بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


ياتاقانهاي مغناطيسي :

Magnetic Bearings MAGNETIC BEARINGS

ياتاقانهاي مغناطيسي :

مقدمه :

پيشرفتهاي سريعي كه در علم و فن آوري صورت مي گيرد به سرعت باعث عوض شدن وسائل و تجهيزات مي شود و لزوم مدرن كردن اينگونه تجهيزات را گوشزد مي كند .تمام تعمير كاران و كساني كه در زمينه تعمير و نگهداري دستگاهها مكانيكي فعاليت دارند بخوبي از نقش مهم ياتاقا نها و مشكلات عديده اي كه در مورد تعمير و نگهداري اين بخش از ماشين وجود دارد آگاهي دارند . مبحث استفاده از ياتاقانهاي مغناطيسي كه اين روزها توسط شركتهاي معتبري مانند : بنتلي – نوادا معرفي شده است موضوعي در خور توجه است كه در  اينجا  بدون وارد جزئيات ساختماني اينگونه ياتاقانها شويم به بخشي از مزيت هاي ان نسبت به ياتاقانهاي سنتي مي پردازد :

 

فوائد استفاده از اين نوع ياتاقانها :

مزيت هايي كه اين نوع ياتاقان نسبت به ياتاقانهاي هيدروديناميكي كه با لايه اي از روغن كار مي كنند به قرار زير است :

نداشتن تماس مكانيكي :

بعلت اينكه هيچگونه تماس مكانيكي در حين كار يا در حالت توقف ، وجود ندارد مثل ايتن است كه نوع ياتاقان در حالت توقف است و هيچگونه سايش در حالت كار كردن معمولي و دور گرفتن يا از دور افتادن و  يا كار كردن با حداكثر سرعت در آن وجود ندارد . همين امر باعث حذف شدن تعميرات مكانيكي شده و سبب مي شود كه براي سالهاي متمادي بتوان از آن استفاده كرد .

نداشتن آلودگي روغن ناشي از كاركردن :

چون اين نوع ياتاقان از روغن استفاده نمي كند طبعا مشكلات  آلودگي هاي ناشي  از روغن را هم ندارد .اين مسئله بخصوص در مورد لوله هاي كمپرسور و واحدهاي جداسازي هوا كه هزينه ناشي از جدا سازي روغن از فرايند و توليد و نشت بندي ياتاقانها فوق العاده زياد است مهم  مي باشد .

نبود هيچگونه مايع :

پاك بودن و ايمني موجود در محيط باعث مي شود كه خطرات بالقوه اي را كه براي آتش سوزي وجود دارد حذف شود .

نبودن سيستم روانكاري :

چون هيچ سيستم روانكاري مورد نياز نيست لزومي به خريد اينگونه مواد وجود ندارد به همين جهت نياز به پمپ و فيلتر و مخزن و خنك كننده و كه كاربرد فراواني دارند و هزينه هاي زيادي را هم ايجاد مي كنند  ندارند .

 

قابليت استفاده در فراينده هاي مختلف :

استفاده از ياتاقانهاي مغناطيسي باعث مي شود كه هزينه اي براي استفاده از نشت بندهاي مختلف صرف نشود .

 

قابليت استفاده در طيف حرارتي وسيع :

اين نوع ياتاقانها در صورتيكه از مواد منماسب ساخته شوند قادر خواهند بود كه در طيف وسيع حرارتي از 180-   سانتي گراد تا 480+ سانتي گراد كار كنند و اين طيفي است كه ياتاقانهاي عادي در آن قادر بكار نيستند .

قابليت  كار كردن در سرعت هاي بالا :

تنها محدوديتي كه از نظر سرعت د راينگونه ياتاقانها وجود دارد اين است كه در سرعت هاي خيلي بالا امكان بيرون آمدن تيغه هاي قرار داده  شده داخل روتور وجود دارد . سرعتي كه اين نوع ياتاقان مي تواند در آن كار كند در محدوده اي است كه ياتاقانهاي معمولي در ان سرعت از كار مي افتند .

مصرف كم انرژي :

تنها مورد قابل توجه ، اتلاف انرژي در سيم پيچهاي روتور است و هيچگونه تلفات انرژي ناشي از چرخش روغن وجود ندارد . و در سرعت هاي بالا مي توان دهها كيلووات در مصرف انرژي صرفه جويي كرد . كه اگر اين را در يك دوره كاري 20 ساله ضرب كنيم ميزان قابل توجهي مي شود .

قابل كنترل بودن ديناميك روتور :

ديناميك روتور تابعي از كنترل الكتريكي آن است كه مي توان ان ار با شرايط كاري هر ماشيني تطبيق داد . با استفاده از اين نوع ياتاقان ، از نظر تطابق با شرايط محيطي ، قابليت النعطاف بالايي  را بدست مي آوريم كه مي توان در ان شرايط و به دور از خطر ازكنترل خارج شدن سرعت دستگاه را مورد استفاده قرار داد.

نوسان و ميرايي :

ياتاقان هاي مغناطيسي توانايي كاهش نوسان را دارند چه از طريق بهتر هم محور شدن روتور ها حول مركز اينرسي و نه حول مركز ثقل آنها و چه از طريق حذف فركانسهاي خاص .

عيب يابي بهتر :

براي آگاهي يافتن از عملكرد ياتاقانهاي مغناطيسي لازم است كه وضعيت روتور ، نوسان و باري كه روي ان گذاشته شده است مشخص شود . كه اين اطلاعات را مي توان از طريق تبلوي كنترل الكتريكي بدست آورد . و از اين طريق اين امكان فراهم مي شود كه استفاده كنندگان از دستگاه بدون اينكه نيازي باشد كه هزينه هاي اضافي بايت خريد دستگاههاي عيب يابي ديگري بدهند ، كار نگهداري از دستگاه را انجام دهند .

افزايش قابليت اطمينان /قابليت در دسترس بودن

جدا از تمام مزيت هايي كه در بالا به آن اشاره شد مهم ترين مزيت ياتاقانهاي مغناطيسي است بايد قابليت اطمينان و قابليت دسترسي را هم بايد اضا فه كرد كه بسيار فراتر از ان چيزي است كه در ياتاقانهاي هيدرو ديناميك سنتي  وجود دارد .

---------------------------------------------------------------------------------

منبع : http://magnetic.waukbearing.com/magnetic_bearings/benefits

ترجمه : محمد توكلي 3 بهمن 1383

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0