بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چگونه موتور دیزلی را که دود می کند رفع عیب کنیم

چگونه موتور دیزلی را که دود می کند رفع عیب کنیم

How do you cure Smokey diesel engine?

 

پاسخ

Answer:

 

دیزلی که دود  سیاه تولید می کند این دوده حاصل احتراق ناقص سوخت در موتور است این دود کردن می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد مهم ترین علت آن اشکال در مکانیسم انژکتور است انژکتوری که چسبنده injector sticking  است می تواند دلیل این امر باشد ( سوخت زیاد می فرستد ) سعی کنید با استفاده از افزودنی ها ؛ انژکتور را تمیز نمائید . یک علت دیگر می تواند بدلیل سائیدگی شدید حلقه های سوپاپ باشد .

 

در مورد خودورهایی که پاشش سوخت آنها با کامپیوتر کنترل می شود می تواند علتش اشکال در سنسورهایی باشد که مقدار سوخت را اندازه گیری می کنند و نمی توانند بطور درست مقدار جرم هوا را فشار مانیفولد و ترکیب  گازهای خروجی از اگزوز و میزان بار موتور را تشخیص دهند .

بدون یک سرویس کامل موتور انجام گیرد خیلی مشکل است که بتوان علت واقعی را پیدا کرد

دود سفید می تواند حاصل روغن سوزی و یا ورود آب رادیاتور به داخل محفظه احتراق باشد یکی از دلایل آن می تواند ریختن بیش از اندازه روغن درکارتل موتور باشد و یا اینگه بخش های مکانیکی ( مثل رینگ پیستونها و خود پیستونها سائیده شده و یا صدمه دیده اند .

 

برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید
Read more: http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_cure_smokey_diesel_engine#ixzz1lgB8Qgfm

 

کلمات و اصطلاحات کلیدی :

  • دود سیاه موتور دیزل = Smoky diesel engines ' black smoke
  • انژکتوری که چسبنده injector sticking
  •  

.............ترجمه از محمد توکلی – 18 بهمن ماه 1390

منبع :

http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_cure_smokey_diesel_engine

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0