بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


برخي اشكالاتي كه در خودرو بوجود مي آيد :

 

برخي اشكالاتي كه در خودرو بوجود مي آيد :

مقدمه :

عيب يابي خودرو از جمله كارهايي است كه نياز به تجربه و مهارت فراون دارد زيرا در غير اينصورت عيب خودرو برطرف نمي شود و هزينه هاي زيادي هم براي  صاحبان خودرو بوجود مي آورد .

در مورد خودرو هم مانند هر ماشين ديگري نياز است كه از ميان علل گوناگوني كه ممكن است دليل بوجود آمدن اشكال باشند چند مورد را در نظر بگيرند و آن موردي را كه به احتمال قوي علت اصلي است مشخص كرده و سپس نسبت به رفع ان اقدام كنند دقيقا شبيه كاري كه پزشكان در مورد روند تشخيص بيماري طي مي كنند و به آن تشخيص افتراقي يا : differential diagnosis   مي گويند .

در مورد خودرو هم دقيقا بايد چنين كاري انجام شود البته بعضي از تعميركاران حرفه اي با توجه به تجربه طولاني كه دارند تا حدي از عهده اين امر بر مي آيند اما شيوه درست و علمي آن ، روشي است كه با تركيبي از تئوري و تجربه هاي شخصي اين كار را انجام دهند تا از كاري كه اغلب تعميركاران تجربي انجام مي دهند و بر اساس روش ابتدايي : سعي و خطا است خودداري كنند .

مثلا موضوع لرزش خودرو در سرعت هاي بالا مي تواند علل متفاوتي داشته باشد از بالانس نبودن چرخها گرفته تا خرابي جعبه فرمان . ولي اين امر ممكن است بخاطر خراب شدن پلوس ها هم بوجود آيد . مي تواند بعلت خرابي لاستيك هاي دسته موتور كه نگهدارنده موتور خودرو هستند هم باشدو يا وجود اشكال در سيستم فتر بندي يا تعليق خودرو باشد .  حتي تنظيم نبودن و بد كار كردن موتور هم بي تاثير نيست . يكي ديگر از علل از آن مي تواند تاب داشتن ديسك و صفحه كلاچ باشد . وخيلي علل ديگر . حالا اينكه با قاطعيت از بين اين همه علت متفاوت و متنوع يكي را انتخاب كنيم كه عيب اصلي همان باشد و با رفع كردن ان لرزش برطرف شود هنر يك نعميركا رخوب و با تجربه است . تعميركار با معاينه خودرو مي تواند هر يك از اين موارد را بررسي كرده و نظر نهايي خود را بدهد . در زير نمونه هايي از اين اشكالات آمده است :

زدن فرمان

فرمان زدگي يا لرزش آن  اگر در سرعتهاي پايين انجام گيريد در سيستم تعليق اشكالاتي مثل لقي سيبكها يا لقي بوشها بوجود آمده است. ولي اگرفرمان زدگي در سرعت بالا انجام گيرددر اينصورت چرخهاي جلو نياز به بالانس شدن دارند و در صورت عدم رفع اشكال چرخهاي عقب نيز به بالانس نياز دارند و گاهي فرمان زدگي محدود بين دو سرعت ثابت است كه در اينصورت بايد به مرغوبيت جنس لاستيكها توجه كرد.  

يكي علت ديگر مي تواند خرابي پلوس هاي خودرو باشد گرم شدن بيش از حد پلوس هاي در اثر نرسيدن روغن مناسب به انها مي تواند دليل اين امر باشد .

كشيدگي فرمان

 فرمان كشيدگي به راست : علتهاي اين اشكال كجي كمك فنر (زاويه كمبر مثبت چرخ راست يا زاويه منفي چرخ چپ ) . شيب جاده . كم بودن باد چرخ راست برابر نبودن وزن لاستيكها و يا از زاويه كستر چرخها                                                                                                                

لاستيك سايي

1- مهمترين عامل مربوط به ميزان فرمان ( زاويه تو – اين –اوت )  toe in – toe out  است كه بايد اندازه آن در حالت عمومي برابر L1-L2=2mm است .

