بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


پایش شرایط بیرینگها ( یاتاقانها غلطکی )

Tuesday, November 04, 2008

 

Bearing condition monitoring By Power Spectral Density

 پایش شرایط بیرینگها ( یاتاقانها غلطکی ) با استفاده از بررسی منحنی طیف توان در آنها

 

چکیده مقاله :

تجربه به اثبات رسانیده است که  تعمیر و نگهداری تجهیزات دوار در صنایع مختلف  هزینه های  گزافی در پی دارد .

این موضوع  روز به روز  آشکار تر می شود که نیاز برای کاهش این هزینه ها تا چه اندازه اهمیت دارد .

اعمال روشهای مختلف CM = پایش شرایط دستگاه به بخش های تعمیر و نگهداری این امکان را می دهد که فعالیت ها و کارهای تعمیراتی  خود را در مورد شرایط دستگاه  بر اساس طول عمر تقریبی دستگاهها که از طریق آماری حاصل شده است انجام دهند .

 

 واحدهای پایش دستگاه CM  بر اساس تشخیص و عیب یابی هایی  که بدنبال از  کارفتادن و خرابی دستگاهها اتقاق افتاده است انجام می گیرد  و با تکیه بر برنامه ریزی های متناسب تعمیراتی واحدها ، فعالیت های تعمیراتی خود را به گونه ای ترتیب می دهند که  کاهش در هزینه ها و مقدار تعمیرات  بوجود آید .

 ما در این تحقیق  در مورد یاتاقانهای غلطکی = رولر بیرینگ و تشخیص خرابی های آنها با استفاده از لرزه نگاری و پایش دستگاه CM  و تجزیه و تحلیل چگالی طیف توان POWER SPECTRAL DENSITY  بیرینگها پرداخته ایم .

 

در این تحقیق شتاب  بیرینگهای غلطکی( مقدار RMS آن را )    اندازه گیری کرده ایم و میزان PSD آن را  در شرایط کاری مختلف محاسبه  نموده ایم .  مقدار Grms و PSD  برای خرابی های مختلف محاسبه شده و .نتایج نشان می دهد که  خرابی های مختلف دارای PSD  ها متفاوت در مقابل فرکانس هستند .

نتایج نشان داده است که محاسبه PSD باعث تشخیص عیوب متفاوت در خرابی های بیرینگهای غلطکی می شود .

کلمات کلیدی :

پایش شرایط دستگاه CM – چگالی منحی طیف  توان PSD – بیرینگها – تشخیص خرابی ها

 

........................14 آبانماه 1387 – BIPC

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0