بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تعریف برخی اصطلاحات ایمنی :

 

تعریف برخی اصطلاحات ایمنی :

 

مقدمه :

 

همه ما کم و بیش با لزوم رعایت مسائل ایمنی در کارگاهها و واحدهای صنعتی و تولیدی آشنا هستیم ولی شاید لازم باشد که تعریفی هم از عباراتی که هر روز بکار می بریم بعمل آید :

 

- ایمنی(SAFETY) :

رهایی از خطر ، در امان بودن از خطر و مفهوم آن به حداقل رساندن تماس انسان با خطر و پیش گیری جدی از صدمات فیزیکی و جراحت انسان می باشد.

 

2- خطر (HAZARD) :موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد صدمات انسانی یا بیماری ، خسارات مالی شامل : تخریب اموال و تجهیزات ، صدمه به محیط کارگاه ( یا محیط زیست ) و یا ترکیبی از آنها تعبیر می شود

 

3- ریسک (RISK) :

ترکیب ( یا تابعی) از احتمال یا پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می باشد.

 

4- رویداد (INCIDENT) :

یک رخداد یا اتفاق (برنامه ریزی نشده) که منجر به یک حادثه شده و یا احتمال منجر شدن به حادثه را داشته باشد.

 

5- شبه حادثه (NEAR-MISS) :

یک رویداد که منجر به بیماری ، جراحت ، صدمه و یا خسارت نشده است. (به عبارت دیگر حادثه به خیر گذشت. )

 

6- حادثه (ACCIDENT) :

یک اتفاق یا واقعه ناخواسته ( رویداد برنامه ریزی نشده ) که منجر به صدمات انسانی شامل مرگ ، بیماری ، جراحت و یا سایر خسارات مالی شود.

 

7- عدم انطباق :

هرگونه انحراف از استانداردهای کاری ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، مقررات ، عملکرد سیستم مدیریتی و غیره که به طور مستقیم منجر به صدمات انسانی و جراحات یا بیماری ، خسارت به تأسیسات (تجهیزات) ، محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها شود.

8- اقدام اصلاحی :

اقدامی است که طی آن علل ریشه ای که باعث بروز عدم انطباق (عدم تطابق) بالفعل می شوند شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام می شود به نحوی که دیگر آن عدم انطباق (عدم تطابق) بروز نکند.

 

9- اقدام پیشگیرانه :

اقدامی است که طی آن عللی که احتمال می رود باعث بروز عدم انطباق (عدم تطابق) بالقوه شوند ، از بین می روند ، به نحوی که احتمال بروز آن عدم انطباق (عدم تطابق) حذف می گردد.

 

10- ایمنی و بهداشت شغلی :

شرایط و عواملی است که بر ایمنی و بهداشت کارکنان یا مجموعه افراد شاغل ( از جمله پرسنل موقت و کارکنان پیمانکار ) ، بازدیدکنندگان یا هر فرد دیگر حاضر در محیط کار تأثیر می گذارد یا می تواند تأثیر و سلامت آنها را تأمین نماید.

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0