بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


ماسكهاي ضد گاز

 

MSA Comfo Classic Half Mask

 

 

 

ماسك فوق با استفاده از موادي كه قابليت ارتجاع بيشتري دارند ساخته شده است كه اين موضوع باعث شده است كارآيي بيشتري داشته باشد بخشي از لاستيك كه بر رو ي صورت قرا رمي گيرد از نوع سليكون و هايكار است و به شكل دو فيلتري مي باشد و به گونه اي نشت بندي آن انجام گرفته كه تنها هوا از طريق فيلترهاي آن وارد شود .

ماسك فوق براساس استاندارد موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريكا NIOSH و براي محافظت در برابر گازهاي خطرناك ساخته شده است .

اخطار :

1-    چون اين ماسك هيچگونه مخزني جهت ارائه اكسيژن ندارد بايد در محلي مورد استفاده قرار گيرد كه حداقل 5/19 % اكسيژن داشته باشد

2-    ايم ماسك را بايد به همراه فيلتر مناسب براي گازي  كه در محيط وجود دارد مورد استفاده قرا داد چون هر نوع گازي فيلنتر مخصوص خود را دارد

3-    در محل هايي كه ميزان غلظت گازهاي سمي نامعلوم است  ( گازهايي ممكن وجود داشته باشند كه براي حيات انسان خطر آني داشته باشند) نبايد اين فيلتر را مورد استفاده قرار داد .

4-    محدوده هايي را كه در استانداردهاي : OSHA- PREL –NIOSH- ACGIH- TLV, و نظاير آن آمده است بايدمورد رعايت قرا گيرد .

5-    هر گاه يكي از شرايط زير پيش آمد بسرعت محلي را كه گاز درآن قرار دارد ترك كنيد :

·        هنگاميكه تنفس مشكل شده است

·        هنگاميكه احساس گيجي يا ناراحتي كرديد

·        هر گاه بوي مواد شيميايي را احساس كرديد

·        هر گاه احساس خارش و تحريك در چشمها گلو و بيني خود كرديد .

6-    دستورات و محدوديت هايي را كه در دستورالعمل استفاده ازماسك گفته شده است موكدا رعايت كنيد .

7-    دقت كنيد كه قسمتي كه روي صورت قرار مي گيرد دچار مشكل نشده باشد و صدمه نديده باشد تا بخوبي بر روي صورت قرار بگيرد و نشتي نداشته باشد . هر گاه مشكلي در اين قسمت مشاهده كرديد از بكار بردن ماسك خودداري كنيد .

8-    هيچگاه طراحي و شكل اين فيلتر را تغيير ندهيد و عوض نكنيد .

9-    اين ماسك فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و متبحر مورد استفاده قرار گيرد.

عدم رعايت موارد گفته شده مي تواند منجر به بروز صدمات جدي شود.

 

محدوديت هايي كه در استفاده از اين ماسك وجود دارد عبارتند از :

استفاده كننده بايد موارد زير را در نظر داشته باشد :

·        حداكثر موارد استفاده اي كه مي توان با آن در معرض گازهاي آلوده قرار گرفت 10 مرتبه است .

·        در مواردي كه گازهايي كه خطر آني براي سلامتي شخص دارند در محل وجود دارد نبايد از اين ماسك استفاده كرد .

·         در محلهايي كه شرايط خاصي دارند مثل جاهايي كه گرماي زياد يوجود دارد و امكان صدمه دين بخش هاي لاستيكي ماسك وجود دارد از اين ماسك  استفاده نكنيد .

·        فقط در مواردي از ماسك استفاده كنيد كه مدت در معرض قرار گرفتن گاز و ميزان غلظت آن بر طيق محدوده هاي تعيين شده در استانداردهاي آمريكا ياشد . نام يعضي از اين گازهاي براي نمونه رد ليست آمده است :

·        متيل بروميد – فسژن – اوزون نيترو گليسريد – مونو اكسيد كربن- سيانيد هيدروژن – متانول- اكسيدهاي نيتروژن ....

 

چگونگي استفاده :

قبل از استفاده از ماسك لازم است ان را چك كنيد تا مشكلي نداشته باشد :

·        دقت كنيد كه هيچگونه ترك يا پارگي در نوار سربند آن وجود نداشته باشد .

·        دقت كنيد كه لاستيك ها ي سربند و نگهدارنده آن هيچگونه خم شدگي نداشته باشند .

·        بخشي را كه روي صورت قرار مي گيرد بررسي كيند كه هيچگونه تر پارگي يا كثيف شدگي نداشته باشد

·        شكل ظاهري بخشي كه روي صورت مي چسبد بايد به گونه اي باشد كه هيچگونه كج و معوج شدگي و انحناي غير عادي نداشته باشد .

