بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


 

Sunday, November 16, 2008

 

فهرست قطعات الکترونیکی مورد استفاده در برد جرثقیل

 

1-     خازن الکترولیتی  220 میکروفاراد – 50 ولت  - 20 عدد

2-     خازن الکترولیتی 100 میکرو فارد – 50 ولت – 20 عدد

3-     خازن الکترولیتی 10 میکروفارد – 50 ولت -20 عدد

4-     خازن الکترولیتی 1 میکرو فارد – 50 ولت – 20 عدد

5-     خازن عدسی  103Z  - 50 عدد

6-     خازن عدسی 104Z 50 عدد

7-     دیود زنر شیشه ای 4 ولت  200 عدد

8-     آی سی MC6821P 10 عدد

9-     آی سی MC6803P 10 عدد

10-آی سی MB3771   10 عدد

11-دیود معمولی D-IN1008  200 عدد

12-آی سی خالی قابل برنامه ریزی M27C256B 20 عدد

13-                   

.........................محمد توکلی 26 آبان ماه 1387 – ماهشهر

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0