بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


جایگاه مهندسی در ایران

Tuesday, October 19, 2010

جایگاه مهندسی در ایران

من دقیقاً نمی دانم که در کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن و آلمان و آمریکا نقش و وظائف یک مهندس چگونه است ؟ البته دانستن یا ندانستن آن هم زیاد فرقی نمی کند. چون اولاً نیازها و شرایط ما در اینجا کاملاً متفاوت است و از آن گذشته قرار نیست که ما فکر و اندیشه و خلاقیت خود را کنار بزنیم و برای هر کاری نگاه به دست غربی ها کنیم !

سالها کار و تلاش و اندیشه و نجربه اندوزی در سایت های صنعتی ایران به من نشان داده است که مهندسین ما باید در همان ابتدای شرع کارشان آستین ها  را بالا بزنند و به اصطلاح آچار بدست شوند و بروند در سایت عملا"ً کار کنند . و فکر نکنند که مهندسی رتبه و درجه بالایی است که حالا باید پشت میز  بنشینند و فقط کارهای دفتری را انجام دهند ! اگر اینگونه فکر کرده اند پس راه را اشتباهی آمده اند می رفتند و پزشک می شدند و رتاحت در مطب تمیز و شیک می نشستند و بیماران را ویزیت می کردند و پول پارو می کردند .

مهندسی در ایران جایگاه خودش را ندارد بیشتر حالت سرکارگری دارد . اگر این موضوع را خیلی از مهندسین می دانستند از ابتدا وارد این رشته نمی شدند . مگر کسانی که عشق و علاقه این کار را دارند .

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0