بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


طرز کارباطری خودرو

طرز کارباطری خودرو

 

باطری از جمله مهم ترین بخش های خودرو است اگر باطری درست کار کند روشن کردن و حرکت دادن خودرو مشکل است و اگر این اتفاق در شب بیفتد اصلا ممکن است استفاده از ماشین راذ غیر ممکن کند .

اما باطری های قدیمی که دریچه های برای ورود آب دارند نیاز به تعمیر و نگهداری دارند به این معنی که هر چند ماه یکبار باید سطح آب و  الکترولیت های آنها چک شود چون اگر سطح آب  , پائین تر از صفات بیاید امکان سوختن و صدمه دیدن صفحه ها زیاد است .

ضمنا باید میزان اسیدیته آب باطری هم با دستگاه چک شود که به اصطلاح آب آن شیرین نشده باشد .

خصوصا در مناطق گرمسیر مانند خوزستان و ممکو که هوا گرم و برخی روزها خشک است میزان تبخیر آب باطری بیشتر است و باید دفعات چک کردن را بیشتر کرد .اگر باطری بدون آب بماند سوختن آن قطعی است .

باطری هر چقدر از نظر شارژ ؛  بیشتر خالی و پر شود دوام بهتری دارد از همین روست که اگر مدتها از ماشین استفاده نشود باطری آن صدمه می بیند .

اما حتی اگر مراقبت های لازم را هم بعمل آورید یعداز سه چهار سال ؛ عمر باطری تمام می شود و باید عوض شود .

این روزها هم نسل جدیدی از باطری ها روی کار آمده اند که نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند و به اصطلاح : maintenance free  به آنها می گویند که در زبان عامه با باطری ها ی اتمی مشهورند ! ( اما باور کنید هیچ ربطی به اتم و انرژی هسته ای ندارند !)

این باطری بصورت بسته بندی package  می باشند و فقط دریچه ای بر روی آنها وجود دارد که رنگ ان نشان دهنده وضعیت باطری است

* اگر سبز باشد باطری شارژ و آماده استفاده است

* اگر سیاه باشد باطری نیاز به شارژ دارد

* اگر سفید باشد باطری را باید دور انداخت !

این باطری های کار را راحت کرده اند و اصولا ساخت قطعات خودرو و خود ماشین هم به این سمت پیش می روند به گونه ای که کمترین میزان تعمیرو نگهداری را داشته باشند چون هزینه های تعمیرو نگهداری بالاست و فرصت انجام آن هم در زندگی پر شتاب کنونی وجود ندارد .

اما باطری به هر صورتی که باشد چه زا نوع اتمی اش و چه از نوع معمولی اش بهرحال نکاتی وجود دارد که با رعایت آنها می توان کارآیی و عمر مفید باطری را زیادتر کرد برخی از آنها بشرح زیر است :

 

باطری  بايـد در مقابـل گرماي حاصل از فعل وانفعـالات باطري وعوامـل شيميـايي  درون خود ، ضربه و ارتعـاشـات حاصل ازحـركت اتومبـيل مقـاوم  بوده و در برابر عبورجريان برق عايق خوبي باشد اين جعبه معمولاً به شكل معكب مستطيـل وبه صورت خانـه، خانـه ساخته شده و كف هرخانه داراي تيغه هاي برجسته اي است كه تكيه گاه صفحـات باطري است و نيزهرگاه مواد شيميـايي صفحـات باطـري ريـزش نـمود بـه داخل شيارها رسوب مي كند وازاتصال صفحات به يكديگر جلوگيري مي شود.زيـرا اگراين رسوبات يا لجن ها سطح شـان بالا بيـايد باعـث اتصال كوتـاه صفحـات باطري شده ، افت داخل آن زياد مي شود وباعث تخليه شـدن وكاهـش قدرت باطري مي گردد.هر خانه ي باطري  مي تواند حدود 2 ولت برق توليد نمايد لـذا يك باطري 6ولت داراي 3خانه و12ولت داراي 6 خانه است.  

 

نكته: هیچگاه نباید باطری را سر و ته کرد چون همین رسوبات بین صفحات گیرکرده وباعث اتصال کوتاه آنها می شوند .

البته هرخانه باطري درحدود2/1تا2/2ولت برق توليد مي كندوليكن مقدار0/1يا0/2معمولا صرف مقابله بامقاومت داخلي مي شودپس درنتيجه ولتاژكسـب شده همان 2ولت است.

 

انواع صفحات باطری :

 

باطری های دارای صفحات متعددی هستند که از سه نوع می باشند

 

1-صفحات مثبت

 

2-صفحات منفي  

 

3-صفحات عايق

 

پلیت های باطری :

 

این صفحات مثبت يا مـنفي را اصطلاحا :  پليت plate   مي گويند.

مثلا: دريك باطري 19پليت هرخانه داراي9 صفحه مثبت،10 صفحه منفي و18 صفحه عايـق مي باشد .

تعداد صفحات منفي يكي ازصفحـات مثـبت بيشتربوده و تعداد صفحـات عايق يكي كمترازمجموع صفحات مثبت ومنفي است

نكته:تعدادصفحات يك باطري،معمولا عددی فرد مي باشد.

 

1- صفحات مثبت:

 

صفحـات مثـبت از جنس دي اكسيد سرب PBO2  که بصورت  اسفنجي فعال شده مي باشند درست شده است  كه براي باطريهاي بزرگ به طريق الكتروشيميايي تهيه مي شود وهزينه زیادی هم دارد .

 

اكثراً درباطريهاي اتومبيـل، اسكلت صفحـات را به صورت شبـكه اي از آلياژ سرب وآنتيموان مي سازند(درصدي ازآنتيموان دوام اين شبكه ها رادرمقابل ضربه وخورندگي اكسيدبيشترمي شود).

 اما این روزها با آمدن باطری های اتمی به بازار و افزایش  استفاده از آنها ،توليدسريع واقتصادي شبكه هاي كلسيم- سرب موردتوجه قرارگرفته است و همین امر باعث شده است که  توليدگازكمتر شده ودرنتيجه نيازكمتري به افزودن آب وجود داشته باشد  درنتيجه به داخل اين شبـكه ها كه شبيه پرده هاي توري مي باشند را از اكسيد سرب فعال شده، پر می کنند .   توجه داشته باشیدکه صفحات مثبت سالم بايد به رنگ قهوه اي شكلاتي باشند.                                                                                     

 

2- صفحات منفي:

 

اين صفحات كاملا شبيه صفحات مثبت بوده با اين تفاوت كه ماده فعال شده آن،سرب  اسفنجي(pb)است كه درحالت شارژكامل،خاكستري رنگ مي باشد.

 

3- صفحات عايق:

 

صفحات عايق به منظوركوتاه كردن وجلوگيري ازموادفعال رشدكرده(سولفاته كردن)وريزش آنها وهمچنين جلوگيري ازانتقال نمونه هاي غيرضروري بين دوصفحه،نظيرآنتيموان ازعايق ها استفاده مي شود .

 

براي انواع معيني از باطريها ، عايـق هاي پاكتي شكل استـفاده مي شود كه باعـث مي - گردند،جمع كننده هاي جريان (شبكه) به خوبي مواد فعال را نگهداري كنند.       

 

نوع عایقی  كه درباطري هاي اسيدي-سربي مصرف مي شوند بستگي به نوع عمليات فرق مي كنند دربيشتر حالات ازمشتقات سلولزي،موادپليمري باتخلخل ميكروسكپي مثل pvc، پلي اتيلن ، پلي استرها ، لاستيك يا مواد فشرده شده نظيرpvc، پلي اتيلن ساخته  مي شوند در گذشته از  مخلوطي ازكاغذورزين ميكا،پشم شيشه ئيترعايق ها داراي برجستگي هاي طولي بروي سطح عايق مي باشند، برای این کار استفاده می شد

 

به  هنگام چيدن صفحات،بايدبه طرف صفحات مثبت باشدهمچنين ميدان فعاليت بهتري براي صفحات مثبت ايجاد نماييد.علاوه براين ذرات جداشده ازصفحات مثبت بتوانندبه سهولت به كف جعبه ي باطري هدايت شده و از اتصال صفحات به يكديگر جلوگيري شود ونيزگازهاي ايجادشده درزمان شارژخارج شوند كه باعث ميشوند فضاي مناسب براي جابجايي الكتروليت به وجود آيد تا غلظت ودرجه ي حرارت به حداقل خودبرسد.

