بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تعمیرگاه بانک ماشین آلات مشکلات عدیده ای دارد

تعمیرگاه بانک ماشین آلات مشکلات عدیده ای دارد

در واقع نوعی به هم ریختگی در کارگاه مشاهده می شود و ایرادهای زیادی می توان به نحوه اداره آنجا گرفت بخشی از این ایرادها و اشکالها که در جلسات هم مطرح شده است بشرح زیر است :

-          نداشتن یک کارواش صنعتی که بتواند شسشتوی موتور و قسمت تحتانی خودروهای سنگین را انجام دهد . لازم به ذکر است که دو دستگاه کارواشی که یکی درتعمیرگاه سنگین و دیگری در بانک ماشین آلات وجود دارند بیشتر مناسب شستشوی بدنه هستند و برای شستن موتور و زیر ماشین ها که مملو از گریس و روغن و گردوعبار است مناسب نیستند .

-          انباشته شدن روغن های سوخته در محوطه سرویس کاری تعمیرگاه که انباشت این روغنها علاوه بر خطرات زیست محیطی و آتش سوزی که دارند بدلیل اینکه قابل فروختن هستند سرمایه ای است که باید از آن استفاده شود .

-          در حال حاضر (تیرماه 1394 ) تعداد 40 بشکه 220 لیتری و یک مخزن حدود 4500 لیتری حاوی روغن سوخته وجود دارد که حدود 13000 لیتر روغن سوخته می شود .

-          پیشنهاد می شود به منظور تشویق کارکنان سرویس کاری و نیز به جهت حفاظت از محیط زیست ازطریق ممانعت از دور ریختن و هدر دادن روغنهای تخلیه شده از ماشین ها ، بخشی از درآمد فروش این روغنهای سوخته به کارکنان زحمتکش سرویس کاری بعنوان پاداش داده شود .

-          برخی از نیروهایی که در تعمیرگاه مشغول کار هستند تخصص لازم را ندارند. مثلا به کرات د دیده شده است که از آبدارچی و نظافت چی بعنوان نفر کمکی در واحدهای فنی استفاده می شود ! که این کار یه هیچ وجه درست نیست . حتی کارواش کردن خودروها هم نیاز به تجربه و تخصص دارد

-           وبخش های مختلف کارگاه با کمبود نفر و نیز نفر متخصص مواجه هستند که باید این مسئله توسط پیمانکار یا هرکسی که متولی این کار است بسرعت حل شود .


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0