بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

سه شنبه، 10 خرداد، 1384

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي

Monday, April 18, 2005

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

مقدمه :

تعميرات پيشگيرانه  يا PM و پايش شرايط كار دستگاه  يا CM  كه جديد تر از ان است همه و همه روشهايي است كه يكي بعد از ديگري در كشورهاي صنعتي بكار گرفته مي شوند و موج استفاده از انها البته با جندين مرحله تاخير به ما هم كه در اين گوشه دنيا زندگي مي كنيم مي رسد و تازه همان هم ، انگونه كه بايد و شايد اجرا ء نمي شود چون همانگونه كه در متن هم امده است داشتن يك برنامه  PM  يا  CM  هر چقدر هم خوب و دقيق باشد بتنهايي كافي نيست و بايد نيروهاي كاري ورزيده و ماهري باشند تا بتوانند آن را اجرا كنند و گرنه در حد حرف باقي مي ماند .

واقعيت اين است كه د راين ديار نيروي كار ارزان است و منابع اوليه و سوخت ارزان و نداشتن دانش و آگاهي هم وقتي با اين شرايط قرين شود نتيجه اش اين مي شود كه مسئله تعميرات پيشگيرانه جدي گرفته نمي شود و تا دستگاه كار مي كند از ان كار مي كشند و هنگاميه منهدم شد تازه به فكر درست كردن و تعمير آن مي افتند و اين تقريبا قاعده اي است كه در خيلي از موارد وجود دارد و مختص به مكانيك و هيدروليك و نظاير ان هم نمي شود .

نظم و ترتيب عامل ديگري است كه دراينجا چندان بدان  پايبند  نيستند كه بايد اين عادت در بين گروههاي تعميراتي ما رواج پيدا كند و به اين نكته خيلي مهم توجه داشته باشيم كه مشكلاتي كه در كار دستگاه پيش مي آيد ربطي به بد شانسي و قضا و قدر و اينجور مسائل بي پايه و اساس ندارد البته من به خوبي به اين نكته واقف هستم كه ما اينجا در ايران با مشكل قطعات يدكي بطور جدي روبرو هستيم يا با كمبود قطعه خوب و مرغوب خارجي مواجه هستيم يا اگر احيانا از قطعات داخلي استفاده مي شود آن كيفيت لازم را ندارند و گاهي خرابي دستگاهها را مي توان به نامرغوب بودن آنها نيز نسبت داد ولي در هر حال نبايد فرافكني كرد و ايرادهايي را كه داريم به گردن ديگران بيندازيم . اين همه ما در كارهيا تعمير و نگهداري دچار اشتباه و خطا مي شويم آيا تا بحال كسي را پيدا كرده ايد كه شهامت اعتراف به اين اشتباهات را داشته باشد . جالب تر اينكه اين خطاها گاهي دوباره هم تكرار مي شوند چون ما عادت نداريم تجربيات  خودمان را لاقل براي استفاده خودمان يادداشت كنيم الان زماني نيست كه ما خود را به دانسته هايي كه در حافظه داريم متكي كنيم . پيشگيري نياز به تجربيات و دانش فراوان دارد تا بتواند با ممانعت از تعميرات اساسي و سنگين بر روي دستگاهها ، هزينه اي كاري آنها را كاهش دهد .

ما بايد لاقل به اين گفته قديمي خودمان عمل كنيم كه مي گويد پيشگيري بهتر از درمان است يا يك جو پيشگيري بهتر  از هزار خروار درمان است . و اين نه تنها د ر زمينه درمان و سلامت بلكه در تعمير و نگهداري دستگاههاي صنعتي هم مصداق دارد .

 

تمركز بر روي پيشگيري هميشه بهتر از تعمير است . در اينجا بعضي از بهترين روشهايي را كه شما مي توانيد بكار بگيريد تا دستورالعمل هاي پيشگيرانه را براي سيستم هاي هيدروليك  به روز بكنيد آمده است :

اكثر شركتها پول زياد يبرا آموزش كاركنان خود اختصاص مي دهند تا در عيب يابي و تعمير سيستم ها هيدروليك مهارت لازم را پيدا كنند و. اگر اين كوشش هاي بر روي آموزش روشهاي پيشگيرانه متمركز شود ،  هزينه و وقت كمتري  براي عيب يابي و تعميرات صرف خواهد شد .