 

باطری های اتمی :

 نوع دیگر از باطری که قبلا هم به آن اشاره شد باطری های بی نیاز به  تعمير یا همان اتمی هستند  كه ازشبكه هاي بدون آنتيموان استفاده مي شود.صفحات مثبت داراي ريزش بيشتري هستند.عايق هاي پاكتي باتخلخل ميكروسكوپي بيشترمورداستفاده قرارمي گيرد.اين عايق ها اطراف صفحه ي مثبت را احاطه كرده تا بتوانند مواد فعال بيشتري تأمين كنند

 اهميت يك عايق در باطريهاي باشبكه هاي سرب - آنتيموان، بيشتر جلوگيري ازحركت آنتيموان صفحه  مثبت به صفحه ي منفي است.

 فعل وانفعالات شيميايي درصفحات مثبت هنگام شارژشدن ودشارژشدن بيشتربوده وريزش موادفشرده دراين صفحات بيشتراست.

صفحات باطري بايدحالت اسفنجي داشته باشند چون به این ترتیب اسيد به خوبي درآن نفوذكرده وسطح تماس بيشترشود وفعل وانفعالات بيشترانجام گيرد.

 

Car Battery Maintenance: To Water or Not to Water?

 

هر روزه میلیونها نفر از مردم با  استفاده از  با باطری های اسیدی – سربی  میلیونها خودرو را روشن می کنند تا برای جابجایی های هر روزه اشان مورد استفاده قراردهند . با وجودیکه موتور خودورها دچار تحول و دگرگونی شده و فن آوری پیچیده ای پیدا کرده است اما هنوز بنظر می رسد تحول چشمگیری در زمینه ارتقاء کیفیت باطری ها به وقوع نپیوسته است ضمن اینکه افراد اطلاع کمی از چگونگی تعمیر و نگهداری باطری های دارند باطری خودرو از سرب و پلاستیک و الکترولیت تشکیل شده است تا بتواند نیروی زیادی را در مدت کوتاه برای راه اندازی موتور و نیز مصارف دیگر تامین کند .

اما چک کردن سطح آب و اسید باطری چگونه است و باطری های بدون نگهداری "maintenance-free" چه هستند ؟

 اینکه گفته می شود برخی از باطری هایی که بدون نگهداری ( اتمی هستند نیز باید حداقل سالی یکبار سطح الکترولیت آنها چک شود .  این موضوع صحت ندارد چون باطری اتمی هیچ نیازی به نگهداری و بازدید ندارد . معمولا باطری ها دارای برچسب هایی هستند که دستورات لازم را روی آن نوشته اند مثلا روی باطری اتمی نوشته شده است که نباید باطری باز شود چون درپوش های آن با چسب و یا وسیله دیگری در جای خود محکم شده اند و فشار دادن آنها می تواند باعث صدمه دیدن دائمی باطری شود .

اما در مورد باطری های معمولی که نیاز به بازدید دارند در برخی شرایط مثل آب و هوای خیلی گرم و سوزان و. و حرارت زیاد ممکنم است نیاز به افزودن آب , انهم آب مقطر باشد  .

به شکلهای مختلف می توان سطح آب الکترولین را چک کرد از طریق دیواره شفاف باطری translucent case  که گاهی خطی هم برای حداقل و حداکثر با علامت های :

MIN و MAX  در نظر گرفته شده است و یا اینکه درپوش هر یک از خانه های باطری را باز کرده وبطور مستقیم سطح آب روی صفحات را چک کنیم . که باید در صورتی که روی حداقل است آب اضافه کنیم .

برخی باطری ها هم دارای یک چشم جادویی "magic eye," که یک حفره گرد و کوچک است که بر روی الکترولیت شناور است.

همه باطری ها بعد از مدتی کار کردن قابلیت خود را از دست می دهند و باید عوض شوند و اگر سیستم برق خودرو دچار اشکال باشد می تواند باعث از کار افتادن دائمی باطری شود .

باید دقت کرد که از باطری استفاده شود که اصل باشد و آمپر ساعت آن با میزان مصرف برق خودرو هماهنگی داشته باشد.

 

    What about original equipment batteries that come with a new car?  For the

original vehicle battery, customers should follow the vehicle manufacturer's

instructions about checking electrolyte levels.  When it's time to replace the

battery, the motorist should buy a compatible replacement and follow the

instructions with the replacement battery.

 

 

 

    Other maintenance tips

سایر نکته های تعمیر و نگهد اری :

رانندگان باید ترمینالهای باطری را گهگاهی چک کنند تا مطمئن شوند اتصال برقی ترمینال وباطری بصورت درست و محکم وصل شده است و شل نشده باشد یا سولفاته نشده باشد . و عاری از هر گونه زنگ زدگی باشد .

با یک برس فلزی می توان ترمینالها را تمیز نمود . واز محلول جوش شیرین و آب می توان برای این کار استفاده کرد . حتی مسواک کهنه هم برای این کار می تواند مناسب باشد .

این کارها باعث می شود که مجبور نباشید از نیروی بدنی خودتان برای روشن کردن ماشین استفاده کنید !


محمد توکلی

هوش ژاپنی !

Wednesday, June 13, 2007

 

هوش ژاپنی !

 

یک استاد کاری داریم که با هوش و استعداد خیلی خوبی دارد و با وجود اینکه شنوایی او مختل است و باید با ایما و اشاره باو او صحبت کرد اما کارهای فنی که انجام می دهد واقعا قابل تحسین و اعجاب انگیز است . در اینجا با کرین هایی سر و کار داریم که سیتم کنترل آنها دیجیتال است و دارای بردهای الکترونیکی هستند که پر داست از قطعاتی چون خازن و آی سی و ترانزیستور و امثال آن .

طبیعی است که به مرور زمان و با این شکل نگهداری  و اپراتوری نامناسبی که ما داریم این قطعات دچار مشکل می شوند و می سوزند وسوختن همان و از کار افتادن یک دستگاه عظیمی چون کرین , همان .

بسیار اتفاق می افتد که این قطعات آسیب دیده در انبار وجود ندارند یا اصلا کد نشده اند و در بازار هم یافت نمی شوند . و به این ترتیب است که همین قطعه کوچک که می تواند یک ترانزیستور باشد باعث می شود که دستگاه از کار بیفتد .

چند روز پیش همین استاد کار برای پیدا کردن یکی از این قطعات به من مراجعه کرد و با همه تلاشی کردیم که موفق به پیدا کردن درانبار و در بازار ایران نشدیم حتی مشابه ان را هم نتوانستیم گیر بیاوریم .

فردای آنروز به من گفت : دستگاه درست شد !

معلوم شد  که خودش یک ترانزیستور معادل برای آن پیدا کرده ؛ ترانزیستور ولتاژ بالا را  از مدارهای  منبع تغذیه power supply  و مدارهای مانیتور کامپیوتر های کهنه پیدا کرده است .

اتفاقا همین چند روز پیش هم یکی از کارشناسان ژاپنی به کارگاه ما آمده بود و این مشکل را با او مطرح کرده بود . او گفته بود که ما اصلا این بردها را تعمیر نمی کنیم . اینها را با دستگاههای رباتیک نصب می کنند و وقتی خراب می شوند آنها را دور می اندازیم !

شما هم لازم نیست اینها را تعمیر کنید تقاضا کنید  تا برد کامل آن را برایتان ارسال کنیم .

و او به من گفت : بابا این ژاپنی های هیچی سرشون نمیشه . من خودم با همین قطعات کهنه می تونم برد این کرین ها  رو تعمیر کنم !

