بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


كليات احتياط هايي...

چكيده اي از كليات احتياط هايي كه هنگام كار بايد انجام داد :

مقدمه :

قبل از كار كردن با هر دستگاهي لازم است كه با مطالعه كتابچه دستورالعمل آن با چگونگي كاركردن صحيح با دستگاه آشنايي لازم را پيدا كنيد و احيانا اگر نكات ايمني و هشدارهايي هم د رمورد كگار با دستگاه توسط سازنده آن ارائه شده است اين توصيه ها مطالعه و انجام شوند.

هر چند بسياري از نكات مطروحه در اين كتابچه ها ممكن است به نظر شاده و ابتدايي بيايند ولي توجه به دو نكته مهم است :

-        اولا سازنده فرض را بر اين گذاشته كه اپراتور سابقه هيچگونه كار با دستگاه را ندارد و به اصطلاح مطالب را از صفر شروع كرده .

-        و ثانيا خيلي اوقات حتي افرادي كه سالها با دستگاههاي مختلف و از جمله جرثقيل كار كرده اند هنوز هم اشتباهاتي در مورد كار با دستگاه دارند مثلا يه موضوع پيش گرم كردن دستگاه يا چك كردن درجه حرارت و وضعيت كاري موتور توجه زيادي ندارند وبه همين جهت است كه بخش عمده اي از اين عيوبي كه متوجه دستگاه مي شود ناشي از همين ناآگاهي رانندگان و متصديان كار با دستگاه است كه گاهي صدمات و خسارات هنگفتي به بار مي آورد .

-        از همه اينها گذشته نكات ايمني هميشه بايد مورد توجه و تذكر قرار گيرد چون مي تواند به خسارات جسمي و جاني منتهي شود كه جبران ناپذيرند .

-        به هر حال هيچكس حتي با تجربه ترين كاركنان هم از خواندن ، فهميدن و رعايت نكات ايمني كار با دستگاه ، بي نياز نيستند و اين موضوعي است كه مدام بايد گوشزد شود تا تجربيات تلخ گذشته تكرار نشود .

 

در زير خلاصه اي از نكات احتياطي كه هنگام كار با جرثقيل بايد مورد توجه قرار گيرد آمده است :

قبل از شروع كار با جرثقيل  و به منظور ايمني كار ، لازم است كه  اين نكات به دقت مطالعه و فهميده شود .

 

كار كردن جرثقيل :

1-   قبل از راه اندازي دستگاه لازم است كه  دفترچه دستورالعمل موتور و نكات احتياطي آن را مطالعه كنيد .

2-   سطح روغن هيدروليك موجود در جرثقيل را از روي نمودار نشان دهنده روغن چك كنيدتا اطمينان حاصل كنيد كه روغن به اندازه كافي در مخزن هيدروليك موجود مي باشد .

3-   تمام قسمتهاي مختلف دستگاه را چك كنيد تا عيب و مورد غير عادي وجود نداشته باشد .

4-   بعد از روشن كردن موتور ، بگذاريد تا موتور با دور آرام مدتي كار كند تا گرم به اندازه كافي گرم شود .

5-   اهرم قفل كننده چرخش دستگاه را از حالت قفل به حالت آزاد بگذاريد .

6-   هنگاميكه جرثيل مشغول كار است اهرم ترمز دستي را بجاي خودش برگردانيد و توجه كنيد كه لامپ ترمز خاموش شده باشد .

7-   قبل از بكار انداختن PTO اطمينان حاصل كنيد كه تمام اهرم ها و پدال ها در حالت خنثي (آزاد ) هستند .

8-   دكمه PTO   را در حالت روشن قرار دهيد و چك كنيد كه آيا لامپ PTO  روشن شده است يا نه ؟

 

1-   اهرم كنترل ، پدال ها و كليدها را بدون بار حركت دهيد و بررسي كيند كه آيا بدرستي كار مي كنند يا نه ؟ اگر هر گونه اشكالي مشاهده كرديد بلافاصله اشكال را برطرف كنيد .  

2-   در صورتيكه دستگاه داراي سيستم : AML (سيستم محدود كننده خودكار حركت ) به بخش مربوط به AML  مراجعه كنيد .

3-   تمامي وسائل ايمني را از نظر دست عمل كردن مورد بررسي قرار دهيد . ( وسائلي مانند دستگاه قطع كننده حركت چرخشي قرقره در انتهاي كار ، فشار سنج و غيره )

4-   درجه حرارت آب و روغن را مورد بازدي قرار دهيد تا در ناحيه سبز قرار داشته باشند .

......................................................................

 

1-   هيچگاه باري  را كه بيشتر از ظرفيت دستگاه است بلند نكنيد .

2-   به هنگام كار مقداري در بوم جرثقيل انحنا ايجاد مي شود كه همين امر باعث افزايش شعاع كاري آن مي شود . اين موضوع را د رمحاسبات خود منظور كنيد .

3-   ابتدا به آرامي با جرثقيل كار كنيد تا بتدريج با كاركردن با آن آشنايي كامل پيدا كنيد .

4-   به هنگام كار با جرثقيل دقت كنيد كه كناره هاي آن امكان حركت داشته باشند و مسدود نباشند .

5-   هنگاك كار با جرثقيل تمام جوانب و اطراف آن را مورد بررسي و بازديد قرار دهيد كه محيط اطراف ايمن باشد .

========ترجمه و مقدمه از محمد توكلي

25 اردبيهشت 1384  ماهشهر

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0