 اغلب ما خرابي هايي را كه در سيستم هاي هيدروليك پيش مي آيد امري طبيعي تلقي مي كنيم و كمتر توجه داريم كه مي توان با اقداماتي از بروز اين حوادث جلوگيري كرد و يا آنها را حذف نمود . هنگاميكه من در دهه 1980 در شركت كندال كار مي كردم  ما تمام تلاش خود را صرف نگهداري پيش فعال قرار داديم تا به اين وسيله خرابي هاي پيش بيني نشده اي را كه در سيستم ها هيدروليك پيش مي آيد حذف كنيم .

فقدان نگهداري  مطلوب از سيستمهاي هيدروليك از عمده ترين علل خرابي اينگونه سيستمهاست با وجود اين اكثر كارد تعمير و نگهداري با روشهاي مناسب نگهداري اينگونه سيستمها آشنايي لازم را ندارند . اصل اساسي در انجام اين كار در دو زمينه است :

ابتدا : تعميرات پيشگيرانه ، كه كليد موفقيت رد هر نوع برنامه تعمير و نگهداري است چه در سيستمهاي هيدروليك وچه در ساير زمينه ها كه نياز به داشتن قابليت اطمينان بالا دارند .

و دومين زمينه : تعميرات اصلاحي است اگر بصورت استاندارد اجراء شود مي تواند در بسياري از موارد باعث جلوگيري از بوجود خرابي در دستگاهها شود .

1- تعميرات پيشگيرانه :

تعميرات پيشگيرانه يا PM در سيستمهاي هيدروليك ، ساده و اساسي است هرگاه به شكل مناسب اجراء شود و مي توان باعث حذف خرابي اجزاء  سيستم هيدروليك شود. PM  بكاري گيري نوعي نظم است كه بايد طبق روال خودش انجام گيرد . تا نتيجه لازم رابدهد . ما بايد به برنامه هاي PM با ديدي هدفمند و نتيجه بخش نگاه كنيم نه اينكه صرفا انجام يك سري كارهاي برنامه ريزي شده باشد . بسياري از سازمانها دستورالعمل هاي خوبي براي PM دارند اما نفرات تعميراتي لازم براي به اجراء در آوردن  ان را ندارند افراد ورزيده و ماهري كه بتوانند اين نكات  روي دستگاه پياده كنند . شما براي اينكه بتوانيد تعميرونگهداري پيشگيرانه را بر روي دستگاههاي خود اجرائ كنيد لازم است مراحل زير را پياده كنيد :

·       ابتدا لازم است شرايط كاري دستگاه را مورد شناسايي قرار دهيد . مثلا  اين موضوع كه آيا سيستم مورد نظر بطور شبانه روز و 24 ساعته  در 7 روز هفته كار مي كند ؟ يا مثلا دستگاه در 70%  مواقع  ا فشار و و جريان حداكثر كار مي كند . و اينكه محيطي كه دستگاه در ان كار مي كند محيط پاكيزه و تميزي است يا آلوده  است  گرماي هوا چگونه است ؟ همه اينها مواردي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند .

·       سازنده دستگاه بريا تعميرات پيشگيرانه چه تجهيراتي را بر روي دستگاه نصب كرده است ؟

·       آيا عوامل لازم بريا عملكرد دستگاه كه بر روي آن نصب شده ايت متناسب با موازين استانداردهاي بين المللي و ISO  هست يا نه ؟

·       چه معيارها و شاخص هايي را شركت سازنده فيلتر براي ساخت فيلترهاي مناسبي كه بتوانند نياز دستگاهها را برآورده كنند  در نظر گرفته  است ؟

·       آيا تاريخچه اي از اين نوع اقدامات بر روي دستگاههاي هيدروليك وجود دارد تا بتوان در موقع لزوم به آنها مراجعه كرد ؟

در اينجا نيز مثل همه برنامه هاي PM  بايد براي هر يك از وظايف PM  دستورالعمل خاص خودش را بنويسيم . . اين دستورالعمل ها  بايد براي تمام افراد از پائين ترين رده تا بالاترين رده ها قابل فهم و دقيق باشند .

