بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


برای باد کردن لاستیک ماشین آیا نیتروژن بهتر است یا هوا ؟

برای باد کردن لاستیک ماشین  آیا نیتروژن بهتر است یا هوا ؟

Is Nitrogen Better than Air in Car Tires?

 

By Mike Allen

نوشته مایک آلن

مترجم : محمد توکلی

 

February 1, 2009 12:00 AMپرسش : آیا  استفاده از گاز نیتروژن بجای هوای معمولی در لاستیک خودرو ؛ مزیتی هم دارد ؟ آیا در مصرف سوخت تاثیر دارد یا باعث روان تر شدن حرکت خودرو می شود ؟ آیا عمر لاستیک را طولانی تر می کند ؟

Q: Is there any advantage to using nitrogen instead of compressed air in tires? Will I notice improved fuel economy or a smoother ride? Will my tires last longer?

پاسخ :

 

هوای معمولی 78% درصدش نیتروژن است و فقط 21 درصد آن اکسیژن می باشد و باقی مانده هم شامل بخار آب و گاز دی اکسید کربن و مقادیر کمی از گازهای نادر مانند نئون و آرگون می باشد که ما از گازهای دیگر صرف نظر می کنیم .

A: Sort of. From the top: Air is 78 percent nitrogen, just under 21 percent oxygen, and the rest is water vapor, CO2 and small concentrations of noble gases such as neon and argon. We can ignore the other gases.

 
استفاده از گاز نیتروژن (ازت) برای باد کردن چرخها می تواند چند دلیل داشته باشد :

There are several compelling reasons to use pure nitrogen in tires.
اول از همه اینکه نیتروژن خیلی کمتر از اکسیژن به بیرون نشت می کند که معنی اش این است که فشار لاستیکهای شما پایدارتر است و به مدت طولانی تر این فشار حفظ می شودو نکته دیگر اینکه لاستیک  ماشین های مسابقه ای را با نیتروژن پر می کنند چون تغییرات نیتروژن با دما کمتر از اکسیژن است و این بدان معنی است فشار باد لاستیکها در طی مسابقه و حتی وقتی چرخها گرم می شوند ثابت باقی می ماند . ( این بخصوص برای خوزستان و مناطق گرم خوب است که آسفالت خیلی داغ است و باد لاستیکها تعییر می کند )  و بخصوص به هنگام پیچیدن در سرپیچ ها ؛ حفط  تعادل ماشین بهتر صورت می گیرد چون تغییرات فشار نصف حالتی است که با اکسیژن پر شود . و این خیلی اهمیت دارد .First is that nitrogen is less likely to migrate through tire rubber than is oxygen, which means that your tire pressures will remain more stable over the long term. Racers figured out pretty quickly that tires filled with nitrogen rather than air also exhibit less pressure change with temperature swings. That means more consistent inflation pressures during a race as the tires heat up. And when you're tweaking a race car's handling with half-psi changes, that's important.

ماشین های سواری نیز می توانند از این خاصیت ها بهره ببرند و فشار پایدار تری را داشته باشند اما چند مزیت دیگر هم دارد :

رطوبت ( آب ) چیز بسیار بدی برای لاستیک است آبی که به همراه هوا وارد لاستیک می شود چه موقعی که بخار می شود وحتی وقتی بصورت مایع وجود دارد می تواند باعث تغییرات فشار همزمان با تغییر دمای لاستیک شود ولی وقتی هوای خشک استفاده شود این مشکلات وجود ندارند . این امر می تواند باعث خوردگی رینگ های فولادی و یا حتی آلومینیمی شود .  

Passenger cars can also benefit from the more stable pressures. But there's more: Humidity (water) is a Bad Thing to have inside a tire. Water, present as a vapor or even as a liquid in a tire, causes more of a pressure change with temperature swings than dry air does. It also promotes corrosion of the steel or aluminum rim.