 

.......................................م.ت  خرداد ماه 1386

 

 


محمد توکلی

یوشی هیرو آبه =YOSHIHIRO ABE

Sunday, June 10, 2007

 

 

یوشی هیرو آبه =YOSHIHIRO ABE 

 

امروز یک مهمان ژاپنی داشتیم که برخلاف همه ژاپنی هایی که اینجا می آیند اولا یک مقدار با زبان فارسی آشنایی داشت و ثانیا انگلیسی را هم نسبتا خوب حرف می زد ولی اینقدر لهجه غلیظ ژاپنی داشت که برخی واژه هایی را که می گفت به سختی می فهمیدم .

از شرکت ژاپنی : موسسه خدمات بین المللی International Services Corporation (ISC) است که در سال 1990 و با استفاده از متخصصین مختلف تشکیل شده است .

من بعد از گرفتن کارت ویزیت آقای آبه : سایت شرکت آنها را پیدا کردم و مطالبی در مورد کارهای شرکت اشان و همکاری که با شرکت ما دارد و اتفاقا نام شرکت ما را هم در پروفایلی که برای معرفی شرکت درست کزده اند آورده است ضمنا چند سایت به زبان ژاپنی را هم آوردم که نام همین آقای آبه هم بین آنها بود و نام Masami Konishi, که معلوم شد یکی از هنرپیشه های معروف ژاپنی است !

چند دقیقه ای هم در مورد وضعیت کرین های موجود در شرکت که ساخت شرکت تادانو هستند و کرین های پراکنده ای که در منطقه وجود دارند و بصورت دست دوم از کشورهای عربی وامارات وارد شده اند صحبت کردیم

برای او خیلی جالب بود که سایت های به زبان ژاپنی را اینجا روی شبکه باز کردیم

 آخر خط ژاپنی نیاز به صفحه کلید مخصوصی دارد که از آن طریق است که می تواند سایت های به زبان ژاپنی را آورد .

 

...............محمد توکلی 20 خرداد 1386 – ماهشهر BIPC -

 

http://www.ISCTK.com

 

 

http://www.ics.kagoshima-u.ac.jp/

 

 

 


محمد توکلی

کاربردهای گسترده کرین در دنیای کنونی

Wednesday, June 06, 2007

 

WIDE RANGE APPLICATIONS OF CRANE IN TODAY'S WORLD

کاربردهای گسترده کرین در دنیای کنونی

 

 

مقدمه :

 

کرین های یا آنگونه که در زبان پارسی گفته می شود جرثقیل ها یا بالابرها یا هر اسم دیگری که به آن بدهیم از جمله ماشینهای صنعتی پیشرفته و پر مصرف هستند که کاربرد گسترده ای در ساخت و ساز و طرحهای زیر بنایی دارند . امروزه تصور اینه بتوان ساختمانهای غول آسا و آسمانخراش و نیز استادیوم های ورزشی دهها هزار نفری را بدون استفاده از کرین هایی با بوم های بلند و ظرفیت های بالا ساخت غیر ممکن است اما موارد استفاده از کرین های به همین چند نمونه منحصر نمی شود تقریبا در هر جایی که با ساخت و ساز سر و کار داشته باشیم به نوع نیاز به یکی از انواع کرین های را داریم

در شرکت های صنعتی نیز علاوه بر زمان پروژه و هنگام ساخت و ساز شرکت به این کرین های نیاز داریم  به هنگام بهره برداری و خصوصا در زمان تعمیر و نگهداری واحدها نیاز مبرم به کرین وجود دارد بیشتر اوقات در سایت های مختلف پتروشیمی لازم است که قطعاتی از محل اشان باز شده و بعد از تعمیر دوباره در جای خود قرار گیرند یا برای انتقال به کارگاه فرستاده شوند در این موارد و موارد فراوان دیگر نیاز هست که بسته به شرایط مختلف از کرین هایی با ظرفیت های 10 تن و 20 تن و 50 تن و حتی گاهی کرین های زنجیری و غول آسای 150 تن استفاده کنیم . مثلا برخی از قطعات  نیروگاه برق مانند ژنراتور بدلیل سنگینی زیادی که دارند در صورت نیاز به جابجایی به کرینی با ظرفیت بالا نیاز دارند البته اغلب واحدها در بالای سر کمپرسورها و توربین های خود کرین های سقفی دارند ولی با این وجود به کرین های متحرک نیر احتیاج پیدا می شود .

از همین روست که بخش بانک ماشین آلات  وظیفه تجهیز تعمیر و نگهداری این دستگاههای مهم و گران قیمت را بر عهده دارد .

کرین ماشین پر مصرفی است و همه جا کابرد دارداما ساخت آن در اختیار معدودی کشورها و شرکتهای خاص است از جمله شرکت های ژاپنی تادانو و کاتو که کرین های ساخت آنها درپتروشیمی ما مورد استفاده است .

 

 

امکان بنا کردن  ساختمانها,  ادارات و آپارتمانهای  بلند مدرن امروزی  بودن استفاده گسترده از کرین ها و جرثقیل ها موجود امکان نداشت .

کرین های دستگاههایی هستند که مجهز به چنگگ یا قلاب می باشند که این قلاب با استفاده از کابلها و قرقره هایی که به آن را به حرکت درمی آورند قادر است اجسام مختلف را بالا و پائین کرده و اشیاء  را در محلهای مورد نظر نصب نماید .

در اغلب کارهای ساختمانی و ساخت و ساز پلها و نصب تجیهزات سنگین خصوصا در واحدهای  صنعتی و از جمله ساخت کشتی ها   از کرین کمک گرفته می شود .کرین ها انواع خیلی مختلفی دارند که چند نمونه از مشهورترین آنها عبارتند از :

 • کرین های کشویی ( تلسکوپی ) telescopic crane

 • کرین برجی tower crane

 • کرین های سقفی overhead crane

 • کرین پل دار gantry cranes

 

کرین های نلسکوپی به شکل ها مختلف و با کشوهایی  لوله ای یا استوانه ای ساخته می شوند طریقه کارکردن این کرین های کشویی به این شکل است که لوله های استوانه ای هیدرولیک ( جک هیدرولیک ) در داخل این کشوها وجود دارد که با حرکت پیستون , این جک ها بیرون می آیند و قاب مستطیل شکل بوم کرین را هم با خود بیرون می آورند . بعلاوه استفاده از بوم های شش گوش باعث می شود که حرکت لبه به لبه کرین تلسکوپی کاهش یابد .

 



یکی از رایج ترین ساختارهایی که این روز ها بر روی هر ساختمان مدرنی می توان دید کرین های برجی هستند که بر فراز اینگونه ساختمانها بر افراشته شده اند . که به سختی می توان وجود آنها را نادیده گرفت . این کرین های صدها فوت بلندی دارند و از آنها برای بلند کردن تیرآهن ها , بالا بردن افرادی که در ساختمان کار می کنند و  پنجره های بزرگ  شیشه ای , سیمان و طیف گسترده ای از مواد مورد استفاده در ساختمان سازی استفاده می شود . همچنین برای بالا بردن ژاتورها و مشعل های استیلن و کمپرسورهای هوایی  و هر آن چیزی که برای ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود از این کرین های کمک می گیرند .

کرین های پل دار Gantry crane کرین هایی هستند که قادرند اجسام سنگین را در باراندازها و لنگرگاه های کشتی و یا در مقیاس کوچک درکارگاهها بلند و جابجا کنند . این کرین های وسایل کمکی در صنعت حمل و نقل هستند .

نوع کارگاهی آنهم به شکل ها و مدل های مختلف و با ظرفیت های مختلف ساخته می شود و برای انجام تعمیرات در کارگاهها مورد استفاده است .