2- كج شدن كمك فنر 3- گشاد شدن بوش طبق ها 4- مرغوب نبودن جنس لاستيكها هم از ديگر عوامل هستند     

...............................................................م.ت خرداد 1385 ماهشهر BIPC

 


محمد توکلی

اندازه گيري فشار :

Monday, June 12, 2006

 

Correct tire pressure – Guidelines

Measuring Pressure

 

راهنماي فشار مناسب لاستيكها

اندازه گيري فشار :

مقدمه :

چرخها نقش خيلي مهمي در كنترل و عملكرد صحيح خودرو دارند و دراين ميان نقش لاستيكها بسيار اساسي است . ضمن اينكه لازم است كه لاستيكها داراي عاج مناسب باشند و زاويه تماس آنها با سطح جاده درست باشد ( زواياي كمبر و كستر و تواين و تواوت ) مي بايست از باد مناسبي هم برخودار باشند . كم بودن باد لاستيكها كنترل خودرو را دشوار مي كند و باعث فرسودگي سريع شانه هاي لاستيك مي شود مصرف سوخت را بالا مي برد و خطر تصادف و حاثه را افزايش مي دهد باعث گرم شدن بيش از حد لاستيكها مي شود و مشكلات عديده اي را بوجود مي آورد . زياد بودن باد لاستيك ها هم مشكلات خاص خود را دارد و ضمن اينكه واكنش لاستيكها را به حركت فرمان زياد مي كند در سرعتهاي بالا و جاده هاي لغزنده و برفي مي تواند سبب شود كه خودرو از كنترل خارج شده و به خارج از جاده منحرف شود و يا با خودرو هاي ديگر و موانع كنار جاده برخورد نمايد ضمن اينكه سائيدگي سطح لاستيك بطور يكنواخت صورت نمي گيرد و بخشهاي مياني آن بيشتر سائيده مي شوند .

متاسفانه در كشور ما يك ديد كاملا سهل انگارانه نسبت به راعايت نكات فني وجود دارد و اين سهل انگاري در مواردي كه به نظر كم اهمين مي آيند بيشتر به چشم مي خورد و از جمله آنها تنظيم صحيح باد لاستيكهاست كه بر خلاف تصور عامه كه كار ساده و پيش پا افتاده اي است اتفاقا مسئله مهمي است و نكات فني فراواني دارد كه اگر مطلب زير را بدقت بخوانيد متوجه اين نكات ظريف در اندازه گيري درست باد چرخها خواهيد شد .من با اطمينان مي گويم كه در هيچ يك از مراكز فني و صنعتي نديده ام كه اين نكات رعايت شود تا چه رسد به تعميرگاهها و پنچرگيريهاي بازاري كه بعضي حتي با اكراه حاضرند درجه فشار سنج را روي لاستيك خودرو بگذارند و فشار ان را اندازه بگيرند و بيشتر بصورت تجربي كار مي كنند در صورتيكه با چشم نمي توان وضعيت دقيق باد لاستيك را بازرسي كرد و حتما بايد از فشار سنج دقيق استفاده كرد . تازه انهائي هم كه فشار سنج استفاده مي كنند نه تنها موارد فني ان را رعايت نمي كنند همه خودروها با شرايط مختلف را تقريبا به يك اندازه باد مي كنند در صورتيكه اين فشار باد بايد توسط شركت سازنده خودرو تعيين شود چون بستگي به عوامل مختلف از جمله وزن خودرو و قطر چرخهاي آن و وزن ماشين و ساير فاكتورهاي طراحي دارد و براي خودروهاي مختلف فرق مي كند .

ضمن اينكه اندازه گيري باد بايد در شرايط سرد (ايستاده بودن خودرو به مدت حداقل 3 ساعت )صورت گيرد نكته اي كه مورد غفلت است .

 

 فشار باد لاستيكها را هم بر حسب بار مي توان اندازه گرفت و هم بر حسب PSI كه اين مورد دومي هم دقيق تر است و هم رايج تر . وفشار سنجها معمولا هر دوي اين مقياسها را با هم دارند .

بنظرم براي هر دارنده خودوريي لازم است كه يك فشار سنج باد هم در كنار ساير تجهيزات خودرو داشته باشد و بد نيست اگر امكاناتي چون تلمبه هاي دستي نيز داشته باشد تا كار امدازه گيري فشار باد لاستيكها را خودش انجام دهد كه هم راحت تر است و هم خيلي دقيق تر از تعميركارهاي تجربي كه دانش فني اين كار را هم ندارند !

لاستيكها ي خودرو معيار مناسبي براي ارزيابي وضعيت خودرو مي باشند و بايد اين نكته را همواره در نظر داشته باشيم

 

فشار باد لاستيكها تحت تاثير حرارت و نفوذ طبيعي لاستيكها permeation  قرار دارد . به همين جهت لازم است كه ميزان باد لاستيكها و از جمله لاستيك زاپاس را حداقل ماهي يكبار و يا هر بار كه تغييرات درجه حرارت بيشتر از 15 درجه سانتيگراد باشد مورد بازبيني قرار دهيد . چرخها به هنگامي كه هوا سرد مي شود افت فشار پيدا مي كنند و به همين جهت لازم است كه در طي سال بطور مرتب فشار باد لاستيكها بازديد شود .

