بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

 

Sunday, August 14, 2005

اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

مقدمه :

چين بلاك از جمله تجهيزاتي است كه در كارهاي تعميراتي به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد و علت آن هم نياز فراواني است كه براي بلند كردن قطعات سنگين وجود دارد و از طرفي سهولت استفاده از اين ابزار كارآمد است كه با وجود سادگي ؛ فوائد بسياري دارد . در كارگاههاي مختلف و از جمله همين بانك ماشين آلات از آن استفاده مي شود . بايد دقت كرد كه مطابق با همان ظرفيتي  كه بر روي آن حك شده است مورد استفاده قرار گيرد و مثلااز  چين بلاك 3 تن براي بلند كردن بار بيش از 3 تن استفاده نشود ؛ زنجير آن همواره تميزباشد و قرقره ها روغنكاري شوند تا براحتي بچرخند . ضمنا از انواع مرغوب چين بلاک  كه ژاپني يا آلماني هستند استفاده شود چون تعميرات ؛ خودش كاري وقت گير و پر دردسر مي باشد و استفاده از ابزار بي كيفيت و ناقص مي تواند باعث گره خوردن كار و زحمت بيشتر شود  لذا همواره بايد از ابزار خوب و مناسب استفاده كرد .

اما در اين ميان دو نكته قابل توجه وجود دارد :

اولا طبق تجربه كاري كه من در سايت ها مختلف داشته ام متوجه شده ام كه بسياري از كارگران و استاد كاران  و حتي بعضي از  تكنسين ها  و  مهندسين ، اين وازه را غلط تلفظ مي كنند ( كلماتي مانند : جين بلاك ، جيم بلاك! چيم پلاك ! و نظائر آن ) كه همانگونه كه از شكل نوشتن انگليسي واژه مشخص مي شود همگي اين تلفظ ها غلط است و شكل درست آن چين بلاك  است و نه چيز ديگري !

اصل كلمه به شكلهاي زير وجود دارد :

Chain block

Block and fall

Block and tackle

البته معادلهايي به فارسي مي توان براي آن يافت از جمله :

·       قرقره وزنجير (  كه ترجمه تحت الفظي كلمه است )

·       جرثقيل دستي ( كه ترجمه محتوايي است )

كه البته چون هيچكدام از اينها معادلهاي مناسبي نيستند شايد به همين دليل است كه افراد ترجيح داده اند همان اصل كلمه را استفاده كنند .

در هر صورت كار با چين لاك نيز مثل ساير تجهيزات نياز به رعايت موارد ايمني دارد كه در اين جا 8 مورد از كارهايي كه نبايد انجام گيرد آمده است من به وفور شاهد پاره شدن زنجير و افتادن بار آويزان شده به چين بلاك بود هام كه اگر موارد ايمني رعايت مي شد اين حوادث اتفاق نمي افتاد .

 

 

 

 

 

8 مواردي كه براي داشتن ايمني  كار بايد از انجام دادن  آنها  خودداري كرد :

 

1- بار بيش از ظرفيت را با چين بلاك بلند نكنيد .

2- زير باري كه بلند كرده ايد قرار نگيريد .

3- از آويزان كردن يك بار با استفاده از دو چين بلاك خودداري كنيد .

4- باري را كه بلند كرده ايد بيش از اندازه از محل خود دور نكنيد و به آن ضربه وارد نكنيد .

5- از چين بلاكي كه زنجير آن تاب خورده و پيچيده است خودداري كنيد .

6- باري را كه زا چين بلاك آويزان است بر روي  زمين نكشيد .

7- باري را كه با چين بلاك بلند كرده ايد به يكباره نكشيد ابتدا چند لحظه اي صبر كنيد تا بار وضعيت متعادل را به خود بگيرد و ساكن شود براي اين كارآن را حدود 10 سانتي متري (4 اينچ )  از زمين بالا و پائين كنيد .

8- هنگاميكه باري  را از زمين بلند كرده ايد  از چرخاندن  چين بلاك خودداري كنيد .

...........................................................................................مقدمه و ترجمه :محمد توكلي

23 مردادماه 1384 ماهشهر BIPC -

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0