بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


خار دو تکه انتهای فنرسوپاپ موتورخودروSplit Cotter

 خار دو تکه انتهای فنرسوپاپ موتورخودروSplit Cotter

 

 Split collar = Cotter valve = split tapered

New Split Valve Spring Retainer Lock (intake & exhaust)

در ماشین های  دیزلی ژاپنی نیسان که در کرین های تادانوی شرکت ما مورد استفاده است  این خار به اسم

Split collar = طوقه دو تکه = خار دو تکه نامیده می شود.

ولی در موتورهای  دیگر بنام :

Cotter valve   Split tapered و Retainer lock و valve lock هم نامیده می شود

New Replacement Split Valve Spring Retainer Lock for Intake and Exhaust Valves (16 required per vehicle)

تعویض خار نگهدارنده دو تکه برای سوپاپ های ورودی و خروجی ( جمعا 16 تا برای موتور 4 سیلندر )

Replaces your burned out, lost valve spring locks. Comes complete ready for install. Fits flat head "Hurricane" motor. Highest quality available!!! Two required per valve, guaranteed proper fit for end of valve.

خارهای دو تکه ای را که آثار سوختگی روی آنها وجود دارد باید تعویض شود . برای هر یک از سوپاپها دو عدد خار مورد نیاز است ( دو تکه ) و باید بطور متناسب در انتهای سوپاپ قرار داده شود

اینجا چون برای سفارش قطعه از انبار لازم است که شماره قطعه  part number  را پیدا کنیم دانستن اسم  انگلیسی آن اهمیت دارد .

http://www.newtonnet.co.uk/coupe/service/xml/graphics/A5/A5EM036A.gif

http://www.terrysjag.com/mm5/graphics/00000002/EBC2997.jpg

اینم عکسش :

 

 

.

.........نوشته : محمد توکلی – 4 خرداد ماه 1394 – خوارزمی بانک ماشین آلات BIPC

منابع :

http://www.reizendemoke.be/techniek/manual/engine/2.htm

http://www.terrysjag.com/category/E-TYPE-SER3-HEAD-VALVES.html

http://motorarticles.freehostia.com/engine%20overhaul%20procedures.htm

http://www.kaiserwillys.com/product/357/willys-jeep-engine-valve-train-valve-locks-parts-accessories

http://midwestjeepwillys.com/fc150-f134-engineparts.html

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0