بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چرا دود اگزوز ماشین در روزهای سرد سفید است ؟

 

چرا دود اگزوز ماشین در روزهای سرد سفید است ؟

Why does white smoke come out from the exhaust pipes of vehicles in cold weather?

نوشته  آدریان شفر از دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا

Adrian Schiffer · Polytechnic University of Catalonia

مترجم : محمد توکلی – ممکو

این بخار سفید رنگی که از اگزوز ماشین در روزهای سرد خارج می شود در واقع بخار آب فشرده شده است بخار  آب در لوله اگزوز فشرده می شود و سپس بیرون می اید .

Normally its condensed water in the exhaust system of the car. The water in the tubes heats up and then condenses when it leaves the car.

بعد از پیمودن چندین کیلومتر این بخار سفید ناپدید می شود چون موتور دمایش بالا می رود و لوله ها هم از عاری از آب شده اند

after some kilometers then it should disappear because the motor and the exhaust system get its high temperature and the tubes should be free of water.

اگر این بخار سفید بعد از مدتی ناپدید نشد باید به تعمیرگاه مراجعه کنید تا علت آنرا پیدا کند چون ممکن است سیستم خنک کننده نشتی دارد یال سر سیلندر آسیب دیده است .

If the white smoke doesnt disappear you should go to the next workshop to check the car because it could mean that your cooling system has a leak or the cylinder head has a damage.

Jan 10, 2014 •

طالب اسکندر محمد – دانشگاه ملی مالزی

Taib Iskandar Mohamad · National University of Malaysia

بخار سفید از اگزوز ماشین وقتی اتفاق می افتد که دود در اگزوز بعد از بیرون آمدن و ورود به محیطی با دمای پائین چگالیده می شود بخار سفید در واقع همان قطرات آب قابل مشاهده هستند که ناشی از فشار بخار آب به زیر نقطه اشباع آب در دمای جو می رسد .

This happen because water vapor from the exhaust condensates as soon as it enter the low temperature surrounding. The white smoke is visible water droplets formed due to pressure of water vapor falls below saturation pressure of water at the atmospheric temp.

BTW, H2O will always exists in the exhaust pipe. Referring to Adrian answer, if white smoke persists, it could be leakage in cylinder wall. If smell is detected with the white smoke, this confirms it

 

  Best Answer:  White smoke is not smoke. It is steam. A bit of steam will come from exhaust in cold weather. Air has water it. Heating the air the water is turned steam. A head-gasket put coolant into the exhaust it turn to steam. In some cases you cannot see the car or truck it coming from. it is hind behind a cloud of steam.

I would think you have blow head gasket. You be losing coolant and over heating. It you have a head gasket it should be covered. Warranty have changed since was doing mechanic work on a daily basic.

There is a difference between white smoke and condensing water vapor. Water vapor is a component of exhaust. On warm days, you won't see anything, on cold days it will look like a cloud or smoke. As you start driving the water in your cloud evaporates at a faster rate (wind speed plays a role in evaporation). When you sit on a cold windless day, it will hang behind your car for a little longer. Most likely, it's a cold day doing it. A 4 year old car shouldn't have a blown head gasket.

.

...........ترجمه از محمد توکلی – 2 دیماه 1394 – ممکو KHBIPC

منبع :

 

. https://www.researchgate.net/post/Why_does_white_smoke_come_out_from_the_exhaust_pipes_of_vehicles_in_cold_weather

 

https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110212230206AA3onqa

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0