای سنتتیک اجزای توربوشارژر را بهتر از روغن های معمولی محافظت کرده و باعث می شوند که عملکرد آنها در حد عالی باشد و توان موتور را تقویت کند

Conventional oils can break down faster under these conditions and leave deposits on turbocharger components, which can lead to failure. Mobil 1 motor oils can protect these components much better than conventional oils, keeping them operating at peak performance and boosting your engine’s power.

با وجودیکه استفاده از روغن موتورهای سنتتیک محافظت بهتری را نسبت به روغن های معمولی از خود نشان می دهد عملکرد همه روغن موتورهای سنتتیک یکسان نیست . برخی از آنها که در آزمایشگاه تست شده اند عملکرد خوبی در جاده و روی خودروها از خود نشان داده اند .

While synthetics as a motor oil category provide better protection than conventional oils, not all synthetics are created equal. Learn about the science of Mobil 1 motor oils and see their amazing performance in the lab, on the road and on the track

..................

منبع :

https://mobiloil.com/en/article/car-maintenance/learn-about-motor-oil-facts/synthetic-oil-vs-conventional-oil

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0