بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


برای باد کردن لاستیک ماشین آیا نیتروژن بهتر است یا هوا ؟

برای باد کردن لاستیک ماشین  آیا نیتروژن بهتر است یا هوا ؟

Is Nitrogen Better than Air in Car Tires?

 

By Mike Allen

نوشته مایک آلن

مترجم : محمد توکلی

 

February 1, 2009 12:00 AMپرسش : آیا  استفاده از گاز نیتروژن بجای هوای معمولی در لاستیک خودرو ؛ مزیتی هم دارد ؟ آیا در مصرف سوخت تاثیر دارد یا باعث روان تر شدن حرکت خودرو می شود ؟ آیا عمر لاستیک را طولانی تر می کند ؟

Q: Is there any advantage to using nitrogen instead of compressed air in tires? Will I notice improved fuel economy or a smoother ride? Will my tires last longer?

پاسخ :

 

هوای معمولی 78% درصدش نیتروژن است و فقط 21 درصد آن اکسیژن می باشد و باقی مانده هم شامل بخار آب و گاز دی اکسید کربن و مقادیر کمی از گازهای نادر مانند نئون و آرگون می باشد که ما از گازهای دیگر صرف نظر می کنیم .

A: Sort of. From the top: Air is 78 percent nitrogen, just under 21 percent oxygen, and the rest is water vapor, CO2 and small concentrations of noble gases such as neon and argon. We can ignore the other gases.

 
استفاده از گاز نیتروژن (ازت) برای باد کردن چرخها می تواند چند دلیل داشته باشد :

There are several compelling reasons to use pure nitrogen in tires.
اول از همه اینکه نیتروژن خیلی کمتر از اکسیژن به بیرون نشت می کند که معنی اش این است که فشار لاستیکهای شما پایدارتر است و به مدت طولانی تر این فشار حفظ می شودو نکته دیگر اینکه لاستیک  ماشین های مسابقه ای را با نیتروژن پر می کنند چون تغییرات نیتروژن با دما کمتر از اکسیژن است و این بدان معنی است فشار باد لاستیکها در طی مسابقه و حتی وقتی چرخها گرم می شوند ثابت باقی می ماند . ( این بخصوص برای خوزستان و مناطق گرم خوب است که آسفالت خیلی داغ است و باد لاستیکها تعییر می کند )  و بخصوص به هنگام پیچیدن در سرپیچ ها ؛ حفط  تعادل ماشین بهتر صورت می گیرد چون تغییرات فشار نصف حالتی است که با اکسیژن پر شود . و این خیلی اهمیت دارد .First is that nitrogen is less likely to migrate through tire rubber than is oxygen, which means that your tire pressures will remain more stable over the long term. Racers figured out pretty quickly that tires filled with nitrogen rather than air also exhibit less pressure change with temperature swings. That means more consistent inflation pressures during a race as the tires heat up. And when you're tweaking a race car's handling with half-psi changes, that's important.

ماشین های سواری نیز می توانند از این خاصیت ها بهره ببرند و فشار پایدار تری را داشته باشند اما چند مزیت دیگر هم دارد :

رطوبت ( آب ) چیز بسیار بدی برای لاستیک است آبی که به همراه هوا وارد لاستیک می شود چه موقعی که بخار می شود وحتی وقتی بصورت مایع وجود دارد می تواند باعث تغییرات فشار همزمان با تغییر دمای لاستیک شود ولی وقتی هوای خشک استفاده شود این مشکلات وجود ندارند . این امر می تواند باعث خوردگی رینگ های فولادی و یا حتی آلومینیمی شود .  

Passenger cars can also benefit from the more stable pressures. But there's more: Humidity (water) is a Bad Thing to have inside a tire. Water, present as a vapor or even as a liquid in a tire, causes more of a pressure change with temperature swings than dry air does. It also promotes corrosion of the steel or aluminum rim.

وقتی در جاده های مشغول رانندگی هستیم گاهی کمی سوزن لاستیک را فشار می دهم تا مقداری از هوای آن بیرون بیاید اگردر این حالت دستم مرطوب شود نشان دهنده وجود آب در هوای درون لاستیک است . برخی پمپ های بنزین تجهیزات لازم برای خشک کردن هوای فشرده ای که وارد لاستیک می کنند را ندارند من همیشه قبل ازاینکه لاستیک نو را زیر ماشین بیندازم یک روز می گذارم در آفتاب خشک شودتارطوبت آن خارج شود . گاهی این آب همچنان در داخل لاستیک می ماند و بخوبی تخلیه نمی شود.

