بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


ترانزیستور ولتاژ بالای نمایش افقی رنگ در تلویزیون سامسونگ FJAF6806D

ترانزیستور ولتاژ بالای نمایش افقی رنگ در تلویزیون سامسونگ FJAF6806D

 

©2002 Fairchild Semiconductor Corporation Rev. A, July 2002

FJAF6806D

NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor

Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test: Pulse Width=5ms, Duty Cycle < 10%

Electrical Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

* Pulse Test: PW=20ìs, duty Cycle=1% Pulsed

Thermal Characteristics TC=25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Rating Units

VCBO Collector-Base Voltage 1500 V

VCEO Collector-Emitter Voltage 750 V

VEBO Emitter-Base Voltage 6 V

IC Collector Current (DC) 6 A

ICP* Collector Current (Pulse) 12 A

PC Collector Dissipation 50 W

TJ Junction Temperature 150 °C

TSTG Storage Temperature -55 ~ 150 °C

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Units

ICES Collector Cut-off Current VCB=1400V, RBE=0 1 mA

ICBO Collector Cut-off Current VCB=800V, IE=0 10 ìA

IEBO Emitter Cut-off Current VEB=4V, IC=0 40 200 mA

BVEBO Base-Emitter Breakdown Voltage IE=300mA, IC=0 6 V

hFE1

hFE2

DC Current Gain VCE=5V, IC=1A

VCE=5V, IC=4A

8

4 7

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC=4A, IB=1A 5 V

VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage IC=4A, IB=1A 1.5 V

VF Damper Diode Turn On Voltage IF = 4.5A 2 V

tSTG* Storage Time VCC=200V, IC=4A, RL=50Ù

IB1=1.0A, IB2= - 2.0A

3 ìs

tF* Fall Time 0.2 ìs

Symbol Parameter Typ Max Units

RèjC Thermal Resistance, Junction to Case 2.5 °C/W

FJAF6806D

…………..محمد توکلی – 1 اسفندماه 1390 –  bipc kharazmi -  machinery bank -

منابع :

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FJAF6806D.pdf

برای دیدن مدار کامل تعمیر تلویزیون سامسونگ به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.e-rusu.ro/scheme/Samsung/KS3A/34228.pdf

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0