بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


زاپاس :

 زاپاس :

طی این یک قرن اخیر که درهای سرزمین ما بطور کامل  به روی غرب باز شده و افرادی زیادی از خارجی ها آمدند و رفتند و نیز ایرانی هایی  که خارج درس خوانده بودند باعث شدند که بسیاری از کلمات  بیگانه وارد زبان پارسی شود .  از کلمات و واژه های روسی گرفته تا فرانسوی و انگلیسی و حتی هندی . و این غیر از انبوه واژگان عربی بود که طی 14 قرن گذشته و در اثر تاخت و تاز عربها و نیز پس از آن حمله مغولها و ترک و تاتار به این سرزمین صورت گرفته است هر که آمد واژه هایی را هم با خودش آورد و این روند البته در یک قرن اخیر و بویژه در این 50 سال گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده است .

البته تعامل با شرق و غرب و وارد شدن واژه های خارجی به زبان ما می تواند به غنای زبان فارسی کمک کند ولی بشرط اینکه معادل سازی شود و معانی دقیق آنها توضیح داده شود تا باعث سردرگمی افراد نشود . در زیر نمونه ای از این موارد داده شده است که فقط مشت نمونه خروار است.

ZAPAS = زاپاس (روسی) ذخیره – یدکی) مثلاً لاستیک زاپاس.

CAMION = کامیون (فرانسه) اتومبیل باری

COMIONET = کامیون کوچک با با ظرفیا 5/1 تن.

 GRIPAGE = گریپاژ-گیر کردن مثل گیر کردن پیستون در داخل سیلندر

ZIGZAG = زیگزاک (که به غلط به آن می گویند زیگزال!)

 

...............محمد توکلی – 4 تیرماه 1391 – ممکو  BIPC  خوارزمی


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0