If I ever need to top off a tire when I'm out on the road, I'll always briefly depress the tire chuck's valve with my thumbnail and vent some air. If my thumb gets wet, there's water in the line. Some gas stations don't do a very good job of keeping the humidity out of their air system. I don't even like to use a water-based tire-mounting lubricant unless I can let the tire bake in the sun for a couple of hours before I air it up and seat the bead. I've dismounted tires (not mine) that had several quarts of water inside—probably from a compressed-air hose that collected water and was never purged properly.

 حالاوقتی از نیتروژن استفاده می کنیم وضعیت این آب چه می شود سیستم هایی که نیتروژن خالص را تهیه می کنند این نیتروژن را خشک هم می کنند گاهی برای خشک کردن درون لاستیک لازم است که چند بار لاستیک رابا نیتروژن خشک پر و خالی کنید . با این روش می توانید مقدار آب موجود در داخل لاستیک را کاهش دهید .

How is water relevant to a nitrogen discussion? Any system that delivers pure nitrogen is also going to deliver dry nitrogen. Filling tires with nitrogen involves filling and purging several times in succession, serially diluting the concentration of oxygen in the tire. This will also remove any water.

 برخی کارگاههای پنچرگیری و آپاراتی امکان خالی کردن هوای معمولی و پر کردن با نیتروژن خلوص بالارا ندارند به همین دلیل چندین بار لاستیک را با نیتروژن خالی و پر کنند تا کل هوای معمولی و رطوبت آن تخلیه شود .It's certainly simple, although time-consuming, for a tire technician to fill and bleed tires. But most shops use a machine that not only generates almost pure nitrogen by straining the oxygen out of shop-compressed air, but will also automatically go through several purge cycles unattended. Some shops have been charging as much as $30 per tire for this service. I think that's too much. If you're buying a new tire, it should be far less. Still, the nitrogen generator, filling system and technician's time aren't free—the dealer is entitled to some return for that.

بهر صورت برای پاسخ به این پرسش باید بگویم که : پر کردن لاستیک خودرو با نیتروژن می تواند باعث شود که فشار باد لاستیک ها ثابت باقی بماندو مقداری هم رد مصرف سوخت و نیز هزینه نگهداری لاستیکها صرفه جویی شود . رطوبت کمتری درون لاستیکها باقی می ماند و این به معنی خوردگی کمتر دتر چرخهای خودروی شماست .

ممکن است تفاوتی در وضعیت ترمز کردن و راندن ماشین ایجاد نشود مگر اینکه باد لاستیکها بصورت جدی  تغییر کند که استفاده از نیتروژن باعث می شود این فشار باد لاستیکها پایدارتر بماند

So, to answer your specific questions: With nitrogen, your tire pressures will remain more constant, saving you a small amount in fuel and tire-maintenance costs. There will be less moisture inside your tires, meaning less corrosion on your wheels. You will not be able to feel any difference in the ride or handling or braking, unless your tire pressures were seriously out of spec and changing to nitrogen brought them back to the proper numbers.

 

http://www.popularmechanics.com/cm/popularmechanics/images/Gs/zr1-unveil-tire-de.jpg

 

 

.............مقدمه و ترجمه ازمحمد توکلی – 4 شهریورماه 1393 – خوارزمی – بانک ماشین آلات -

منبع :

http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/repair-questions/4302788

 


محمد توکلی

مزایا ی استفاده از گاز نیتروژن در لاستیک خودرو:

مزایا ی استفاده از  گاز نیتروژن در لاستیک خودرو:

سابقه استفاده از گاز نیتروژن برای باد کردن لاستیکها به ماشین های سنگین ارتشی و هواپیماها برمی گردد . از نیتروژن در لاستیک ماشین های مسابقه ای هم استفاده می شده است چون با تغییرات دما فشار باد لاستیک تغییر نمی کند و نیز در پیچ های تند که ماشین های مسابقه ای می پیچند میران تغییرات فشار به نصف کاهش پیدا می کند . هر خودرو وقتی با هوای معمولی پر شود هر ماه حدود 5% هوای آن به بیرون نشت می کند ولی این درصد برای نیتروژن خیلی کمتر است .

