بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چک لیست لیفت تراک

Tuesday, June 30, 2015

چک لیست  لیفت تراک

PMMFLE05

 

شماره مرحله

مشاهدات

 مناسب

 نامناسب

غیر قابل اجراء

005

 گرفتن پرمیت برای چک کردن در حال کار

 

 

 

010

چک کردن بیرینگ های چرخ سیستم فرمان

 

 

 

015

چک کردن جعبه دنده GEAR BOX

 

 

 

020

چک کردن لوله های سیستم ترمز

 

 

 

025


چک کردن دیفرانسیل

 

 

 

030

اگر این تجهیز در اولین چک کردن دارای مشکل لرزش  بود با بخش لرزه نگاری تماس گرفته شود و دستور کار W/O صادر گردد(EM  ) و پرمیت جهت انجام کار روی دستگاه خاموش گرفته شود و مشکل حل شده و سپس موارد زیر بررسی گردد .

 

 

 

035

چک کردن اتصالات جعبه دنده از نظر اینکه شل نشده باشند

 

 

 

040

اتصالات ترمز و سیستم ترمز چک شود

 

 

 

045

کاسه ترمزها سیستم ترمز را چک کنید

 

 

 

050

لنت ترمزها را چک کنید

 

 

 

055

پمپ انژکتور را چک کنید

 

 

 

060

سر سیلندر را چک کنید

 

 

 

065

فیلتر هوا را چک کنید

 

 

 

070

فیلترها را چک کنید

 

 

 

075

پرمیت  را ببندید و دستور کارهای بلاتکلیف را نگه دارید .

 

 

 

080

فیدبک اولیه و نهایی را کامل کنید

 

 

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0