بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


کیسه هوا ( ایربگ) اس آر اس چیست ؟

کیسه هوا ( ایربگ) اس آر اس چیست ؟

What an SRS Airbag Stands For

January 27, 2012

مترجم : محمد توکلی – 17 مه 2015

 =SRS مخفف supplemental restraint system به معنی سیستم بازدارنده تکمیلی است

مقدمه :

داشتن کیسه هوا و ترمز ای بی اس از جمله الزاماتی است که هر خودرویی باید داشته باشد ولی متاسفانه در این جا سازندگان خودرو تا همین چندی پیش این اقلام را جزء انتخاب های خریدار = آپشنال  Optional  ! قلمداد کرده و از نصب آن روی خودروها خودداری می کردند . حال آنکه اینها جزء استانداردهای ایمنی خودرو است که اجباری است !

بهرحال داشتن دست کم دو ایربگ برای سرنشینان جلو ( راننده و نفر کناری اش ) باید اجباری باشد . حالا بگذریم که خودروهایی چون سوناتا و آزرا دارای کیسه های هوای جانبی هم هستند .

امروز صبح که با ماشین همکارم به شرکت می امدم حروف SRS Air bag  نظرم را جلب کرد متن زیر در همین زمینه است :

Restraint Device: Supplemental Restraint System (SRS) Airbag

سیستم کیسه هوای بازدارنده تکمیلی

ایربگ های اس آر اس بعنوان وسیله تکمیلی کمر بندهای ایمنی و برای بهتر کردن حفاظت سرنشینان در برابر انواع خاصی از تصادفات طراحی شده اند . این ایربگ ها ایمنی سرنشینان را در برابر انواع خاصی از برخورد افزایش می دهند. انواع مختلفی از کیسه هوا در طی سالهای اخیر طراحی و مورد تائید قرار گرفته اند :

-          کیسه های هوای جانبی راننده  1989 = Driver's side Airbag (1989),

-          کیسه هوای سرنشینان خودرو Passenger side Airbag (1992,

-          کیسه هوای جانبی سایر سرنشینان = Side Airbag (1996),

-          کیسه هوای پرده ای کناری=  Side Curtain Airbag (1998)

-          کیسه هوای زانو = Knee Airbag (2002).

The SRS Airbag System is designed to supplement the seatbelt system and improve occupant protection in certain type of crushes.
Airbags supplement the seat belt and enhance passenger safety in certain types of collision.
All kinds of airbags were developed and adopted, including Driver's side Airbag (1989), Passenger side Airbag (1992), Side Airbag (1996), Side Curtain Airbag (1998) and Knee Airbag (2002).

اما در مورد کیسه هوای SRS  ( سمت راننده ) حسگری وجود دارد که مقدار ضربه را آشکار کرده و شدت تصادف را محاسبه می کند و متناسب با آن کیسه هوا را باز می کند زمان لازم برای جاگذاری و تنظیم کیسه هوا 0.03  = سه صدم ثانیه است  زمان کل جاگیری و خالی شدن باد آن حدود 0.1  یک دهم ثانیه طول می کشد


In the case of the SRS Airbag (Driver's side), a sensor will detect the impact and calculate the collision intensity and deploy the airbag. The time it takes for the airbag to finish deploying is approximately 0.03 seconds. That deployed airbag will deflate and the total time it takes is about 0.1 seconds.

هر پلک زدن چشم انسان بین 0.1 تا 0.3 ثانیه طول می کشد . به همین دلیل کسانی که در نزدیکی ایربگ بوده اند بیان می دارند که باز شدن ایربگ را ندیده اند چون این اتفاق بسیار سریع تر از پلک زدن اتفاق می افتد.
The human eye blinks for about 0.1 -0.3 seconds. For this reason, some who have been near an airbag deployment report they didn't see the airbag expand because it happens so rapidly.

 

ایربگ های اس آر اس ایمن ترین کیسه های هوایی هستند که در خودروهای امروزی مورد استفاده قرار می گیرند. حروف اس آر اس مخفف supplemental restraint system به معنی سیستم بازدارنده تکمیلی ( سامانه بازدارنده پساخت ) می باشد و به این منظور طراحی شده است که حفاظتی فراتر از کمربند ایمنی را به هنگام حادثه  ارائه می دهد.

An SRS airbag is an extra safety measure that’s commonplace in vehicles these days. The SRS stands for supplemental restraint system, and it’s intended to provide protection above that offered by the seatbelt in the event of an accident.

