بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


محدود كننده خودكار حركت :

 

تجهيزات ايمني :

محدود كننده خودكار حركت : Automatic Moment Limiter (AML)

اين وسيله الكترونيكي يك ابزار  ايمني است كه به منظور جلوگيري از صدمه ديدن يا واژگون شدن كرين در اثر بلند كردن بيش از اندازه بار ؛ طراحي شده است .

براي اينكه كار با كرين به شكلي ايمن صورت گيرد ؛ اطمينان حاصل كنيد كه اين بخش حفاظتي از دستگاه درست كار مي كند .

................................................................

نكاتي در مورد كار با دستگاه :

1-   قبل از كار با كرين وضعيت AML را بررسي كنيد كه بدرستي كار كند .

2-   تمام كليدهاي مرتبط با AML را مورد برسي قرار دهيد كه آيا لامپ هاي هشدار مربوط به آن بدرستي روشن مي شوند يا نه ؟

3-   به علامت اخطار AML  دقت كنيد تا به هنگاميكه بيش از اندازه بار بلند كرده ايد از اين موضوع آگاه شويد .

4-   هنگاميكه باري را از زمين بلند كرده ايد و بوم را هم بيرون كشيده ايد براي اينكه AML بدرستي عمل كند لازم است ابتدا بار را پائين آورده و نگه دارديد سپس بالا ببريد تا سيستم به درستي عمل كند .

5-   توجه داشته باشيد كه حتي هنگاميكه بار بيش از اندازه ظرفيت را بلند كرده ايد  AML باعث توقف چرخيدن بوم نمي شود .در اين هنگام توجه داشته باشيد هنگاميكه باري را از جلو بطرف عقب يا پهلوها مي چرخانيد از بلند كردن بيش از اندازه بار خودداري كنيد .

6-   بلند كردن بار از زمين بايد از طريق بالا بردن هوك  باشد و نه از طريق بلند كردن بوم . و اين كار را بايد به آرامي انجام داد تا اطمينان حاصل شود كه برداشتن بار هيچ خطري ندارد .

7-   هيچگاه بار را از طريق بالا بردن بوم از زمين بلند نكنيد .

................................................................................................م.ت 10 خرداد 1384

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0