 

  کرین های سقفی از نظر کارکرد خیلی شبیه به کرین های پل دار gantry cranes   هستند با این تفاوت که طرز مهار کردن آنها از قسمت بالا با هم فرق می کند . کرین های سقفی را بنام کرین های معلق “suspended cranes”,  نیز می نامند که از طریق دو تیر افقی و در یک مسیر مشخص رفت و آمد می کنند . دراغلب کارخانه های صنعتی و نیز کارگاههای تعمیراتی از این نوع کرین ها برای بلند کردن اجسام سنگین استفاده می کنند .

.تمامی کرین ها دارای مشخصه های  شبیه هم هستند . همه آنها با ماشین های سنگین و چند منظوره ای مجهز شده اند که قادر است وظایف متعددی را انجام دهد کرین ها قادرند که اجسام طویل و سنگین را بلند کنند . البته این روزها به خاطر اینکه قیمت کرین های یاد شده گران است بسیاری از افراد ترجیج می دهند  بجای اینکه اقدام به خرید کرین کنند آنها را اجاره بگیرند .

جدا از کرین هایی که در اینجا بحث شد انواع خیلی متفاوتی از کرین وجود دارد و انتخاب نوع کرین بستگی به کاری دارد که انجام می دهیم و نیز اجسامی که می خواهیم جابجا کنیم یا نصب نمائیم .

برخی از این کرین ها عبارتند از :

·       کرین نصب شده  بر روی کامیون  truck mounted cranes ( که به آن ماشینی می گویند )

·       کرین همه منظوره rough terrain cranes ( که آن گالیونی می گویند )

·       کرین زنجیر دار =  crawler crane

·       کامیون بوم دار = boom trucks

·       بالا برنده هایی قیچی شکل = scissor lifts

·       بوم های بلند کننده مفصل دار = articulate boom

·       کرین های شناور = floating cranes

 

Building today’s modern high-rise office or apartment buildings would not be possible without the extensive use of Crane equipment. Cranes are hoists fitted with cables and pulleys that lift, raise, lower and pull heavy objects into place. Cranes are often used in building construction, bridge construction and manufacturing heavy equipment, such as ships. Several of the most popular crane types include the telescopic crane, tower crane, gantry cranes and overhead crane.

Telescopic crane equipment consists of different sized “pipes” or “tubes”, also called “booms”, with the smaller tubes inside the larger ones is often found on boom trucks. These booms are then extended and retracted by a hydraulic pump. Telescopic cranes using hexagonal booms are stronger than those cranes with cylindrical booms. Additionally, hexagonal booms minimize much of the side to side movement and boom flex associated with telescopic cranes usin cylindrical booms.

A common fixture at almost any modern construction site, tower crane equipment can be pretty hard to miss. Tower cranes usually rise hundreds of feet into the air, and they have a reach to match. These cranes are used by construction crews to lift steel, large glass windows, concrete and a wide variety of building materials and large tools like generators, acetylene torches and air compressors.


Gantry crane equipment can move heavy loads and is often used in many of the nation’s harbors to on load and offload transport ships. In this way, gantry crane equipment keeps our society moving by contributing to the transportation industry.

 

 

 

Overhead crane equipment works very similar to gantry cranes without the uprights that support the gantry. Overhead cranes, also called “suspended cranes”, are mounted on two beams and runs along a set of tracks. Overhead cranes are often used in industrial settings or factories to lift heavy loads.

All Crane equipment has certain features in common. All crane equipment is heavy-duty machinery that handles many tasks. Crane equipment can lift high and heavy loads of materials. With the ever increasing ownership costs associated with modern crane equipment, many people are opting to rent their crane equipment rather than purchase.

There are many types of cranes besides the ones discussed here. As with any piece of construction or material handling equipment, selection is based primarily on the type and requirements of the job. Some of these other types of crane equipment include truck mounted cranes, rough terrain cranes, crawler cranes, boom trucks, scissor lifts, articulate boom lifts and even floating cranes.

 

کلمات کلیدی : تادانو – کاتو – کرین – جرثقیل – سقفی – گالیونی – ماشینی – برجی -

 

........مقدمه وترجمه  از محمد توکلی – 16 خرداد 1386 – ماهشهر Bipc

 


محمد توکلی

مامور پیاده و سوار کردن قطعات

Thursday, May 31, 2007

 

توضیح یک واژه :

مامور پیاده و سوار کردن قطعات = RIGGER

 

کلمه رگر =rigger  از جمله کلمه هایی است که خیلی ها آن را به شکلهای : ریگن – رگن – و امثال آن تلفظ می کنند که همگی غلط هستند و شکل درست آن همان رگر است و ما معادلی برای این کلمه در زبان فارسی نداریم . اما رگر شخصی است که وظیفه سوار و پیاده گردن قطعات را بر عهده دارد . و در واقع نوعی دستیار برای اپراتورهای کرین است . هر چند این عبارت فقط برای کرین ها و جرثقیل ها بکار نمی رود و به شخصی که هر نوع جابجایی قطعات را با ابزار مکانیکی انجان می دهد گفته می شود .

تعریف رگر :

 • شخص یا شرکتی که تخصص اش در بلند کردن و جابجا کردن اشیاء خیلی بزرگ و سنگین است .

 • شخصی که رد شرکت های فیلمسازی وظیفه جابجایی داربست ها مورد نیازبرای  دوربین و سایر دستگاههای فیلمبرداری بر عهده دارد .

 • درکشتی های بادبادنی همین شخص مسئول بر افراشتن بادبادنها بوده است .

 • کسی که سرو کارش با چتر نجات و هواپیما است .

 

اما معنی آن در صنعت و از جمله کاربردی که در شرکت ما و واحد حمل و نقل سنگین دارد همین است که رگر به همراه راننده کرین برای جابجایی و بلند کردن قطعات منورد استفاده قرار می گیرد . بلند کردن قطعات باید با استفاده سیم های بکسل قوی صورت گیرد ونحوه بستن سیم بکسل و چگونگی بلند کردن و جابجایی آن و نیز علامت دادن و فرمانهای لازم  را به اپراتور کرین  دادن از جمله وظایف رگر است .

 

 • Rigger (modern usage), a person or company which specializes in the lifting and moving of extremely large and heavy objects

 • A person in the film industry who rigs scaffolding for film sets and camera rigs. Also termed as a standby rigger if they are on site all of the time and 'on call.' See also wire rigger.

 • A person in Theater, Concert, industrials, Convention and/or Trade_show , who is responsible for fastening chain motors (like CM_Lodestar) by wire rope to the structural steel of a building. May also be used to describe person who installs and does maintance on a Fly_system

 • A person who attended to the rigging of a sailing ship (original usage) or a racing shell in the sport of rowing

 • Parachute rigger, someone working with aircraft and parachutes

 • Short for outrigger, often used in rowing or canoeing

 • Bondage rigger, someone who ties up others primarily as an art form

.......................................ترجمه از محمد توکلی –  خرداد 1386 - ماهشهر – BIPC

 

 


محمد توکلی

تعمیر و نگهداری ديزل ژنراتورها

Wednesday, May 30, 2007

 

بازدیدهای دوره ای و  تعمیر و  نگهداری  ديزل ژنراتورها

 

مقدمه :

 

-دیزل ژنراتورها از جمله دستگاههایی هستند که کاربردهای گسترده ای دارند از آنها برای تامین برق اضطراری و گاهی نیز به منظور برق اصلی در برخی نقاط دوردست که امکان دسترسی به شبکه برق نیست  استفاده می شود .

در شرکت ما دیزل ژنراتورها دراختیار بانک ماشین آلات هستند و کار تعمیر و نگهداری آنها نیز بر عهده همین بخش است .