How it Works اس آر اس چگونه کار می کند ؟

هرگاه خودروی شما دچار حادثه شود و به خودروی دیگر یا به شئیی برخورد نماید که یا دیگران با شما برخورد نمایند حسگرهای کیسه هوا ( که به آن ای سی یو  ایربگ هم می گویند) سیگنالی را به ایربگ می فرستد که آن را باز کند. همه خودروهای مدرن حداقل یک ایربگ برای راننده دارند که  در وسط فرمان خودرو تعبیه شده است. و بسیاری از خودروها هم کیسه هوای دیگری هم برای مسافر دارند . کیسه هوا یک بالشتک پر از هوا است که به هنگام تصادف باز شده و از اصابت بدن و سر سرنشین به داشبرد و شیشه جلوی خودرو جلوگیری می کند . 

If your vehicle is in an accident where it hits another vehicle or object, or is hit, the airbag sensor (also known as the airbag ECU) will signal the airbag to open. All modern vehicles have at least one airbag for the driver, which is in the steering wheel, and many also have an airbag for the passenger. These are effectively large cushions that stop the person going forward into the wheel, dash, or through the windshield.

The System = سیستم اس آر اس

‹‹کیسه های هوای اس آر اس ›› به هنگام بازکردن سوئیچ خودرو ، توسط کامپیوتر ماشین مورد آزمایش قرار می گیرند و چراغی را در داشبورد ماشین روشن می کند که نماد یک شخص با کیسه هوا و یا فقط حروف SRS را نمایش می دهد هر موقع که کیسه هوا چک و بررسی شد این چراغ خاموش می شود . در صورتیکه این لامپ روشن باقی بماند خودرو به حرکت خود ادامه می دهد ولی در چنین مواردی کیسه هوا عمل نخواهد کرد .

The SRS airbag is tested by the car’s computer every time the vehicle is switched on. A light will come on in the dash. Either a figure of a person with an airbag or just reading SRS. Once checked and found to be fine, the light will switch off again. If the light remains on, the car can still be driven, but the airbag won’t operate.

برای چک کردن کیسه هوای SRS  لازم است عیب یابی از طریق ECU کیسه هوا صورت گیرد که کنترل وضعیت کیسه را بر عهده دارد و باید بعد از این مرحله چراغ کیسه هوا خاموش شود. این کار لازم است که توسط یک متخصص که دارای تجهیزات لازم است انجام گیرد .

برخی از خودروها دارای کیسه های هوای جانبی هم هستند که سرنشین ها را در برابر صدمات ناشی از تصادف از کناره ها هم محافظت می کند ولی  خودرو هایی که این کیسه های هوای جانبی را داشته باشند  بسیار معدود است.

To check the SRS airbag, a diagnostic must be run on the airbag ECU, which is the control module. It then needs to be cleared in order for the light to go off. This work needs to be done by a trained professional with the proper specialized equipment. Some vehicles do offer side airbags which can keep the driver and passengers safer in the event of being hit side on by a vehicle. So far, however, these are only on a minority of vehicles.

Bits of Knowledge = چند نکته علمی

The airbags expand at the same speed as the Shinkansen Bullet Train!

سرعت باز شدن ایربگ به اندازه سرعت قطار شینکانسن است

سرعت باز شدن کیسه هوا 100 تا 300 کیلومتر در ساعت است که معادل سرعت قطارشینکانسن است که به گلوله تفنگ مشهور است .

The airbags deploy at speeds of 100 to 300 km/h, the latter of which being the highest speed of the Shinkansen Bullet Train.

Souse : National Agency for Automotive Safety and Victim's Aid (NASVA) website

منبع : موسسه ملی ایمنی خودرو و کمک به قربانیان

Do the airbags open in any crash?

آیا کیسه هوا در هر حادثه ای باز می شود ؟

کیسه هوا هنگامی باز می شود که خودرو با سرعتی بیش از 20 تا 30 کیلومتر در ساعت تصادف کند . بنابراین در اثر ضربه ها و تصادفات جزیی نیازی به باز شدن ندارد

Airbags deploy when the vehicle crashes at speeds greater than 20 to 30 km/h.Therefore, it won't needlessly expand during weaker impacts.

From where do the airbags expand? کیسه هوا از کجا بیرون می آید ؟

کیسه هوای راننده از داخل فرمان بیرون می آید و کیسه هوای مسافر جلو از درون داشبرد بیرون می زند.  

The driver's airbag expands from the steering wheel, while the front passenger's deploys from the dashboard.

علاوه بر آن کیسه های هوای پرده ای  جانبی از صندلی ها و سقف بیرون می آیند
In addition, side and curtain shield airbags open from the seat and ceiling.

 

http://www.toyota-global.com/innovation/safety_technology/safety_technology/technology_file/passive/images/sft_32_02.jpg

 

 

...............ترجمه از محمد توکلی – 27 اردیبهشت ماه 1394 – BIPC خوارزمی

منابع :

http://www.toyota-global.com/innovation/safety_technology/safety_technology/technology_file/passive/airbag.html

http://www.carsdirect.com/car-safety/what-an-srs-airbag-stands-for

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0