بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


گزارش کار چهارشنبه 21 تیرماه

گزارش کار چهارشنبه 21 تیرماه 1396

دستگاههای زیر :

 1. FT-05-05

 2. FT-05-08

 3. FT-05-13

   

در دو روز گذشته مورد بازبینی قرار گرفته و کارهای زیر روی آن ها انجام گرفته است :

 1. تخلیه و شستشوی سیستم خنک کننده

 2. تعویض کولانت COOLANT ( آب خنک کننده رادیاتور ) با آب بدون املاح DM و ضد یخ ANTIFREEZ

 3.  شستشوی بدنه و اتاق ماشین

 4. شستشوی موتور گیربکس و زیر ماشین

 5. تخلیه مخزن باد

 6. جوشکاری پدال گاز FT-05-05.  و وصل کردن سیم گاز دستی آن که رها شده بود

   

  رادیاتورها و جداره موتور بشدت کثیف بود که مشخص است سالها سرویس نشده اند و این برنامه های PM هم که برای این دستگاهها نوشته شده است همه اش فرمالیته است و در عمل کارآیی ندارد و منحصر به تعویض روغن و فیلتر و گریسکاری می شود که جزء کارهای روتین دستگاههاست.

   


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0