استفاده کنندگان از این دستگاهها هم عمدتا هتل ها بیمارستانها و فروشگاهها و سایر مراکز عمومی می باشند ضمن اینکه برخی واحدهای مجتمع نیز که لازم است بطور جداگانه از برق اضطراری استفاده کنند مثل باسکول و نظایر آن نیز از این دیزل ژنراتورها که گاهی تا 5/0 مگاوات برق تولید می کنند استفاده می نمایند . در گذشته در نیروگاه برق واحد ut یعنی همان GTG   ژاپنی ها یک دیزل ژنراتور یک مگاوات قرار داده بودند که در هنگام بازسازی در اوایل دهه 70 حدف شد
بهر حال دیزل ژنراتورها باید بخوبی مورد نگهداری و بازدیدهای روزانه قرار بگیرند تا از سرویس دهی خوبی هم برخوردار باشند . و کمتر دچار خرابی شوند در زیر به برخی از این نکات که بیشتر جنبه کاربردی دار داشاره شده است :

خیلی از مسائلی که در اینجا برای ما عادی تلقی می شوند در کشورهای دیگر موضوعات اساسی هستند در آنجا به افراد این اجازه را نمی دهند که هر طور که دلشان خواست با دستگاه رفتار کنند و به اموال شرکت آسیب بزنند

 و مثلا بروز خرابی در دستگاه و رفع نکردن آن موضوع عادی و طبیعی نیست

 

 از همان ابتدای ورود به شرکت متوجه شدم که اغلب مدارک اینجا به زبان انگلیسی است آن هم انگلیسی که ژاپنی ها نوشته باشند در عین حال که ساده است ولی عاری از اشتباهات هم نیست ! اما همین زبان ساده را هم خیلی بلد نیستند و نتیجه این می شود که تعمیر و نگهداری دستگاهها بستگی به تجربه و درایت شخص دارد که اگر نداشته باشد حاصلی جز آسیب دیدن دستگاه ندارد . در پزشکی مبحثی داریم بنام : بیماریهایی که عامل آن پزشکان هستند یعنی این پزشک بوده است که با تشخیص اشتباه یا تجویز غلط دارو باعث بروز فلان بیماری در شخص شده است درمان که نکرده هیچ , عامل بیماری دیگری هم شده است . دقیقا همین موضوع را ما در مهندسی تعمیر و نگهداری داریم که یکی سری معایب و اشکالات موجود در دستگاهها بخاطر عدم مهارت و ناآشنایی اپراتورها و تعمیرکاران است !

 

 

در خیلی از سایت های و واحدهایی که هنوز مراحل پروژه را طی می کنند به دلایل گوناگون باید برق مورد نیاز توسط یک یا  چند دیزل ژنراتور تامین می شود . اگر نگهداری بخوبی صورت نگیرد هر لحظه ممکن است  ژنراتور از کار بیفتد . گاهی ممکن است دلا یل ساده ای  از قبیل  کثیف بودن فیلتر باشد ( چون دستگاههای جدید اغلب دیجیتال هستند و طوری طراحی شده اند که درصورت بروز هر گووه اشکال و از جمله مشکل ساده ای چون کثیف بودن فیلتر , دستگاه هشدار می دهد و در صورتیکه به هشدار توجه نشود اتوماتیک خاموش می شود !

 

 

باید یک همکاری بین گروههای  مکانیک، برق و ابزار دقیق و سایر گروهها صورت گیرد تا  این همه دستورلعملهای استاندارد تعمیرات و نکات فنی را که موجود است دسته بندی و کلاسه شوند و اگر به زبان خارجی است به فارسی برگردانده شود و این  برنامه ها حالت  کاربردی پیدا کنند ضمنا این امکان فراهم شود تا بر روی نت  قرار داده شوند . امروزه برنامه های فراوانی برای این منظور وجود دارد از ویژوال بیسیک گرفته تا  برنامه های  تحت اکسس که برای سیستم نت طراحی شده اند و حتی می توان  تاریخچه ای از  فعالیتهای نگهداری و تعمیرات دستگاهها را هم در درون آن قرار داد

 

و ضمنا خوب است فیلم های آموزشی هم در سایت های ما ساخته شوند چون فیلم هایی از این دست به زبان فارسی کم داریم

 

به همین ترتیب باید یک برنامه مدون و منظم برای   سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورها  تنظیم کنیم و  بهتر است که برای هر دیزل ژنراتوری که پرونده (فایل) تشکیل دهیم. که در آن بانک اطلاعات شرکت های سازنده را هم قرار داده باشیم . حتما باید تا جایی که امکان دارد این پرونده بصورت الکترونیک یعنی بر روی کامپیوتر باشد تا دسترسی به اطلاعات و سورت کردن داده ها به آسانی صورت گیرد . به هرحال این همه کامپیوتری که ما در اختیار داریم باید یک فایده ای هم داشته باشد !

همین کارها که با همکاری تکنسین  های مکانیک و برق صورت می گیرد باعث می شود که ما ما هم در کارهایمان نظم و ترتیب و از همه مهم تر سیستم داشته باشیم  و این کارها را باید تمرین کرد تا تداوم داشته باشد .

 

بازدیدهای روزانه :

 

* هر روزه باید دیزل ژنراتور را از نظر وضعیت صدا و نیز لرزش های غیر طبیعی که ممکن است در آن بوجود آید مورد بازدید قرار دهید . توجه داشته باشید که صدا شاخصه مهمی است و کسانی که تجربه دارند بخوبی می توانند از تغییر صدا به وضعیت خرابی دستگاه پی ببرند . لرزش نیز یک شاخصه اساسی است که اندازه غیر طبیعی آن می تواند نشان از بروز خرابی در دستگاه باشد .

* چک کردن حرارت دستگاه : در این مورد باید حرارت ووضعیت سیستم خنک کننده دیزل و ژنراتور هر دو مورد بازدید قرار بگیرد . بالا رفتن حرارت دستگاه در حکم همان تب کردن بدن را دارد و می تواند ناشی از بد کار کردن و وجود اصطکاک بیش از اندازه در داخل ماشین باشد فرقی هم نمی کند که این ماشین یک دیزل باشد یا ژنراتور و یا هر ماشین دیگری . به همین جهت لازم است هر گونه حرارت غیر عادی مورد بررسی قرار گیرد .

 

* بازدید میزان حرارت خروجی از اگزوز و اینکه این مقدار از حد مجاز بالاتر نرود .

* بازدید از مجرای هوای ورودی به رادیاتور

یک سری بازدید های برقی هم وجود دارد که باید از روی تابلو ( پانل ) دستگاه چک شوند :

 

* بازدید از ولتاژ و جریان خروجی از ژنراتور و نیز ولتاژ تحریک ژنراتور و اینکه طبیعی باشد .

* بازدید از توان اکتیو و راکتیو ژنراتور

* چک کردن فرکانس خروجی ژنراتور

* چک کردن ضریب قدرت ژنراتور

 

.............................................................

 

 

بازدید های هفتگی :

 

* بازدید از وضعیت روغن موتور دیزل . سطح روغن را با استفاده از میله اندازه گیری DIP STICK  می توان اندازه گرفت اما برای تعیین کیفیت روغن ؛ نمی توان تنها از روی شکل ظاهری و میزان چسبندگی روغن قضاوت کرد چون این کار دقت زیادی ندارد و حتی تعمیرکارانی که سالهاست تجربه این کار را دارند ممکن است دچار خطا شوند .

 روش علمی برای انجام این کار استفاده از آنالیز روغن است خصوصا برای موتورهایی که روغن زیادی استفاده  می کنند این کار مقرون به صرفه است . روش ساده تر استفاده از ساعت کارکرد و کیلومتر موتور است .

 

 

 

 • بازدیداز پمپ روغن OIL PUMP  واطمنیان از سالم بودن آن .

 • بازدیداز مخزن گازوئیل از نظر نداشتن هر گونه نشتی

 • بازدید آب رادیاتور : از جهت سطح آب و نیز عدم نشتی آن و سالم بودن اتصالات ونیز چک کردن پره های رادیاتور که عاری از هر گونه ذرات مسدود کننده باشند

 • تمیزکاری موتور دیزل با استفاده از جریان هوا و در صورت کثیف بودن بیش از حد استفاده از جت ماشین و کارواش

 • بررسی و بازدید بخش های مختلف از نظر نداشتن هیچگونه چکه و نشت روغن .

