بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


لزوم بررسی کامل وضعیت دستگاهها به هنگام ورود به کارگاه تعمیرات بانک ماشین آلات

 

 لزوم بررسی کامل وضعیت دستگاهها به هنگام ورود به کارگاه تعمیرات بانک ماشین آلات  

همین امروز در  قسمت سرویسکاری ( تعویض روغن و فیلتر و گریسکاری ) کارگاه بودم کرین  تن TCH-50-10  که برای تعویض روغن و سرویسکاری آمده بود  بخشی از اگزوزش که بعد از خرطومی ( FLEXIBLE HOSE  ) مانیفولد دود قرار دارد پاره شده بود و باعث می شد که دود از آنجا خارج شود . این کار چند عیب دارد :

1-      اولاً باعث می شود دستگاه به هنگام کار کردن صدای زیادی تولید کند و باعث آلودگی صوتی شود .

2-      این دودها می تواند به قسمت اتاق راننده برود و باعث صدمه دیدن راننده شود .

3-      دود چون از نزدیکی کارتل ماشین خارج می شود امکان آتش گرفتن موتور وجود دارد .

4-      ضمن اینکه خروج این دود باعث کثیف شدن بدنه موتور شده و مشکلات زیادی دیگری را باعث می شود .

در چنین مواقعی باید یک نفر تمام بخش های خودرو را ( کرین – لیفتراک – تراک و امثال آن ) را چک و بررسی کند و مواردی از این قبیل را شناسایی کند و ترتیبی اتخاذ شود که نسبت به رفع عیب اقدام شود به این ترتیب نه تنها آن عیب برطرف شده و ماشین در شرایط بهتری کار خواهد کرد بلکه دیگر از مراجعات مکرر دستگاهها به کارگاه و اتلاف وقت و هزینه هم جلوگیری می شود .

 

...............محمد توکلی – 1 خرداد ماه 1390 – کارگاه بانک ماشین آلات خوارزمی - BIPC


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0