بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


قطعات الکترونیکی مربوط به برد مانیتورالکتریکی کرین های تادانومدل 1994

 قطعات الکترونیکی مربوط به برد مانیتورالکتریکی کرین های تادانومدل 1994

آی سی  ...............AN5416 .......... 1 عدد

آی سی ...............AN5512 ............1 عدد

.............................................

خازن الکترولیت ...............47 میکرو فاراد – 35 ولت

خازن الکترولیت ...............220 میکرو فاراد – 16 ولت

خازن الکترولیت ...........2200 میکرو فاراد – 35 ولت

خازن الکترولیت ...........470 میکرو فارد – 16 ولت

خازن الکترولیت ............10 میکرو فاراد – 16 ولت

خازن الکترولیت ............33 میکروفاراد – 160 ولت

خازن الکترولیت ............1 میکرو فارد – 50 ولت

خازن الکترولیت .............1000 میکروفاراد – 16 ولت

خازن الکترولیت ............1 میکرو فارد – 160 ولت

خازن الکترولیت ...........220 میکرو فاراد – 25 ولت

.............................................

پتانسیومتر با شماره بدنه ............. P-33X

پتانسیومتر با شماره روی بدنه ..... p-22h

.................20 آذرماه 1390 – ممکو


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0