 • اگر دیزل ژنراتور بتازگی در سرویس قرار نگرفته است لازم است دست کم هفته ای دوبار روشن شود و هر بار حدود نیم ساعتی کار کند تا ضمن شارژشدن باطری , اطمینان پیدا کنیم که مشکلی ندارد و می تواند کار کند .

 • بازدید از باطری و بست های اتصالی آن و نیز کنترل آب باطری .

 •  

 

.

 

 

بازدید های ماهیانه :

 

 • بازدید و چک کردن اتصالات الکتریکی و کابلها از نظرذ محکم بودن آنها

 • بازدید از لرزه گیرها ی پایه موتور و ژنراتور

 • مقاومت سیم پیچ استاتور یا استفاده از MEGGER TEST  هزار ولت برای این کار استفاده شود .

 • چک کردن محل شینه های انتقال برق ژنراتور از نظر سالم بودن

 • انجام روانکاری بخش هایی که نیاز به گریسکاری و روغنکاری دارند .

 • کنترل و بازدید فیلترهای هوای و فیلتر روغن  و تعویض آنها در صورت نیاز

 •  

 

 

.....................نوشته : محمد توکلی خرداد1386


محمد توکلی

کرین هایی که دارای سیستم تنظیم سرعت هستند :

 

Thursday, May 31, 2007

 

Crane vehicle with operation speed control

کرین هایی که دارای سیستم تنظیم سرعت هستند :

 

 

MAHA Lifting Technology
www.maha.de

 

 

مقدمه :

 امروزه استفاده از کرین های متحرک کاربرد گسترده ای پیدا کرده است دراین میان اما کرین های هیدرولیک که با استفاده از سیلندرهای هیدرولیکی کار می کنند اما گونه دیگری از کرین ها هستند که به اصطلاح به آنها کرین های با بوم خشک می باشند که با همان سیستم قدیمی موتور و سیم های های مهار کننده کارمی کنند . هر چند در حال حاضر اغلب کرین هایی که مورد استفاده قرار می گیرند از سیستم هیدرولیک استفاده می کنند و کرین های با بوم خشک منحصر به کرین های با ظرفیت خیلی بالا می باشد  . مزیت  کرین های هیدرولیک فراوان است خیلی سریع عمل می کنند جای کمی می گیرند و قابلیت های فراوانی دیگری هم دارند .

اما کرین های هیدرولیک نیاز به استفاده از سیستم ها و مدارهای  هیدرولیکی دارند که این موضوع باعث پیچیدگی آنها می شود و به طبع کار تعمیر ونگهداری را هم سخت تر می کند .

مثلا اگر همان قطعه اصلی که باعث چرخش اتاقک کرین و بوم آن حول محور عمودی کرین می شود و به " کوزه گردان " یا rotary joint  مشهور است دچار آسیب و نشتی و خرابی شود کل مجموعه کرین ممکن است غیر قابل استفاده شود .

در اینجا مطلبی کوتاه در باره این نوع کرین های آمده است .

 

 

 

خودروهای کرین دار ؛ کرین های متحرکی هستند که یک یا دو جفت شاخک در طرفین خود دارند که به هنگام کار کردن کرین این شاخکها باز شده و در روی زمین قرار می گیرند تا بتوانند وزنی را که از طریق بلند کردن بار بر بدنه کرین وارد می شود تحمل کنند . دراین حالت اگر چه بدنه خودرو ثابت است اما بخشی که کرین بر روی آن قرار دارد قادر است که حول یک محور مرکزی چرخش نماید ( کوزه گردان ) و به این ترتیب کرین را در جهات مختلف موافق و مخالف عقربه ساعت  حرکت دهد . بوم کشویی (تلسکوپی ) که بر روی کرین نصب است می تواند هم حرکت رفت و برگشتی افقی داشته باشد و هم زاویه آن با استفاده از جک های هیدرولیکی که زیر آن نصب است تغییر کرده و در زوایای مختلف بالا وپائین تنظیم می شود .

اولین سیلندر هیدرولیکی که روی کرین نصب است این امکان را می دهد که زاویه بوم با افق تنظیم شود وبه این ترتیب سر بوم بالا و پائین قرار گیرد . و دومین سیلندر هیدرولیک این امکان را می دهد که بوم کشویی حرکتی خطی داشته باشد و جلو و عقب کند . در انتهای این بوم یک قلاب ( هوک ) بصورت آزاد نصب شده است که با استفاده از آن بار را بلند می کنند . یک جفت حس کننده بر روی جفت شاخکها تعبیه شده است و به هنگام چرخش کوزه گردان و زاویه  بوم و حرکت خطی آن فعال شده و بترتیب باعث آشکار کردن وزن باری که به هر یک از شاخکها می شود می گردد . و به این ترتیب سیگنالی را متناسب با نامتعادل بودن بار  تولید می کند یک بخش کنترل کننده هم وجود دارد که مسئول کنترل کردن سر عت موتور و سیلندرهای است تا سرعت چرخش  ا کوزه گردان را کاهش داده و سرعت زوایه ای بوم و جهت بالا وپائین آن را به هنگام بلند کردن بار در کنترل داشته باشد .

 

 

A crane vehicle has a movable vehicle body and a pair of outriggers expandable outwardly from opposite sides of the vehicle body in widthwise opposite directions and bearing against the ground to support load weight applied to the vehicle body in stationary state. A column is mounted vertically on the vehicle body and rotatable around its vertical axis.

 A hydraulic motor effects rotating movement of the column at variable rotation speed in clockwise and counterclockwise directions.

A telescopic boom has a free top portion and a bottom portion mounted pivotably at a top portion of the column such that the telescopic boom is angularly movable along a vertical plane containing the vertical axis of the column. The telescopic boom is linearly movable along its axis.

 

 A first hydraulic cylinder effects angular movement of the telescopic boom at variable angular speed in upward and downward directions. A second hydraulic cylinder effects linear movement of the telescopic boom at variable linear speed in forward and rearward directions. A hook is disposed at the free top portion of telescopic boom for lifting a load. A pair of detectors IS disposed on the pair of outriggers and operative during the rotating movement of column and the angular and linear movements of boom for detecting respective load weight components applied to the respective outriggers and for producing a control signal proportional to unbalance between the detected load weight components.

 

 A controller is responsive to the control signal for controlling the hydraulic motor and cylinders to reduce the rotation speed of column rotating movement, the angular speed of boom angular movement in the downward direction and the linear speed of boom linear movement in the forward direction when the load weight unbalance is increased.

 

.................................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 10 خرداد ماه 1386 – ماهشهر -  bipc

منبع :

http://www.patentstorm.us/patents/5119949.html

 


محمد توکلی

Turnaround maintenance (TAM)

 

 

 

Turnaround maintenance (TAM)

یکی از اساسی ترین کارها در صنایع فرآیندی است . و نقش مهمی را در حفظ ظرفیت  بهره وری بازی می کند . و طرح عمده ای است که نیاز به برنامه ریزی , اجراء و کنترل  دقیق و حساب شده ای  دارد . و باید معیارهای مدیریت  TAM را تعیین نموده و عملا آن را برای صنایع پتروشیمی ارزیابی و تعیین نمود .

و در این میان هم پیشنهادهایی برای چگونگی برنامه ریزی اجراء و پایان دادن به این پروژه را تهیه کرد

 

.................................محمد توکلی – 6 خرداد 1386 ماهشهر

منابع :

http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?hdAction=InsightHome

 


محمد توکلی

اجرای برنامه PM برای بالا برنده های قرقره زنجیر

اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

 

Sunday, August 14, 2005

اخطارهايي در مورد كار با چين بلاك :

مقدمه :

چين بلاك از جمله تجهيزاتي است كه در كارهاي تعميراتي به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد و علت آن هم نياز فراواني است كه براي بلند كردن قطعات سنگين وجود دارد و از طرفي سهولت استفاده از اين ابزار كارآمد است كه با وجود سادگي ؛ فوائد بسياري دارد . در كارگاههاي مختلف و از جمله همين بانك ماشين آلات از آن استفاده مي شود . بايد دقت كرد كه مطابق با همان ظرفيتي  كه بر روي آن حك شده است مورد استفاده قرار گيرد و مثلااز  چين بلاك 3 تن براي بلند كردن بار بيش از 3 تن استفاده نشود ؛ زنجير آن همواره تميزباشد و قرقره ها روغنكاري شوند تا براحتي بچرخند . ضمنا از انواع مرغوب چين بلاک  كه ژاپني يا آلماني هستند استفاده شود چون تعميرات ؛ خودش كاري وقت گير و پر دردسر مي باشد و استفاده از ابزار بي كيفيت و ناقص مي تواند باعث گره خوردن كار و زحمت بيشتر شود  لذا همواره بايد از ابزار خوب و مناسب استفاده كرد .

