بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تعریف ارگونومی er•go•nom•ics

 

 

 تعریف ارگونومی er•go•nom•ics

مقدمه :

ارگونومی واژه ای کلی است که به روشهای طراحی علمی برای تجهیزات گفته می شود از یک میز مطالعه  گرفته تا موس و کیبورد = صفحه کلید و تا دستگاهها و تجهیزاتی که برای تولید یکار می روند  همه و همه می توانند به نوعی از دانش ارگونومی کمک بگیرند . همین روشهای ساده و کاه پیچیده در طراحی می تواند باعث شود که کاربر و یا کارگر کمتر احساس خستگی کند و به این ترتیب کارآیی و راندمان کاری اش بالا رود و بهره وری زیادتر شود .

 

1-    علمی کاربردی برای طراحی تجیهیزات در محل های کاری است بطوریکه از طریق کاهش خستگی و کاهش ناراحتی بهره بردار ها میزان بهره وری را افزایش دهد . به عنوان بیوتکنولوژی , مهندسی انسانی , مهندسی عوامل انسانی  هم شناخته شده است .

2-    عوامل طراحی برای مکانهای کاری که از طریق کاهش ناراحتی و خستگی بهره بردارها و استفاده کنندگان از آن تجهیزات  باعث بیشینه بهره وری می شود .

 

1. (used with a sing. verb) The applied science of equipment design, as for the workplace, intended to maximize productivity by reducing operator fatigue and discomfort. Also called biotechnology, human engineering, human factors engineering.

2. (used with a pl. verb) Design factors, as for the workplace, intended to maximize productivity by minimizing operator fatigue and discomfort: The ergonomics of the new office were felt to be optimal.

.......................ترجمه از محمد توکلی – 9 مهرماه 1392 – ممکو- سناتور  

منبع :

 

http://www.thefreedictionary.com/ergonomic

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0