بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


والوالین :

Saturday, June 21, 2008

 

توضیح  یک واژه :

والوالین :

Valvoline

در ایران مرسوم شده است که به گریس هایی که برای بلبرینگ های چرخ و سایر قسمت های موتور استفاده می شود والوالین می گویند ! در صورتیکه والوالین نام شرکت تجاری است که محصولات مختلف از روغن موتور و روغن چرخ دنده گرفته تا همین گریس های معمولی و نسوز را شامل می شود . شاید بخاطر اینکه اولین بار که اینگونه گریس ها مورد استفاده قرار گرفته اند نام شرکت والوالین روی آنها بوده است نام تجاری شرکت را با نام نوع محصول اشتباه گرفته اند !

که البته این موضوع به یکی دو مورد محدود نمی شود و موارد مشابه فراوانی دارد دقیقا همین اشتباه در مورد کاربرد کلماتی چون موارد زیر را شامل می شود :

تاید = بجای پودر رختشویی

ریکا = بجای مایع ظرفشویی

کلینکس = بجای دستمال کاغذی

کلمن = بجای ترموس

 

که همه این ها را باید ناشی از بی د انشی و کم سوادی افرادی گذاشت که برای اولین بار این نامها را بکار برده اند و امروزه بقدری در جامعه ما رواج دارند و معمول شده اند که جزء غلط های مشهور و مصطلح به حساب می آیند .

 

...........................تیرماه 1387 – ماهشهر – BIPC – محمد توکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0