وقتی قرار است لاستیک خودرو را با نیتروژن پر کنید باید به چند نکته توجه کنید :

1-      اولا این نیتروژن باید خالص باشد یعنی بالای 90% خلوص داشته باشد یا مثل نیتروژن تولیدی در واحد ازت UT-400  شرکت آب نیروی بندرامام BIPC 99% خلوص داشته باشد

2-      ثانیاً این نیتروژن باید خشک باشد

3-      هوای قبلی لاستیک کاملاً تخلیه شود تا رطوبت موجود در آن بیرون آید .

4-      حتی اگر هوای داخل لاستیک  پیش از تزریق نیتروژن بطور کامل تخلیه نشود مشکلی وجود نمی آید فقط خلوص نیتروژن کمتر می شود

 

ازمهمترین مزایای استفاده از گاز نیتروژن در لاستیک خودرو می توان به این چند نکته اشاره کرد :

1-       افزایش عمر لاستیک و رینگ

2-      جلوگیری از خوردگی رینک ها

3-      ترمز کردن بهتر خودرو

4-      فرمان گیری و هدایت بهتر خودرو

5-      ثابت ماندن فشار باد لاستیکها

6-      کاهش مصرف سوخت خودرو ناشی از همان تنظیم بودن باد لاستیکها  تنظیم درست باد لاستیک حدود 5% مصرف سوخت را کاهش می دهد

7-       

ترکیب اتمسفر  :

هوای اتمسفر  دارای 21% اکسیژن و 78% نیتروژن و 1% گازهایی همچون اوزون،آرگون و نیز مقداری رطوبت  و دی اکسیدکربن  دارد .

 

از دیگر مزایای استفاده از گاز نیتروژن برای باد کردن لاستیکها :

1-      افزایش قابلیت ترمز گیری خودرو چون این لاستیکها  نرم تر هستند فرآیند ترمزگیری خودرو با اطمینان و کاملتر صورت می گیرد .

2-       در رانندگی با سرعت بالا مانند پیست های مسابقه و نیز در ترمز گیری های شدید تایر های پر شده با نیتروژن بدلیل نرمی عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و بنابر تحقیقات به عمل آمده ترمز گیری خودرو ها با این تایر ها تا 30 درصد افزایش می یابد که رانندگی ایمن تری را به همراه دارد .

3-      نرمی لاستیک و بهتر کار کردن کمک فنر ها موجب سالم ماندن جلوبندی خودرو می شود

4-       

5-      لاستیکهایی که با ازت = نیتروژن پر شده اند وقتی روی آسفالت داغ مثل آسفالت جنوب ایران و ماهشهر و ممکو حرکت می کنند  نرمتر از تایر های معمولی عمل می کنند که این وضع کاملا قابل  احساس است .

6-      از هوای معمولی کاهش دمای تایر است گاز نیتروژن سریعتر از هوای معمولی گرما را از دست می دهد

7-      تغییرات حجمی نیتروژن در مقابل گرما بسیار کمتر از هوای معمولی است

8-      . میزان انعطاف پذیری تایرها در تماس با جاده نرمی خودرو و راحتی سرنشینان را به همراه داد

9-      نیتروژن سبکتر از هوای معمولی است و وزن لاستیکها کمتر می شود

10-  چون  نیتروژن خشک رطوبت کمتری دارد وبا فلزات هم واکنش نشان نمی دهد و خنثی است  و رینگ و لاستیک از خوردگی حفظ می شوند

11-  چون مولکولهای نیتروژن بزرگتر هستند دیرتر از لاستیک خارج می شوند و نشتی باد کمتر است !

12-  سرعت کاهش فشار گاز نیتروژن حدود 3 برابر نسبت به هوای معمولی کمتر است . کاهش مصرف سوخت در خودروهایی که لاستیک  آنها با گاز نیتروژن پر شده است نیز قابل توجه است .

 

 

مشکلات استفاده از نیتروژن :

1-      قیمت بالای استفاده کردن از نیتروژن

2-       تجهیزات تولید نیتروژن در مقایسه با پمپ های تولید هوای فشرده گران قیمت تر هستند (4500 تومان برای هر لاستیک )

3-       

4-      خلوص 93 تا 95 درصد قابل قبول است ولی هیچ راهی برای چک کردن این خلوص توسط مشتری وجود ندار

....نوشته : محمد توکلی – 4 شهریورماه  1393 – ممکو خوارزمی – bipc بانک ماشین آلات .

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0