دستورالعمل هاي PM  مي بايست  جزئي از طرح شغلي PM  و شامل : نيازهايي كه براي اجراي وظائف مي شود نيز باشد . وسائل يدكي يا ابزاري كه براي انجام اين PM  لازم است بايد در انبار ذخيره شود و نكات ايمني را هم براي اين كار در نظر بگيرند و خطرات بالقوه را هم شناسايي كنند . اين وظايف بايد شامل نكات زير باشد :

·       تعويض  فيلتر هاي هيدروليك فشاري يا برگشتي .

·       گرفتن نمونه اي از سيال هيدروليك .

·       فيلتر كردن سيال هيدروليك

·       چك كردن  سيستم محرك هيدروليك

·       تميز كردن داخل مخزن سيستم هيدروليك

·       تميز كردن بيرون مخزن سيستم هيدروليك

·       چك كردن فشارهاي ثبت شده سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ميزان جريان پمپ هيدروليك

·       چك كردن شلنگها ، لوله ها و متعلقات سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ولتاژي كه متناسب با شير خودكار در دستگاه وجود دارد .

·       چك و ثبت كردن مقدار خلائي كه در محل مكش پمپ ايجاد مي شود.

·       چك و ثبت كردن مقدار جرياني كه موتور پمپ اصلي مي كشد .

·       چك و ثبت كردن  چرخه كاري دستگاه

 

تعميرات پيشگيرانه هسته اصلي حفاظت از سيستمهاي هيدروليك  است تا عمر كاري قطعات  آن را به حداكثر برساند و  ميزان خرابي ها را به حداقل كاهش  دهد . PM و دستورالعملهاي  ان را بايد به گونه اي متناسب نوشت تا اين امكان را فراهم كند كه دستگاه با حداكثر توان خود ع بيشترين عمر كاري  را داشته باشد . و به اين طريق اين امكان را بوجود اورد كه افراد تعمير و نگهداري  ع دستگاه را تحت كنترل داشته باشند نه اينكه  دستگاه افراد تعميراتي را تحت كنترل قرار دهد ! و اين ما هستيم كه تصميم مي گيريم چه موقع تعمير و نگهداري را بر روي دستگاه انجام دهيم و چه مقدار بابت  آن پول خرج كنيم . در غير اينصورت بايد تسليم روش قديمي تعميرات  اجباري

 BREAKDOWN  MAINTENANCE  شويم كه هزينه هاي ان به مراتب  بالاتر است .

دانش هيدروليك :

همه مي گويند كه دانش قدرت است . اين امر در مورد سيستمهاي هيدروليك هم صدق مي كند بسياري  از واحدهاي تعمير و نگهداري نمي دانند كه كاركنان انان بايد چه نوع دانش و مهارتهايي را داشته باشند .

  به نظر من دانش هيدروليك در دو گروه قرار مي گيرد :

اول شامل مهارتهايي كه متخصصان عيب يابي سيستمهاي هيدروليك بايدداشته باشند  افرادي كه تخصص  سازماني انها در نگهداري و تعميرات است . بطور كلي نبايد بيشاز 10% نيروي كاري شما در اين دسته قرار داشته باشند . باقيمانده افراد بايد آدمهايي هستند كه جزء كاركنان عادي تعمير و نگهداري مي باشند . كه ايده هاي گروه متخصص در عيب يابي را برآورده مي كنند . . اين نسبت بستگي به اين دارد كه شركت برنامه  نگهداري آن بر اساس تعميرات پيشگيرانه است يا بر اساس تعميرات پيش فعال و بسته با اين حالت ها اين درصد ها مي تواند متغيير باشد . مهارتهايي كه براي اين دو گروه در نظر گرفته مي شود  تحت عنوان : مجموعه مهارتهاي فني هيدروليك  ناميده مي شود .

