بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کارهای تعمیراتی در بانک ماشین آلات :

پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کارهای تعمیراتی در بانک ماشین آلات :

 

 

1-      استفاده از نیتروژن برای باد کردن لاستیک همه ماشین آلات سنگین : با توجه به اینکه  استفاده از نیتروژن مزایای زیادی دارد توصیه می شود همه خودروهای سنگینی که به بانک ماشین آلات مراجعه می کنند باد قبلی لاستیکهای آنها تخلیه شده و با استفاده از گاز نیتروژن خشک پر شوند . مزایای استفاده از نیترژن به شرح زیر است :

-          جلوگیری از خطر انفجار لاستیکها و ممانعت از گسترش آتش سوزی

-          جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی طوقه چرخ و رینگهای آن

-          جلوگیری از خرابی لاستیکها و افزایش عمر کاری آنها ( چون تماس مستقیم با اکسیژن باعث خرابی لاستیک می شود و عمر کاری آنها را کم می کند .

-          با توجه به اینکه نیتروژن به مقدار فراوان در واحد آب نیرو تولید می شود تامین آن هم هزینه ای ندارد ولی باید دید که چگونه می توان این نیتروژن را به کارگاه منتقل کرد و از طریق کمپرسور وارد لاستیک ها نمود .


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0