فشار باد لاستيك ها بايد هنگامي امدازه گيري شود كه هوا سرد باشد . سرد بدين معني است كه ماشين بايد حداقل به مدت 3 ساعت ايستاده بوده باشد و يا اينكه بيش از  2 كيلومتر راه نرفته باشد .

به منظور بالا بردن ايمني سرنشينان و خانواده اتان و جلوگيري از بروز هر گونه خرابي در لاسيتكها ، حتما بايد قبل از اينكه قصد رفتن به مسافرت  طولاني  و رفتن در جاده هاي خارج از شهر را داريد و يا هنگامي كه قصد داريد بار سنگيني را حمل كنيد ، وضعيت باد لاستكها را مورد بازرسي قرار دهيد .

 

How to Measure Pressure

چگونه فشار باد لاستيك را اندازه گيري كنيم ؟

مرحله 1 :

ابتدا لازم است كه از ميزان فشار باد لاستيكها كه توسط سازنده خودرو توصيه شده است آگاهي پيدا كنيد .اين اطلاعات را معمولا بر روي برچسبي كه در ماشين نصب شده است مي توان پيدا كرد . براي پيدا كردن اطلاعات دقيق مي توانيد به دفترچه راهنماي خودرو نيز مراجعه كنيد . بياد داشته باشيد كه بازديد با استفاده از چشم روش دقيق و مناسبي براي اندازه گيري فشار باد لاستيكها نيست .

مرحله 2 :

تنها هنگامي كه لاستيكها سرد هستند  اقدام به اندازه گيري فشار باد لاستيكها نمائيد. سرد بودن لاستيك هنگامي است كه خودرو حداقل به مدت 3 ساعت ايستاده بوده باشد و يا بيش از 2 كيلومتر راه را طي نكرده باشد .

مرحله 3 :

فشار باد لاستيكها رابايد بطور كامل بازديد كرد . درپوش هر كدام از سوزنها را برداريد و فشار سنج را روي سوزن قرار دهيد و ميزان فشار را بخوانيد .

مرحله 4 :

اگر لاستيكها كم باد بودند باد آن را اضافه نمائيد و اگر پر باد تر از مقدار لازم بودند با فشار دادن بر روي سوزن  كه در وسط شيار ورودي هوا قرار دارد مقداري از باد لاستيكها را كم كنيد و سپس مجددا فشار را بخوانيد .

اگر مجبوريد كه مسافتي را طي كنيد تا باد چرخها را تنظيم نمائيد بهتز است ابتدا و قبل از حركت ميزان بايد لاستيكها را اندازه گيري كنيد تا اگر مسافتي را كه طي كرده ايد بيشتر از 2 كيلومتر است ميزان بادي را كه به چرخها اضافه مي كنيد نسبت به همان اندازه گيري اوليه باشد كه واقعي تر بوده است .

به عبارت ديگر اگر ميزان فشار بادي كه براي چرخها توصيه شده است 35psi  بوده باشد و اولين اندازه گيري كه شما انجام داده ايد فشار را 28psi  نشان داده اين بدان معناست كه لاستيكهاي شما به مقدار 7psi كمبود فشاتر دارند . حالا اگر شما براي رفتن به پمپ بنزين مسافت 8 كيلومتر را طي كرده باشيد در اثر طي اين مسافت ، چرخها گرم شده اند و به همين جهت اگر همين موقع اقدام به اندازه گيري فشار باد لاستيكها كنيد ممكن است فشار 30psi را به شما نشان دهد . اما بايد توجه داشته باشيد كه افزايش فشاري كه لازم است چرخهاي ما داشته باشند همان 7psi است و بايد چرخها را تا فشار 37psi باد كرد .

اخطار :

به منظور جلوگيري ازبروز حادثه و ايمني خودتان و براي اينكه به لاستيكها آسيب وارد نشود ازرانندگي با لاسيتكهاي كم باد خودداري كنيد

مرحله 5 :

بعد از اندازه گيري باد لاستيك ؛  درپوش آن را ببنديد و اين كار را براي تمامي لاستيكها و از جمله لاستيك زاپاس هم انجام دهيد .

