بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


گزارش ديدار از سه شركت سازنده وكيوم لاري

                                      بنام خدا :

                                                                28/07/1383

 گزارش ديدار از سه شركت سازنده وكيوم لاري :

گزارش بازديد از چند شركت سازنده تجهيزات آتش نشاني و لجن كش :

طي روزهاي 25 و 26 و 27 مهرماه از شركت هاي زير ديدار به عمل آمد :

1-  شركت گروس تجهيز

2-  شركت آبران صنعت

3-  شركت سنگين كار صنعت

4-  شركت آذر خودرو

 

1-  شركت گروس تجهيز (پويا )

شنبه : 25 مهرماه 1383

ابتدا با مسئول شركت در دفتر كارشان در خيابان ستارخان در مورد توانائيهايي كه دارند صحبت شد و سپس از محل كارگاه آنها در حومه تهران ديدار به عمل آمد . كار عمده اين شركت ساخت ماشين هاي آتش نشاني است و سفارش هاي اندكي  براي ساخت وكيوم لاري  دريافت كرده اند كه به چند مورد محدود مي شود .

امكانات كارگاهي آنها بسيار محدود است و شيوه اي كه كار مي كنند حالت بازاري دارد و از نظم و ترتيب صنعتي بر خوردار نيست . البته مخزن وكيوم لاري كه مي سازند هم متفاوت است بطوريكه انتهاي مخزن ؛ يك دريچه آدم رو قرار داده اند كه اين هم بيشتر شبيه به وكيوم لاري هاي شهري و غير صنعتي است .

 با توجه به امكانات محدود و شيوه عمل غير صنعتي كه اين شركت دارد و همينطور به دليل اينكه تعداد وكيوم لاري هايي كه مي سازند محدود مي باشد . اين شركت را براي  ساخت مناسب نمي دانم .

 

2-  شركت آبران صنعت :

يك شنبه 26 مهرماه 1383

به اتفاق مدير عامل شركت ابتدا از محل كارگاه ديدار به عمل آمد كه محوطه نسبتا وسيعي است و امكانات كارگاهي خوبي دارد . از همه مهم تر محاسبات طراحي  براي ساخت وكيوم لاري متناسب با نوع شاسي در همانجا صورت مي گيرد . براي وكيوم پمپ هم از نوع مونتاژ شده پمپ هاي دماگ استفاده مي شود كه ساخت آنهم در خود شركت صورت مي گيرد .

با توجه به قابليت هاي شركت در ساخت اينگونه تجهيزات و تعداد زياد سفارشاتي كه شركت مزبور براي ساخت وكيوم لاري انجام داده است بنظر مي رسد كه شركت آبران صنعت بهترين گزينه براي  سفارش ساخت اينگونه دستگاهها ست مدت تحويل هم كمتر از سه ماه خواهد بود .

در ضمن از كارگاه ساخت پمپ هاي هيدروليك در نظر آباد كرج هم ديداري به  عمل آمد كه  نشان دهنده توانايي هاي اين شركت در ساخت تجهيزات هيدروليك است كه براي تعميرات دستگاههاي هيدروليم ما مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .

 

3-  شركت سنگين كار صنعت :

دو شنبه 27 مهرماه 1383

از دفتر شركت در خيابان آفريقا ديدار به عمل آمد . عمده كار هايي كه شركت مزبور انجام مي دهد ساخت ماشين هاي آتش نشاني است . اين شركت نماينده  پمپ هاي زيگلر در ايران است و دستگاههاي اطفاي حريق خود را هم به تعدادي از شركت ها ي تابعه وزارت نفت و يك شركت خارجي در دارخوين فروخته است . رعايت استانداردها از مشخصات كاري اين شركت است ولي با توجه به اينكه هدف ما در اين سفر، سفارش وكيوم لاري بوده است و اين شركت هم تا بحال هيچ سابقه اي در ساخت اينگونه تجهيزات نداشته است . كار با اين شركت در زمينه وكيوم لاري را مناسب نمي دانم و با توجه به كاتالوگهايي كه ارائه شده است بهتر است اگر در زمينه سفارش تجهيزات آتش نشاني قرار است كار شود با اين شركت تماس گرفته شود .

خصوصا تريلر پمپ هايي كه بصورت سيار مي تواند در مناطقي از سايت مستقر شود و با استفاده از آب هايدرانت ها در مواقع آتش سوزي مورد استفاده قرار گيرد نمونه هاي قابل توجهي بود .

 

4-  شركت آذر خودرو :

ديدار از اين شركت چند ماه پيش صورت گرفته است . شركت آذر خودرو امكانات وسيع و منظم كارگاهي براي ساخت ماشين هاي آتش نشاني و جت ماشين و وكيوم لاري دارد ولي به دليل اينكه تعداد سفارش هايي كه برا ي وكيوم لاري دريافت كرده اند محدود بوده است .از اين نظر در الويت دوم قرار مي گيرد .

 بيشتر زمينه كاري شركت مزبور همان تجهيزات آتش نشاني و جت ماشين است ضمنا تمام كارهاي مربوط به طراحي و ريخته گري و ساخت پمپ هاي آتش نشاني و وكيوم پمپ و قطعات ديگر در كار گاه شركت در شهرك صنعتي گرمسار صورت مي گيرد . كه محل هر يك از اين كارگاهها بطور مجزا و منظم در محل شركت واقع شده است واز اين نظر بين شركت هايي كه ديدار كرديم  منحصربفردبود .

 در پايان : بخشي از مشخصات شركت هاي مزبور وكار هايي كه انجام داده اند در بروشور هايي كه ارائه داده اند آمده است كه براي اطلاع  بيشتر مي توان به آنها مراجعه كرد .

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0