اندازه گيري ميزان موفقيت :

در بسياري از برنامه ها ما بايد به موفقيتهايي دست پيدا كنيم تات بدين وسيله بتوانيم اعتماد مديران و كاركنان تعميراتي را  بدست آوريم . ضمنا بايد اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيم كه هر عملي كه ما انجام مي دهيم واكنشي در پي دارد كه اين واكنش ممكن است مثبت يا منفي باشد . ما اطمينان  داريم كه روشهاي پيشگيرانه نتايج مطلوب و مثبت را به دنبال مي آورد ولي بايد بررسي كنيم كه در مسير درست گام برمي داريم يا نه ؟

به منظور اندازه گيري ميران موفقيت در برنامه هاي تعمير و نگهداري ما بايد بطريقي عمل كنيم تا به موفقيت  دست پيدا كنيم اما قبل از آن نياز داريم  كه براي خودمان يك محك و معياري را تعيين كنيم . محك روشي است كه بر اساس آن ابزارهاي اندازه گيري كليدي مخصوصي را دراختيار بگيريم كه به ما بگويد وضعيت فعلي سيستمهاي هيدروليك چگونه است و چه  ميزان موفقيت در برنامه هاي نگهداري  سيستمهاي هيدروليك بدست آورده ايم .

قبل از اينكه شروع  كنيد و دست بكار تعمير و نگهداري سيستمهاي جديد هيدروليك شويد بد نيست كه اطلاعات زير را هم مرور كنيد .:

*-  شمارش معكوسي را بر حسب  دقيقه بر روي سيستم هيدروليك  پياده كنيد و بر اساس ان روزانه به  سوالات زير پاسخ دهيد :

-  چه قطعاتي دچار خرابي شده اند ؟

- علت خرابي چه بوده است ؟

- مشكل را چگونه حل كرده اند ؟

- آيا اين امكا ن وجود داشته كه از وقوع خرابي جلوگيري به عمل آيد ؟

* هزينه هايي كه در ارتباط با اين شمارش معكوس وجود دارد. را بطور روزانه ثبت كنيد .

-هزينه قطعات و مواد مصرفي

- هزينه نيروي كار صرف شده

- هزينه  شمارش معكوس توليد

هر گونه هزينه اي كه در ارتباط با خرابي سيستمهاي هيدروليك پيش مي آيد .

·       حاصل تجزيه وتحليل سيال سيستم هيدروليك . اين نتايج را بصورت ماهيانه ثبت كنيد .

·       - ميزان مس موجود

·       - ميزان سليكون

·       ميزان آب موجود در ان

·       - ميزان آهن

·       شمارش ذرات ISO

شرايط سيال : ( ميزان چسبندگي نوع افزودني هاي و  ميزان اكسيد شدگي )

وقتي  روند رد يابي سيستم را شروع مي كنيد ؛ نياز داريد كه اطلاعاتي را كه  لازم است در جهتي كه مورد نظر ماست دسته بندي كنيم . اين كار به مديريت  اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي را كه به عواقب مثبت يا منفي منجر مي شوند بتواند از يكديگر تفكيك كند .

سيستمهاي مديريت تعمير و نگهداري كامپيوتري اين امكان را مي د هند كه بسياري از اين اطلاعات به شكل دقيق در جهت هدفي كه شما  مي خواهيد مورد اسفاده قرار دهيد .

تجزيه وتحليل  ريشه اي علل خرابي ها :

همانگونه كه در تعميرات پيش فعال بايد  به پيدا كردن   علل ريشه اي عوامل خرابي بپردازيد تا بتوانيد خرابي احتمالي را در آينده از بين ببريد در اينجا نيز در اغلب خرابي هايي يا مشكلاتي كه در تعمير و نگهدار پيش مي آبد نيز بايد اين روش را تكرار  كرد مگر آنكه كسي علت ديگري براي خرابي  دستگاه پيدا كرده باشد و بقيه علل احتمالي را كه در  تعميرات پيش فعال امده است كنار بگذارد . يكي از روشهايي كه برتري دارد بازرسي و آناليز تمامي قطعاتي است كه دچار خرابي شده اند از جمله شناسايي موارد زير :

نام قطعه و مدل آن

محل قطعه و زمان خرابي  آن

عواقبي كه در اثر خرابي قطعه مذكور در روند كار دستگاه بوجود مي آيد .

علت خرابي

و اينكه چگونه مي شد از بوجود آمدن اين خرابي جلوگيري كرد تا  مجددا در آينده اين اتفاق تكرار نگردد .

