بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


خرید دستگاههای وکیوم لاری

خرید دستگاههای وکیوم لاری = ماشین های تخلیه =  لجن کش= vacuum lorry

دستگاههای  وکیوم لاری موجود در حمل و نقل سنگین بسیار فرسوده هستند بطوریکه مرتب برای انجام تعمیرات به کارگاه تعمیرات سنگین فرستاده می شوند . لذا توصیه می شود که این دستگاههای فرسوده را کنار گذاشته و اقدام به خرید دستگاههای جدید نمایند .

برای این کارمی توان دو نوع وکیوم لاری خرید :

1-      وکیوم لاری معمولی برای تخلیه آبهای سطحی و کارهای روزانه که این نوع دستگاهها به وفور و با قیمت مناسب در داخل کشور موجود می باشند . بیشترین کاربرد وکیوم لاری برای همین کارهاست و نیازی نیست که از وکیوم لاری های خاص برای این کار استفاده شود .

2-      وکیوم لاری صنعتی : برای تخلیه پسابهای صنعتی و شیمیایی که با توجه به اینکه PH آنها ممکن اسیدی و خورنده باشد باید دستگاه مقاومت لازم را داشته باشد . خوشبختانه این نمونه نیز از طریق شرکت ها ی داخلی قابل خریداری شدن است.

 

واقعاً برای شرکت خوارزمی که به تمام واحدهای مجتمع پتروشیمی بندرامام سرویس می دهد شایسته نیست که این ماشین آلات فرسوده و از رده خارج را مورد استفاده قرار دهد مضاف بر اینکه قابلیت اطمینان این دستگاهها پائین است و هرلحظه امکان خرابی آنها وجود دارد . آنهم در شرکتی که یک ساعت توقف تولید می تواند خسارتهای چند صد میلیونی را در پی داشته باشد !

 

.......................محمد توکلی اردیبهشت 1390 –

Mohammad Tavakoli - BIPC- APC= kharazmi petrochemical company-   Machinery bank


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0