اما در اين ميان دو نكته قابل توجه وجود دارد :

اولا طبق تجربه كاري كه من در سايت ها مختلف داشته ام متوجه شده ام كه بسياري از كارگران و استاد كاران  و حتي بعضي از  تكنسين ها  و  مهندسين ، اين واژه را غلط تلفظ مي كنند . و این واقعا جای تاسف و نشان از بی دانشی این افراد است که حتی دقت نمی کنند هر کلمه ای را طوطی وار تکرار نکنند بلکه اگر هم شکل صحیحی آن را بلد نیستند  آن را پیدا کنند .

( كلماتي مانند : جين بلاك ، جيم بلاك! چيم پلاك ! و نظائر آن ) كه همانگونه كه از شكل نوشتن انگليسي واژه مشخص مي شود همگي اين تلفظ ها غلط است و شكل درست آن چين بلاك  است و نه چيز ديگري !

اصل كلمه به شكلهاي زير وجود دارد :

 

Chain block

Block and fall

Block and tackle

البته معادلهايي به فارسي مي توان براي آن يافت از جمله :

·       قرقره وزنجير (  كه ترجمه تحت الفظي كلمه است )

·       جرثقيل دستي ( كه ترجمه محتوايي است )

كه البته چون هيچكدام از اينها معادلهاي مناسبي نيستند شايد به همين دليل است كه افراد ترجيح داده اند همان اصل كلمه را استفاده كنند .

در هر صورت كار با چين لاك نيز مثل ساير تجهيزات نياز به رعايت موارد ايمني دارد كه در اين جا 8 مورد از كارهايي كه نبايد انجام گيرد آمده است من به وفور شاهد پاره شدن زنجير و افتادن بار آويزان شده به چين بلاك بود هام كه اگر موارد ايمني رعايت مي شد اين حوادث اتفاق نمي افتاد .

 

8 مواردي كه براي داشتن ايمني  كار بايد از انجام دادن  آنها  خودداري كرد :

 

1- بار بيش از ظرفيت را با چين بلاك بلند نكنيد .

2- زير باري كه بلند كرده ايد قرار نگيريد .

3- از آويزان كردن يك بار با استفاده از دو چين بلاك خودداري كنيد .

4- باري را كه بلند كرده ايد بيش از اندازه از محل خود دور نكنيد و به آن ضربه وارد نكنيد .

5- از چين بلاكي كه زنجير آن تاب خورده و پيچيده است خودداري كنيد .

6- باري را كه زا چين بلاك آويزان است بر روي  زمين نكشيد .

7- باري را كه با چين بلاك بلند كرده ايد به يكباره نكشيد ابتدا چند لحظه اي صبر كنيد تا بار وضعيت متعادل را به خود بگيرد و ساكن شود براي اين كارآن را حدود 10 سانتي متري (4 اينچ )  از زمين بالا و پائين كنيد .

8- هنگاميكه باري  را از زمين بلند كرده ايد  از چرخاندن  چين بلاك خودداري كنيد .

 

............................................................

 

اجرای برنامه PM  برای بالا برنده های قرقره  زنجیر ( چین بلاک ) CHAIN BLOCK =

برای اجرای کارهای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه بر روی چین بلاک باید نکات زیر در نظر گرفته شود :

1-     بازدید از زنجیر برای ارزیابی زنجیر تا دچار پارگی و خوردگی نشده باشد .

2-     روانکاری قرقره ها و پولی های آن برای اینکه اصطکاک به حداقل برسد  و از زنگ زدگی قطعات هم جلوگیری شود

3-     بررسی ضامن از نظر سالم بودن

4-     نبودن هیچگونه شکستگی در بدنه ( بلاک )

 

1-     Check an inspection of chain for every rapture and corrosive part.

2-     Lubricating and apply grease for pulley and chain for corrosion prevention.

3-     Check and inspection of ratchet wheel  .

4-     Check and inspection case of chain block for any breakage.

 

 

...............................مقدمه و ترجمه :محمد توكلي

23 مردادماه 1384 ماهشهر BIPC -

 

 


محمد توکلی

گزارش بازرسی از خودروهای آتش نشانی :

Wednesday, May 23, 2007

 

گزارش بازرسی از خودروهای آتش نشانی :

 E-ONE  از 12 تا 15 ماه آوریل 2007

 

 

در طی این برنامه از خودروهای زیر بازدید بعمل آمد :

 کنبری/ ایی وان  مجهز به نردبان شماره 16405

کنبری / ایی وان چند منظوره شماره های 16399 و 16400

کنبری / ایی وان مجهز به پودر شماره های 16403 و 16404

 

 

 نتیجه بازدید نشان داد که خودروها در اثر بخارات گاز کلر و نمک   که از واحد انباشت نمک و واحد کلر آلکالی به سمت ایستگاه آتش نشانی  متصاعد می شوند به شکل خیلی شدید و نامطلوبی دچار خوردگی شده اند . جهت وزش باد به گونه ای است که اغلب اوقات از سمت دریا می وزد و با ضمن عبور از روی واحدهای کلر و نمک به سمت ایستگاه آتش نشانی ادامه می یابد به گونه ای که در طی 24 ساعت شبانه روز ؛ خودروهای آتش نشانی موجود درایستگاه در معرض این بخارات خورنده قراردارند و به همین جهت وضعیت کلی همه این خودروها ( به استثنای خودروی مجهز به پودر) در حالت خیلی اسف انگیز و نامطلوبی قرار دارد .

خودرو آتش نشانی مجهز به نردبان :

استفاده ازاین خودرو برای موارد اضطراری غیر قابل اطمینان است و در حال حاضر  سیستم های پشتیبانی اضطراری آن بطورکامل کار نمی کنند و درصورت از کار افتادن باطری یا موتور خودرو , نردبان و ماشین آتش نشانی قادر به کار نیستند .

لازم است که به هنگام از کار افتادن موتور ماشین دو موتور برقی اضطراری آن در سرویس قرار گیرند که در حال حاضر دچار نشتی روغن هیدرولیک بوده و کار نمی کنند .

به هنگام از کار افتادن باطری ماشین لازم است که دستگاه کنترل دستی در سوریس قرار گیرد که از کار افتاده است و این وضعیت خیلی خطرناکی است

و دو سیستم پشتیبانی آن نیز باید در اسرع وقت تعمیر شوند .

ضمن اینکه  قطعات متحرک نردبان ماشین همیشه باید گریسکاری  تا باعث ایجاد سائیدگی در کشوها و ریل های لغزشی نشود . تمامی این کشوها دچار سائیدگی شده اند و باعث شده است که چهارچوب این نردبان ها به یک سمت متمایل شود و به همین جهت این کشوها باید تعویض شوند .

کناره های نردبان که که در داخل کشو می لغزد لازم است   از نظر صدمه دیدگی و سایش مورد بازرسی قرار گیرد و هر گاه تعمیری لازم داشت محل را ابتدا تمیز نموده و با استفاده از یک لایه از اسپری سفید گریس با پایه لیتیم بپوشانید .

تمام نشت بندها و شوینده هایی که بر روی یا داخل  مجرای آبی نردبان  قرار دارند شدیدا نشت می دهند و لازم است که تعویض شوند . و پس از این کار راههای آبی با استفاده از گریس با پایه لیتیم آغشته شوند

کابل ها و قرقره ها ی که براذی بیرون کشیدن و داخل بردن نردبان مورد استفاده هستند باید تمیز شوند و از نظر سائیدگی و صدمه دیدگی مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت لزوم تعویض شوند .