در همه حال به اين نكته بايدتوجه داشته باشسد كه خرابي علل ناشناخته اي مثل بد شانسي يا  اتفاق يا اينكه سازنده قطعه را بد ساخته است ندارد. ما متوجه شده ايم كه اكثر اين خرابي ها مي توانند مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند و از رخ دادن مجدد  انها جلوگيري بعمل آورد . بايد تيمي را تشكيل داد تا با مرور كردن  و بررسي اين خرابي ها بتواند به هنگام ضرورت به سرعت وانش نشان دهد و اقدام كند .

تعمير و نگهداري سيستمهاي هيدروليك   اولين مرحله  بريا جلوگيري از خرابي قطعات  است و بنابراين باعث بهبود قابليت اطمينان تجهيزات مي شود . همانگونه كه پيشتر گفتيم ، نظم و ترتيب ، كليد موفقيت هر برنامه  تعميرو نگهداري پيش گيرانه مي باشد .

ريكي اسميت مدير اجرايي راهبردهاي تعميرو نگهداري  شركت مهندسي : لايف سايكل مي باشد .

...................................ترجمه و مقدمه از : محمد توكلي 29 فروردين 1384 ماهشهر

 

 

 


محمد توکلی

بازيافت روغن موتور :

 

Monday, October 24, 2005

 

Recycling Motor Oil

بازيافت روغن موتور :

 

By William D. Siuru, PhD, PE

مترجم : محمد توكلي

 

 

اگر چه در آمريكا شركت بزرگي وجود دارند كه تعويض روغن ماشين را به شيوه اي سريع انجام مي دهد اما بر طبق گزارش موسسه نفت آمريكا بيش از 50% تعويض روغن اتومبيل هاي توسط خود افراد صورت مي گيرد و به اين طريق حدود 150 ميليون گالن (حدود 567 ميليون ليتر )* روغن سوخته موتور را بوجود مي آورد .اگر چه بخش زيادي از اين روغن سوخته به شيوه هاي مناسب دفع مي شود اما  متاسفانه بخش عمده اي از آن بدرستي دفع نمي شود . هر چند  ريختن روغن سوخته موتور در فاضلاب ، در بسياري از كشورها  خلاف مقررات است با اين وجود اين كار صورت مي گيرد  و يا در زباله ريخته مي شود كه سر از محلهاي سوختن زباله در مي آورد و يا اينكه خيلي ساده آن را بر روي زمين مي ريزند .

بر طبق گزارش موسسه حفظ محيط زيست آمريكا EPA بيش از 40% آلودگي ناشي زا روغن در آمريكا ناشي از دفع نامناسب روغت سوخته توسط كساني است كه شخصا اقدام به تعويض روغن ماشين اشان مي كنند

روغني كه در موتور استفاده مي شود فرسوده يا مستهلك نمي شود و صرفا در اثر گردش در قطعات داخلي موتور ، كثيف مي شود چون به هنگام گردش در داخل موتور ، مواد آلاينده و سمي را از موتور گرفته و با خود حمل مي كند . اگر به برچسب هايي كه بر روي ظروف حاوي روغن موتور وجود دارد نگاه كنيد هشدارهايي بر روي آن وجود دارد مبني بر اينكه از تماس طولاني مدت روغن  سوخته با پوست دست و بدن خودداري شود.

در مطالعاتي كه در آزمايشگاه و بر روي حيوانات انجام گرفته است نشان داده شده است كه روغن سوخته موتور مي تواند باعث سرطان پوست شود . بنابراي ن لازم است محلهايي را كه درمعرض اين روغن سوخته قرار گرفته اند با استفاده از آب و  يك پاك كننده شسته شود . دفع نامناسب اين روغن سوخته باعث راه يافتن آن به درون ردياچه ها ، جويبارها و آبراهه هاشده و سبب آلودگي آب آشاميدني  شده و نيز باعث صدمه زدن به موجودات حيات وحش و محيط  زيست آبي مي شود .

تنها يك گالن روغن ( يعني مقداري كه در هر بار عوض كردن روغن ماشين از آن تخليه مي شود ) مي تواند باعث آلودگي يك ميليون گالن آب تميز شود . اين مقدار آب مي تواند نياز سالانه 50 نفر را به آب تامين كند و يا با آن زمين بايري  به مساحت 4 هكتار را آبياري نمود . يا آب مورد نياز يك گياه را براي مدت 100 سال تامين نمود .