بد نيست بدانيد كه :

95% وزن خودروي شما توسط فشار هواي لاستيكها تحمل مي شود و خود لاستيكها تنها 5% وزن خودرو را تحمل مي كنند و به همين جهت تنظيم باد لاستيكها از اهميت فوق العاده اي برخودار است و نقش حياتي در عملكرد خودرو دارد

·          70% خودروهاي موجود در كانادا ، مشكل تنظيم باد لاستيك دارند

·          23% خودروها حداقل داراي يك لاستيك كم باد هستند كه بيش از 20% مصرف سوخت را بالا مي برد ، عمر لاستيكها را كاهش مي دهد و انتشار گازهاي گلخانه اي را زياد تر مي كند .

·          يادتان باشد كه هيچگاه در حالتي كه چرخها گرم هستند باد آنها را اضافه و كم نكنيد

...................................مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي – 22 خرداد ماه 1385 BIPC

منبع :

http://www.betiresmart.ca/inflation/guidelines.asp

http://www.betiresmart.ca/resources/kit.asp?loc1=resources&loc2=kit

 

 


محمد توکلی

اصطكاك بين چرخ و جاده = تراكشن

 

Better traction for safer driving

 بهتر شدن اصطكاك چرخها با جاده باعث رانندگي بهتر مي شود

 

بالا بردن ايمني  در صنايع خودروسازي  ، امري است كه بطور روز افزوني مورد توجه قرار گرفته است . در طي دوره زماني دهه 1990 به منظور ايمني بيشتر براي مسافران تاكيد بر روي استفاده از كمربند ايمني ، كيسه هوا ، ترمز هاي ABS  قرار گرفت . امروزه با كمك گرفته از فن آوري جديد و پيشرفته ، نسل تازه اي از خودرو ها به بازار آمده است كه از سطح بالاتري از ايمني برخوردار هستند تا از بروز حوادث جلوگيري كنند .

در اغلب موارد از دست دادن كنترل خودرو ، بدليل مجموعه اي از ناتواني خودرو در غلبه كردن با مشكلات جاده و عدم تطابق با شرايط آن است .  استفاده از ديفرانسيل هاي مناسب مي تواند با بهبود توانايي هاي خودرو و تطابق بهتر آن با وضعيت جاده  باعث افزايش حاشيه ايمني خودرو شود . و به اين وسيله امكان بروز حادثه به حداقل كاهش پيدا كند .

 


محمد توکلی

ديزل های تميز

 

Clean Diesel Trucks and Buses Rule

 

2007 Heavy-Duty Highway Final Rule))

قانون كاميونها و اتوبوس هاي ديزلي پاك :

قانون نهايي براي خودروهاي سنگين در شاهراهها براي سال 2007

مقدمه :

موتور هاي ديزلي از جمله پر مصرف ترين و گسترده ترين وسايلي هستند كه ما ازآنها استفاده مي كنيم چه در بخش حمل و نقل كه بصورت وسيع اين كار صورت مي گيرد و چه در موارد ديگر از جمله ژنراتورهاي توليد برق و ساير موارد . اين روزها كه پيشرفتهاي عمده اي در ساخت موتورهاي ديزل حاصل آمده است به منظور جلوگيري از الودگي كحيط زيست و نيز صرفه جويي در مصرف انرژي ، استفاده از موتورهاي ديزلي در خودورهاي سواري نيز در حال گسترش است .

اما توسعه فن آوري ساخت ديزل ، تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن توليد گازوئيلي است كه ميزان آلايندگي آن و مشخصا مقدار گوگرد موجود در آن كم باشد . و چنين امري اگر چه به ظاهر ساده به نظر مي رسد اما در عمل ايجاب مي نمايد كه فرآيند تصفيه نفت خام در پالايشگاه ها عوض شود و اين نيز به نوبه خود نياز به نوسازي پالايشگاهها و يا احداث پالايشگاههاي جديد ي دارد كه هزينه انجام چنين طرح هايي بسيار زياد است .

هم اكنون در آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي ، ميزان گوگرد موجود در گازوئيل از ppm500 فراتر نمي رود . و چون همين مقدار هم زياد است برنامه هايي وجود دارد كه تا چند سال آينده با كاهش 97% در ميزان گوگرد ، مقدار آن رابه 15ppm برسانند .

اما در ايران ما با مشكلات بسيار عديده اي روبرو هستيم اكثر پالايشگاههاي ما قديمي و از رده خارج هستند  ميزان گوگرد موجود در گازوئيل آنها فراتر از 1000ppm  است . ضمن اينكه فن اوري ساخت موتورهاي ديزل هم پيشرفت چنداتني نداشته است و هنوز هم شاهد تردد كاميونهاي ديزلي هستيم كه بيش از سي چهل سال از ساخت انها مي گذرد !