·        دقت كنيد كه در يچه ورود هوا ، مسدود نشده باشد و پارگي يا تركي نداشته باشد .

·        درپوش آن را عوض كنيد اين در پوش بايد براحتي باز شود .

·        طوقه آلومينيمي را چك كنيد كه ترك يا خم شدگي نداشته باشد يا لكه هاي سياهي كه نشان دهنده نقاط شكننده در ان است بوجود نيامده باشد .

تعويض كارتريج (فيلتر ) :

·        محفظه كارتريج بايد كاملا تميز باشد و گسكت لاستيكي آن بدرستي در محل خودش نصب شده باشد . گسكت داراي يك لبه خارجي مورب است كه بايد بايد در زير دندانه اي محفظه قرار گيرد چك كنيد كه اين دندانه ها سائيده نشده باشند همينطور از نظر وجود ترك يا صدمه ديدگي آن را مورد بررسي قرار دهيد .

................................

Thursday, April 07, 2005

 

 

ماسكهاي ضد گاز ( قسمت دوم ) :

 

توجه :

تميز كردن و ضد عفوني نمودن بايد رد دمايي پائين تر از 110 درجه فارنهايتت ( 43 در جه سانتيگراد صورت گيرد چون گرماي زياد باعث تغيير شكل قطعات لاستيك ماسك مي شود . و در آن شرايط نياز به تعويض دارند .

نگهداري :

اين ماسك را بايد در شرايط مناسب مورد نگهداري قرار داد تا در عملكرد آن  اخلالي بوجود نيايد . هر گاه مشاهده نموديد كه بخش هايي از ماسك دچار سائيدگي شده  و يا صدمه ديده است بايد فورا تعويض گردد و قطعه مناسب را روي ان قرار دهيد قطعات يدكي براي تعويض موجود مي باشد .

هنگاميكه از اين ماسك تنفسي استفاده نمي كنيد بايد ان را در محلي تميز و خشك نگهداري كنيد بطوريكه در  طي مدت نگهداري هيچونه تغيير شكلي در لاستيكي كه بر روي صورت قرار مي گيرد ايجاد نشود .

اطلاعات مربوط به استاندارد NIOSH :

 دقت در علائم :

A – اين نوع بريا شرايط هوايي كه اكسيژن آن كمتر از 5/19 % است مناسب نيست .

B- براي كار در شرايط هوايي كه داراي مواد مخاطره آميز آني براي انسان هستند مناسب نيست .

C – در اين حالت حداكثر غلظت گاز نبايد بيشتر از ميزان استاندارد باشد

H- .......

محدوديت زماني استفاده از فيلتر :

سري R و N محدوه استفاده اشان 8 ساعت است زمان سرويس كردن آنها بستگي به وضعيت محل مورد استفاده و ميزان كاري كه كرده اند دارد به هر حال صورت راندمان كاري فيلتر نبايد از 85% كمتر شود . مجموع وزن مواد زائدي را كه اين فيلتر مي تواند بگيرد 200 ميلي گرم است .

 

 سرويس و نگهداري فيلتر :

ناحيه كوچكي در مركز كارتريج وجود دارد كه ورود و خروج هوا از طريق ان صورت مي گيرد كه حاوي كاغذهايي است كه به مواد شيمايي آغشته شده اند هر گاه اين كاغذ ها در معرض بخارات جيوه قرار بگيرند رنگ آنه از پرتقالي به قهوه اي تغيير پيدا مي كند و در اين حالت كارتريج خاصيت خود را در برابر بخارات جيوه از دست داده است و بايد تعويض گردد. بنابراين لازم است كه بطور مداوم وضعيت كارتريج چك شود .

 

تميز كردن و ضد عفوني كردن فيلتر :

بخشي كه بر روي صورت قرار مي گيرد و قابل جدا شدن است بايد هر بار  استفاده با محلول : PLUS ( نام تجارتي )   كاملا شسته و ضد عفوني شود .

بخش هايي را كه مي خواهيد شستشو دهيد در محلول مزبور فرو ببريد و به آرامي و با يك برس نرم آن را شستشو دهيد دقت كنيد كه تمام بخش هايي را كه د رتماس با دريچه ورودي و خروجي هوا هستند را تميز نمائيد

 در پايان بخش هاي فيلتر را با آب گرمي كه دماي آن  بيشتر از 40 درجه سانتي گراد نباشد شستشو دهيد و سپس خشك نمائيد.

 اين محلول شستشو دهنده مخصوص همين كار بوده و هيچگونه اثر نامطلوبي بر روي بخش هاي فلزي و لاستيك و ديگر قسمتهاي فيلتر ندارد .

.............................................................................م.ت 18 فرودين 1384

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0