وقتی در جاده های مشغول رانندگی هستیم گاهی کمی سوزن لاستیک را فشار می دهم تا مقداری از هوای آن بیرون بیاید اگردر این حالت دستم مرطوب شود نشان دهنده وجود آب در هوای درون لاستیک است . برخی پمپ های بنزین تجهیزات لازم برای خشک کردن هوای فشرده ای که وارد لاستیک می کنند را ندارند من همیشه قبل ازاینکه لاستیک نو را زیر ماشین بیندازم یک روز می گذارم در آفتاب خشک شودتارطوبت آن خارج شود . گاهی این آب همچنان در داخل لاستیک می ماند و بخوبی تخلیه نمی شود.

If I ever need to top off a tire when I'm out on the road, I'll always briefly depress the tire chuck's valve with my thumbnail and vent some air. If my thumb gets wet, there's water in the line. Some gas stations don't do a very good job of keeping the humidity out of their air system. I don't even like to use a water-based tire-mounting lubricant unless I can let the tire bake in the sun for a couple of hours before I air it up and seat the bead. I've dismounted tires (not mine) that had several quarts of water inside—probably from a compressed-air hose that collected water and was never purged properly.

 حالاوقتی از نیتروژن استفاده می کنیم وضعیت این آب چه می شود سیستم هایی که نیتروژن خالص را تهیه می کنند این نیتروژن را خشک هم می کنند گاهی برای خشک کردن درون لاستیک لازم است که چند بار لاستیک رابا نیتروژن خشک پر و خالی کنید . با این روش می توانید مقدار آب موجود در داخل لاستیک را کاهش دهید .

How is water relevant to a nitrogen discussion? Any system that delivers pure nitrogen is also going to deliver dry nitrogen. Filling tires with nitrogen involves filling and purging several times in succession, serially diluting the concentration of oxygen in the tire. This will also remove any water.

 برخی کارگاههای پنچرگیری و آپاراتی امکان خالی کردن هوای معمولی و پر کردن با نیتروژن خلوص بالارا ندارند به همین دلیل چندین بار لاستیک را با نیتروژن خالی و پر کنند تا کل هوای معمولی و رطوبت آن تخلیه شود .It's certainly simple, although time-consuming, for a tire technician to fill and bleed tires. But most shops use a machine that not only generates almost pure nitrogen by straining the oxygen out of shop-compressed air, but will also automatically go through several purge cycles unattended. Some shops have been charging as much as $30 per tire for this service. I think that's too much. If you're buying a new tire, it should be far less. Still, the nitrogen generator, filling system and technician's time aren't free—the dealer is entitled to some return for that.

بهر صورت برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که : پر کردن لاستیک خودرو با نیتروژن می تواند باعث شود که فشار باد لاستیک ها ثابت باقی بماندو مقداری هم رد مصرف سوخت و نیز هزینه نگهداری لاستیکها صرفه جویی شود . رطوبت کمتری درون لاستیکها باقی می ماند و این به معنی خوردگی کمتر دتر چرخهای خودروی شماست .

ممکن است تفاوتی در وضعیت ترمز کردن و راندن ماشین ایجاد نشود مگر اینکه باد لاستیکها بصورت جدی  تغییر کند که استفاده از نیتروژن باعث می شود این فشار باد لاستیکها پایدارتر بماند

So, to answer your specific questions: With nitrogen, your tire pressures will remain more constant, saving you a small amount in fuel and tire-maintenance costs. There will be less moisture inside your tires, meaning less corrosion on your wheels. You will not be able to feel any difference in the ride or handling or braking, unless your tire pressures were seriously out of spec and changing to nitrogen brought them back to the proper numbers.

 

http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/Gs/zr1-unveil-tire-de.jpg

 

 

.............مقدمه و ترجمه ازمحمد توکلی – 4 شهریورماه 1393 – خوارزمی – بانک ماشین آلات -

منبع :

http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/repair-questions/4302788

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0