بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چک لیست ژنراتور :

چک لیست ژنراتور :

PMM GEN 07

شماره مرحله

شرح کار

سالم است

 سالم نیست

قابل اجرا نیست

070

چک و تمیزکاری اتصالات سیم پیچ های  ژنراتور

 

 

 

075

برداشتن برکر مدار و سرویس کردن آن بر اساس برگه مربوطه

 

 

 

080

چک کردن ترمینال کنترل از نظر سفت بودن

 

 

 

085

 چک کردن ترمینال برق ورودی از نظر اینکه تغییر رنگ نداده باشد و سفت باشد .

 

 

 

090

 چک کردن همه  اتصالات میله های باس از نظر سفت بودن .

 

 

 

100

چک کردن درها از نظراینکه دربرابر ورود جانوران مقاوم باشند Vermin proof

 

 

 

105

 چک کردن و کالیبره کردن همه رله های حفاظتی

 

 

 

110

چک کردن و تمیزکاری سیم پیچ تحریک

 

 

 

115

چک کردن و تمیز کاری سیم پیچ PMG

 

 

 

120

 چک کردن بیرینگها از نظرداشتن گریس

 

 

 

125

چک کردن هیتر( گرم کننده ) روغن روانکاری و ترموستات از نظر سالم بودن آنها

 

 

 

130

چک کردن وضعیت Revolting diode  و فیوزهای کنترل

 

 

 

135

کالیبره کردن همه سنجش گرها و ثبت کننده های مقادیر

 

 

 

140

چک کردن گرم کننده هوا ( در صورتیکه وجود داشته باشد )

 

 

 

145

چک کردن ترمینال های اولیه و ثانویه CT از نظر اینکه جرقه نزده و تغییر رنگ نداده باشند

 

 

 

150

کالیبره کردن همه رله های حفاظتی  و رله های کمکی

 

 

 

 

155

کالیبره کردن همه سنجش گرهای و ثبت ها کننده بر اساس  استاندارد

 

 

 

160

چک کردن مقدار مقاومت سیم پیچ میدان و مقایسه آن با مقدار قبلی

 

 

 

165

انجام تست میگر بر روی سیم پیچ میدان و ثبت مقادیر

 

 

 

170

میگر تست سیم پیچ های استاتور و ثبت مقادیر

 

 

 

175

انجام تست شبیه سازی با مدارهای تریپ و نشانگر با قرار دادن برکر در موقعیت تست

 

 

 

180

در صورت بلاتکلیف ماندن کار ، پرمیت را ببندیدو کار را براساس روش در دست اقدام انجام دهید

 

 

 

185

تمیز کردن محوطه و تحویل دادن دستگاه به اپراتور

 

 

 

195

چک کردن تجیهزات از نظر کارکرد درست

 

 

 

200

بستن اجازه کار ( پرمیت )

 

 

 

 

205

تکمیل فیدبک شروع و سابقه دستگاه

 

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0