بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


لزوم از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده

 لزوم از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین

در پتروشیمی بندرامام = BIPC

  همانگونه که قبلاً هم چندین بار این موضوع را مطرح کرده ام  نظر به اینکه عمر متوسط اغلب ماشین آلات موجود در بانک ماشین آلات و حمل و نقل سنگین بالای 20 سال است و با توجه به اینکه شرایط نگهداری و تعمیر این دستگاهها طی این سالها آنگونه که باید مطلوب نبوده است  و نیزبا دبر نظر گرفتن  شرایط آب و هوایی منطقه و بخصوص محیط پتروشیمی که  باعث شده است این دستگاهها دچار  پوسیدگی و فرسودگی شدیدی شوند ؛

 استفاده از این ماشین آلات مقرون به صرفه نیست چون علاوه بر اینکه حجم زیادی کار تعمیراتی به تعمیرگاه سنگین و بانک ماشین آلات تحمیل می کند این دستگاهها قابلیت اطمینان لازم برای کار در سایت های حساس پتروشیمی را هم ندارند .

لذا توصیه اکید می شود که ماشین آلات مزبور را از سرویس خارج کرده و آنها را با ماشینهای جدید و مطابق به دانش روز دنیا را وارد کنند .

برای این کار می توان ماشینهای فعلی را از طریق مزایده به فروش رساند و با پول حاصل از آن و نیز تخصیص مقداری بودجه ماشین های جدید را خریداری نمود . مضاف بر اینکه اگر بودجه مستقلی برای خرید ماشین آلات در نظر گرفته شود حتی اگر روی پول حاصل ازفروش ماشین آلات کهنه هم حساب نکنیم باز در میان مدت به نفع شرکت است چون هزینه های تعمیراتی این دستگاهها بسیار سنگین است . ضمن اینکه روند این کارهای تعمیراتی پایانی هم ندارد .

.......محمد توکلی – اردیبهشت ماه 1390 –

 Mohammad Tavakoli - BIPC- APC= kharazmi petrochemical company-   Machinery bank


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0