بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


فهرست آی سی های مورد استفاده در بردهای کرین های تادانو

 

فهرست آی سی های مورد استفاده در بردهای کرین های تادانو

1-     آی سی ............HN58C65PJ-25 ---10 عدد

2-    آی سی ............MB3771 ..............20 عدد

3-    آی سی ............YPC494C..............20 عدد

4-    آی سی ...........HD6803P ...............5 عدد

5-    آی سی ...........HD6340P ...............5 عدد

6-    آی سی ...........HD6350P ...............5 عدد

7-    آی سی ...........HD6821P .............10 عدد

8-    آی سی .........HD74HC21P ...........15 عدد

9-    آی سی .........HD14053P ..............20 عدد

10-                       آی سی ..HD74HC240P ........20 عدد

11-                       آی سی ..HD14040BP ..........30 عدد

12-                       مقاومت ..R-680 اهم 2 وات.....20 عدد

13-                       مقاومت  R-0.18  اهم – 3 وات ..10 عدد

14-                        آی سی ...TLP521-4 .............20 عدد

15-                       آی سی ....TD74HC4020 ........20 عدد

16-                       آی سی ...TD62064AP ...........30 عدد

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0