بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


کمک ترمز اضطراری = ای بی آی – بی آی - باس EBA

 

 

کمک ترمز اضطراری = ای بی آی – بی آی  - باس

Emergency brakes assist (EBA) or Brake Assist (BA or BAS)

مقدمه :

از سال 1992 یعنی چیزی حدود 21 سال پیش کاربرد سیستم کمک ترمز اضطررای بر روی خودروها در آلمان تحت مطالعه بوده است و این سیستم که تکمیل کننده سیستم ABS است سالهاست جزء استانداردهای خودروهای اروپایی است . این در حالی است که در ایران فقط  معدود کسانی که توانایی خرید خودروهایی چون مگان و خودروهای گرانقیمت نظیر آن را دارند از این سیستم بهره می برند ! بقیه مردم هیچ ... این است تفاوت فناوری و سطح زندگی دریک کشور پیشرفته جهان اولی با یک کشور عقب مانده جهان سومی که روز به روز هم عقب تر می رود ! ما الان دیگر جهان سومی هم نیستیم . چون از حیطه دسته بندی این جهان ها خارج شده ایم هیچ نیستیم و هی ادعا می کنیم .

با وجودیکه استفاده ازترمزهای ضد قفل شدن چرخها در ایران هنوز یک آپشنال( امکان اختیاری ) محسوب می شود ولی سالهاست که کاربرد این ترمزها در خودروها بصورت استاندارد اجباری در آمده است . در این میان اما رانندگی درایران بسیار خطر ناک است چون اغلب ماشین ها ترمز معمولی دارند وبرخی که ترمز ABS دارند اگر به ناگهان ترمز کنند خطر برخورد ماشین پشت سری با آنها بسیار زیادتر از حالت معمولی است . یعنی اینکه اگر قرار باشد ترمزها ABS باشند باید بصورت اجباری برای همه خودروها باشد و اینکه خودروسازان آنرا بصورت سفارشی و با گرفتن هزینه ای اضافی  روی خودرو نصب می کنند عملی بسیار نکوهیده و اجحاف و ستم به مشریان است .

آخر درکجای دنیا نصب کیسه هوا AIR BAG و ترمز ضد قفل شدن ABS سفارشی و اختیاری است ؟!

نام عمومی برای فناوری ترمز اتومبیل است که باعث می شود که در حالت های اضطراری فشار روی ترمزها افزایش یابد . اولین بار کاربرد این سیستم توسط شرکت دایلمر بنز و روی نمونه TRW/LucasVarity اجراء شده است و پژوهش ها دراین زمینه در 1992 در شبیه سازی رانندگی شرکت بنز دربرلین صورت گرفت که مشخص شد 90% رانندگان در حالت های اضطراری از فشار کافی وارد کردن روی ترمز غلفت می کنند.

در این سیستم با تفسیر سرعت و نیرویی که باید بر روی پدال ترمز وارد شود را آشکار می کند  اگر راننده سعی کند بطور اضطراری ترمز کند .و نیروی لازم را به پدال ترمز وارد نکند سیستم ابتکار عمل را بدست می گیرد و فشار کامل را به ترمز اعمال می کند تا سامانه ترمز ضد قفل Anti-lock Braking System (ABS) وارد عمل شود و چرخها ترمز شوند و از قفل شدن آنها هم ممانعت شود.

 

Emergency brake assist (EBA) or Brake Assist (BA or BAS) is a generic term for an automobile braking technology that increases braking pressure in an emergency situation. The first application was developed jointly by Daimler-Benz and TRW/LucasVarity. Research conducted in 1992 at the Mercedes-Benz driving simulator in Berlin revealed that more than 90% of drivers fail to brake with enough force in emergency situations.

By interpreting the speed and force with which the brake pedal is pushed, the system detects if the driver is trying to execute an emergency stop, and if the brake pedal is not fully applied, the system overrides and fully applies the brakes until the Anti-lock Braking System (ABS) takes over to stop the wheels locking up. [1]

................... ترجمه و مقدمه از محمد توکلی 5 تیرماه 1392- ممکو سناتور .

منبع :

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_brake_assist

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0