 از رده خارج كردن اين كاميونها و استفاده از كاميونهاي نو و غير آلاينده و تغيير فرآيند توليد گازوئيل در پالايشگاهها كه لازمه آن احداث پالايشگاههاي جديد و نوسازي پالايشگاههاي قديمي ، كاري است كه انجام ان نياز به همت و تلاش فراوان و صرف بودجه هنگفت دارد و عملي بودن آن با شناختي كه از وضعيت موجود داريم اگر غير ممكن نباشد خيلي دور ازواقعيت است !

بهر حال اين كاري است كه بايد صورت گيرد و هر چه قدر ديرتر اقدام شود اجراي آن مشكل تر خواهد بود ما در اين زمنيه نبايد با كشورهاي صنعتي فاصله زيادي داشته باشيم به ويژه كه اثرلات نامطلوب آن بر روي سلامتي افراد جامعه غير قابل انكار است . متن زير اشاره كوتاهي به اهميت اين موضوع دارد :

 

طبق اين قانون ميزان آلودگي اين موتورها تا سال 2007 بايد 95% كاهش پيدا كند . و ميزان گوگرد در اين خودروها بايد به اندازه اي كاهش يابد تا بتواند فناوري جديد كنترل آلودگي را در مورد آنها اجراء نمود . بطوريكه ميزان گوگرد موجود در گازوئيل را از ppm500 كنوني با 97% كاهش به ppm15 برساند .

اگر اين برنامه بطور كامل اجراء گردد هر ساله به ميزان 6/2 ميليون تن از توليد مه دود smog ناشي از انتشار اكسيدهاي نيتروژن كاسته مي شود . دود و ذرات معلق نيز به ميزان 110 هزار تن رد سال كاهش پيدا مي كنند و بدين ترتيب تخمين زده مي شود كه از 8300  مورد مرگ زودرس و 5500 مورد برونشيت مزمن و 17600 مورد برونشيت حاد در كودكان جلوگيري بعمل خواهد آمد .

همچنين تخمين زده مي شود اين امر مي تواند كمك كند تا هر ساله  از 360 هزار حمله آسمي و 386 هزار مورد نشانه ها ناشي از آسم در كودكان جلوگيري بعمل آيد .

بعلاوه از هدر رفتن 5/1 ميليون روز كاري و 7100 مورد مراجعه به بيمارستان و 2400مراجعه به اورژانس بدليل بروز آسم ممانعت بعمل آيد .

سازندگان خودرو موظف اند كه از سال 2007 تا 2010 استانداردهاي جديد زيست محيطي را رعايت نمايند . تداراك سوخت مناسب از سال 2006 اغاز شده است و تا سال 2009 تكميل خواهد شد . اين برنامه همچيين شامل نگرش هاي قابل انعطاف مختلفي است كه از جمله آنها دادن زمان بيشتر براي بعضي از پالايشگاههاي بزرگ و تداركات خاص براي برخي پالايشگاهها ي كوچك است ( تا به بهبود كيفيت سوخت توليدي خود و از جمله گازوئيل با مقدار گوگرد پائين بپردازند .

 

 

ديزلهاي تميز :

 

2007-ready trucks from International, Cummins, Caterpillar, Mack, Volvo and Detroit Diesel introduced Capitol Hill to the new clean

diesel fleet on May 11th.

http://www.dieselforum.org/typo3temp/pics/17d4c3f711.jpg

 

 

ستون فقرات اقتصاد آمريكا را ديزل تشكيل مي دهد و هر ساله  مشاركتي  حدود 85 ميليارد  دلار در  رشد داخلي دارد . فناوري ساخت ديزل هاي پاك و غير آلاينده ، نقش مهمي را در كمك به برآورده شدن اهداف اقتصادي و زيست محيطي آمريكا مي كند . و در بي نياز كردن آمريكا به واردات نفت خارجي مي تواند موثر باشد . اين راهبرد  در كاليفرنيا نيز دنبال مي شود .

با شروع سال 2007 سازندگان ديزل موظف هستند كه اقدام به حذف انتشار گازهاي  عمده آلاينده نمايند و ميزان توليد دود براي كاميونها رد مقايسه با كاميونهايي كه در دهه 1980 ساخته شده اند 98% كاهش داده شود . در نسل جديد موتورهاي ديزل اين موارد آلاينده به حداقل ممكن كاهش يافته است .

 

 

 

.......................................مقدمه و ترجمه از : محمد توكلي – خرداد ماه 1385  BIPC  ماهشهر

منبع :

http://www.epa.gov/otaq/diesel.htm

 

http://www.dieselforum.org/

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0