بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


محلول تمیز کننده سوپاپها : CRC valve cleaner

محلول تمیز کننده سوپاپها : CRC valve cleaner

سوپاپهای موتورهای بنزینی و گازوئیلی در اثر کار کردن و کیفیت پائین سوخت و نیز راندن موتور با سرعت های کم کثیف می شوند ورسوب می گیرند و بسته شدن آنها بخوبی صورت نمی گیرد و از شتاب و قدرت موتور کم می شود . باز کردن موتور و سر سیلندر هم پر هزینه و وقت گیر است از این رو محلول های ساخته شده است که با اضافه کردن آنها به سوخت خودرو می توانند تا حدی سوپاپها را تمیز کنند و بنام " تمیز کننده سوپاپ = valve cleaner  نامیده می شوند

اینها پاک کننده نیستند بلکه محلوهایی تغلیظ شده اند که برای استفاده در موتورهای نو و کارکرده و نیز تعمیر شده مناسب هستند .

استفاده مداوم از آنها باعث می شود که سوپاپها همیشه تمیز باقی بمانند و از رسوبات و مواد چسبنده بر روی آنها جلوگیری شود ولی بیاد داشته باشید که استفاده ازاین محلولها نمی تواند جبران کننده مشکلات مکانیکی ( خرابی سوپاپها ) باشد

Product Description

 

 

A concentrated solvent, not a detergent additive. Ideal for use in new, old, or rebuilt engines. Regular use keeps lifters & valves clean by dissolving sludge, gum, & varnish. Prevents new deposit formation. Will not compensate for mechanical defects.

...........مترجم : محمد توکلی – 18 فروردین ماه 1390 – BIPC

منبع :

http://www.crcindustries.com/ei/content/prod_detail.aspx?S=Y&PN=05331

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0