بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


کاربردهای دیاک و تری یاک

کاربردهای دیاک و تری یاک

مورد استفاده در مدار دایمر

دیاک  DIAC= diode ac switch   ازدو دیود زنر که در به این صورت |∆v|در کنارهم قرار گرفته اند درست شده است. مورد استفاده آن کنترل آتش تریستور SCR یا تری یاک جهت تنظیم دور موتور های جریان متناوب تک فاز و سه فاز و نیز برای تنظیم روشنایی و شارژ باتری هایی که مدار تنظیم دارند و مواردی نظیر آن می باشد .

 

تری یاک از دو عدد تریستور که به صورت پشت به پشت به هم متصل شده اند که گیت یکی از نوع P و گیت دیگری از نوع N است در برخی از موارد از این تری یاک می توان بجای دیود معمولی در جریانهای متناوب استفاده کرد .

یکی از کاربردهای تری یاک و دیاک در مدارهایی است که برای تنظیم دور موتور و تنظیم  نور لامپ = دیمر  است ( لامپ هایی که بتدریج خاموش می شوند مثل لامپ سقف ماشین که بعد از سوار و یا پیاده شدن راننده و مسافران روشن و بتدریج کم نور و خاموش می شود . ) مدار فانوس الکتریکی

...............محمد توکلی – 14 آذرماه 1391 -  BIPC خوارزمی


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0