بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


فن آوري خلاء

Saturday, August 27, 2005

Vacuum Technology

 

فن آوري خلاء

 

تعداد روشهايي كه براي ايجاد خلاء وجود دارد بسيار زياد است و تقريبا هر چيزي كه بتوان آن را از مكيدن جمع آوري كرد را مي توان به اين طريق جابجا كرد . و فن آوري خلاء با استفاده از ايجاد اختلاف فشار در ابتدا و انتهاي لوله مكش كار مي كند و همين اختلاف فشار است كه باعث مكيده شدن مايعات و يا مخلوط مايع و جامدات از طريق شيلنگ و به داخل مخزن مي شود .

 اختلاف اصلي : تفاوت اساسي كه بين ماشين هاي سنتي  لجن كش و سيستم هاي ساخت شركت : ساب وجود دارد اين است كه در روشهاي سنتي  با استفاده از ايجاد خلاء ، آب و ساير مايعات را به داخل شيلنگ هدايت مي كنند اما در روش مورد استفاده توسط شركت ساب مي توان مخلوط هوا و مواد را با سرعت خيلي زياد و با استفاده از جريان هوا به داخل شيلنگ هدايت كرد . و برتري هاي ديگري هم دارد كه عبارتند از :

 

1-  ايجاد توان مكش خيلي بالاتر .

2-  استفاده از پمپ هاي قدرتمند تر

3-  ظرفيت هواي بالاتر

4-  استفاده از فيلترهايي كه اين امكان را مي دهد كه هوايي را كه با مايعات و جامدات خشك مخلوط شده است جدا كند.

............................................محمد توکلی ۵ شهريورماه ۱۳۸۴

 منبع :

http://www.disab.se/

 

Vacuum pump specifications

 مشخصات وکيوم لاری که قرار است توسط بانک ماشين آلات شرکت خوارزمی خريداری شود .

  1. type : Water vacuum pump
  2. compression Capacity : 1~2 kg/cm²   G
  3. working pressure : 2~3 bar
  4. flow valve : 400~500 m³/hr  in 1500 rpm

 

P.T.O specifications

 

Maximum Torque   30 kg.m/1500 rpm

 

Tank specifications

 

  1. capacity : 6000~7000 Lit
  2. Material of inner side of tank would be consistent with waste water compositions such as :

   Hydrochloric Acid- chlorine- sulphuric Acid-organic and non     organic solvents (All Types)

All types of catalysts including:   peroxides compounds and PMH – corrosive gases such as ethylene, propylene

Tank accessories including: Hydraulic jacks for opening and closing of tank gate and for changing the tank position-all kind of safety and drain and vacuum valves-Tank sight glasses-manholes-vacuum pressure gauge-tank floater-filters- hose holder-suction and discharge flexible hoses.

 

Note:     start up system of Truck should be Anti spark.

 

                              Chassis specification  

 

     Engine: Diesel Engine with 8 or 6 cylinders and 300-350 hp power

     Chassis: 2 Axles in back with 10 tires or 3 Axles in back with 8 tires

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0