 نشت بندهای سیلندر هیدرولیک بیرون کشنده دچار نشتی هستند و باید تعویض شوند .

پین های  اتصالات و کشویی های جک نیاز به بازرسی دارند مقدار کمی لقی در این پین ها وجود که باعث شده است خودرو به هنگامی که نربان بطور کامل بیرون می آید کمی به چپ یا راست  انحراف پیدا کند .

 

تمام گیج های فشار پمپ ها روی  تابلوی  مدتهاست که زا کار افتاده اند این گیج های و نشان دهنده ها درواقع چشم اپراتور و متصدی کار با ماشین هستند و در این حالتی که ماشین دارد مثل این است که اپراتور با چشم بسته با دستگاه کار می کند . و این می تواند منجر به بروز وضعیت های خطرناکی شود . مطمئنا اگر شلینگک های دستی که با آنها کار می شود اگر فشارشان بیش از اندازه شود غیر قابل کنترل خواهند بو.د !

تمامی گیج ها و نشانگر ها باید تعویض شوند و خود پمپ و نشانگرهای آن باید کالیبره گردند .

باطری دستگاه دو بار در گذشته دچار اشکال شده است و رله ای که برای کنترل بار کار گذاشته شده است صدمه دیده است و در حال حاضر باطری بطور مستقیم به دینام متصل شده است و به همین جهت بعد از اینکه مدتی کمی از کارکردن موتور گذشت ؛ باطری سر ریز می شود و همین امر باعث می شود که کلید قطع کننده (برکر ) بیش از اندازه گرم شده و قطع شود و توان   را از pto  به نردبان را قطع کند . وقتی این واقع رخ دهد امکان هیچ کنترلی بر روی نردبان وجود ندارد . . رله کنترل باید تعویض شود . در غیر اینصورت این امر می تواند منجر به بروز وضعیت های خطرناک در مواقع اضطراری شود .

تسمه ها نیاز به تعویض دارند

درحال حاضر این خودرو باید از سرویس خارج شود .

خودروهای چند منظوره :

این دو خو.درو دارای یک شیر اصلی بر ای کنترل هستند . این شیرها بصورت برقی عمل می کنند در حال حاضر این شیرها عمل نمی کنند و هیچگونه قطعات یدکی برای تعمیر آن وجود ندارد .

و به همین جهت  اداره آتش نشانی اقدام به نصب یک شیر دستی بین خط تغذیه مانیتور  نموده است . این امر باعث شده که مانیتور به اندازه 45 سانتی متر بالا بیاید و امکان گرفتن آن را با دست برای اپراتور مشکل کرده است .

این شیرهای الکتریکی باید تعمیر و تعویض شوند تا این امکان که مانیتور توسط اپراتور به تنهایی اداره شود وجو.د داشته باشد

 نشتی مانیتور ازطریق  اورینگ نشت بندی کننده شدید است و این نشت بند باید تعویض گردد .

تمام عملکردهای تابلوی پمپ ها باید باید چک شود و در صورت نیاز تعمیر گردد  .

اتصالات شلینگ های تغذیه کننده به مانیتور باید با  اتصالات چرخشی تعویض شوند .

این باعث می شود که از تاب خوردگی شلینگ ممانعت شود .

یک سری تابلوهای برقی بر روی دستگاه وجود دارد که باید رد مقابل وضعیت آب و هوایی مورد محافظت قرار گیرند . این تابلوها نیاز دارند که بسته باشند . در این حال حاضر اینگونه دنیست و باعث شده است که به قطعات الکتریکی صدمه وارد شود .

تسمه ها نیز نیاز به تعویض دارند .

خودرو مجهز به پودر :

این خودرو در شرایط مطلوبی است . اما خودرو شماره 16404 ترمزهایش مشکل دارند و این کار باید بلافاصله انجام گیرد .

تذکر و توصیه :

با در نظر گرفتن ملاحظات بالا ما پیشنهاد می کنیم که این خودروها را از سرویس و درصدد انجام تعمیرات کلی بر روی  آنها باشید تلاش زیادی باید صورت گیردتا این خودروها به روز شوند .

 در حال حاضر به اندازه کافی قطعات یدکی برای تعمیر این دستگاهها وجود ندارد . اغلب قطعاتی که اخیرا سفارش داده شده است برای تعمیر مورداستفاده قرار گرفته اند و این بدان معناست که باید قطعات یدکی زیادی سفارش داده شده است .

قطعات ریز از قبیل اتصالات برقی , سیم های رابط آب و هوا ؛ شیرهای مانیتور, نشت بندها و اروینگهای مانیتور , فشار سنج و اجناسی که برای نردبان لازم است باید سفارش داده شوند . بسیاری از اقلامی که باید تعویض یا تعمیر شوند هنوز دریافت نشده اند . و بعد از مدتی که این اقلام وارد شدند بخش تعمیر و نگهداری باید فهرست جدیدی از اقلامی را که نیاز دارد تهیه و سفازش دهد .

در صورتی که امکان دارد جهت ایستگاه آتش نشانی به اندازه 180 درجه چرخش داده شود . و کناره های ان بصورت دیوار بالا آید . و در صورت امکان گذرگاهی از سمت چپ در نظر گرفته شود تا از آن برای خروجی ایستگاه آتش نشانی  استفاده شود اگر این کار امکان داشته باشد ایستگاه آتش نشانی از سه طرف ( عقب – چپ و راست ) بسته می شود و نیازی به نصب درب بصورت مسقیم وجود ندارد . این کار  باعث می شود که  بصورت عمده از در معرض  هوا قرار گرفتن ایستگاه نشانی جلوگیری شود .

آموزش باید در برنامه قرار گیرد :

با انجام
اموزش های مناسب مهارت های لازم را می توان تا بالاترین سطوح کسب کرد این امر باعث می شود که استفاده از ماشین های آتش نشانی با ایمنی و بیشتری مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق هزینه های تعمیر و نگهداری هم پائین می آید . و عمر کاری دستگاه هم افزایش پیدا کند . تعمیر و نگهداری مناسب و آموزش های درست به مفهوم  کاهش هزینه های تعمیراتی است .

ما با اطمینان کامل این اطلاعات را در اختیار شما قرار دادیم . در صورتیکه سوالی در این مورد دارید لطفا مضایقه نکنید و با تماس بگیرد

با تقدیم احترام

 مدیر فروش بخش ماشینهای آتش نشانی کانبری

رکس هابل

 

.........................................محمد توکلی  /3/1386 BIPC

 

ضمنا  من هم توصیه هایی برای  این آقایانی که خیلی خودشان را فنی و با اطلاع تصور می کنند سوال می کنم که شما خودتان این قدر عقل اتان کارنمی کند که دستگاههای گرانقیمت و حساس آتش نشانی را صدها میلبون ارزش دارند و این همه برای شرکت اهمیت دارند نباید در مجاورت واحد نمک و جنوب شرکت کیمیا قرار دهید ؟

  ( آنهم شرکت کیمیایی که خوردنده ترین گازها را در هوا پخش  می کند و تمامی استراکچرها و سازه هایش دچار خوردگی شدید است )

 تا نیازباشد که  یک نفرخارجی  بیاید و او این مطلب ساده را به شما گوشزد کند ؟

بگذریم از اینکه نگهداری دستگاه هم به گونه ای بوده است که حتی گریسکاری ساده ریل های نردبان آن انجان نگرفته ! این تعمیر و نگهداری موضوعات عمومی هستند و مختص به دستگاه خاصی نیستند

 لازم  می دانم به همه شماها توصیه می کنم که کمی از این ادعاها و توهمات خود بکاهید و به دانش و دقت اتان اضافه کنید و گرنه این  گونه اداره کردن کارها هنری نیست و  از هر شخص  عادی و ناواردی هم بر می آید !

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0