روغن سوخته را در داخل يك ظرف تميز و دربسته تخليه نمائيد و در پوش آن را هم ببنديد براي اين منظور مي توانيد از ظروف  يك گالني شير يا آب هم استفاده كنيد . هيچگاه اين روغن جمع آوري شده را با مايعات ديگر مانند روغن دنده اتوماتيك ماشين يا روغن ترمز  مخلوط نكنيد و اطمينان حاصل كنيد كه اين روغن عاري از هر گونه گرد و غبار ، برگ درختان و ساير ذرات آلاينده  ديگر است . سپس آن را به محل جمع آوري روغنهاي سوخته منتقل نمائيد . در آمريكا بيش از 12000 مركز جمع آوري و بازيافت اينگونه روغنها وجود دارد كه يا توسط دوبت امريكا و يا بوسيله بخش خصوصي  بوجود آمده است .

بسياري از مراكز سرويس و تعويض روغن در آمريكا و محلهايي كه تعمير اتومبيل را انجام مي دهند امكاناتي دارند كه بدون درايفت هيچ هزينه اي اين روغنها را تحويل مي گيرند . البته در بعضي جاها ممكن است حق الزحمه مختصري بابت اين كار بگيرند براي دريافت اطلاعات كافي در اين زمينه به آدرس زير مي توانيد مراجعه كنيد :

(www.earth911.org or 1-877-EARTH911)

 

حالا  با اين روغن سوخته چه كاري انجام مي دهند ؟ رد آمريكا بيش از نيمي از اين روغن سوخته يعني حدود 380 ميليون گالن آن را بازيافت مي كنند .

روغن موتور سوخته را به سه طريق مي توان مورد استفاده مجدد  قرار داد :

1-    تصفيه مجدد

2-    بهسازي

3-    فرآوري مجدد

اين كار باعث مي شود كه هزينه تصفيه روغن تازه از نفت خام  كاهش پيدا كند و در ضمن مشكلات  زيست محيطي هم بوجود نيايد .

در حال حاضر 14% از روغن موتورهاي سوخته مورد تصفيه مجدد قرار مي گيرند . در اين روش ناخالصي ها را از روغن جدا مي كنند بطوريكه بتوان  مجددا از آن بعنوان پايه اي براي ساخت روغن موتور استفاده كرد. اما مشكل اينجاست كه تصفيه مجدد عملي بسيار پيچيده است و انرژي زيادي را مصرف مي كند كه اين در ايالات متحده به مفهوم سوختن منابع نفتي بيشتري در  واحدهاي توليد برق است . به همين جهت است كه روغن موتوري كه با استفاده از پالايش مجدد روغن هاي سوخته بدست امده است  نسبت به روغن موتوري كه با استفاده از مواد اوليه تازه و نو ساخته شده است  هزينه بيشتري  دارد . از طرفي به سختي مي تواند مشتريان و مصرف كنندگان روغن موتور را متقاعد كرد كه اين روغن هاي بازسازي شده آن هم با قيمت گرانتر از روغن نو  بخرند ! هر چند تصفيه مناسب اينگونه روغن موتور هاي به گونه اي صورت مي گيرد كه تمام مشخصات تعيين شده توسط : API/SAE را كه براي روغن هاي تازه وجود دارد براي اينگونه روغن ها هم وجود دارد .

امروزه  تصفيه مجدد روغن هاي موتور نياز به اين دارد كه يارانه هايي از طرف دولت براي آن درنظر گرفته شود .

مثلا  خدمات پستي در آمريكا  كه ناوگان  آن بيشترين تعداد  وسايل نقليه را در آمريكا در اختيار دارد براي تامين 20% از نيازهاي خود  از روغن موتور هايي استفاده مي كرده  كه بازيافت شده اند . نتيجه اين شد كه هزينه هاي بهره برداري به مقدار قابل توجهي افزايش پيدا كرد .بعضي از كارشناسان ابراز مي دارند كه تا هنگاميكه بهاي نفت خام به بالاي 50 دلار و مثلا حدود 60 دلار به ازاي هر بشكه نرسد تصفيه و بازيافت روغن هاي سوخته موتور به صرفه نخواهد بود . شايد اين زمان فرا برسد و ما شاهد تصفيه هر چه بيشتر روغن هاي سوخته باشيم .

2- بهسازي : روغن هاي سوخته را مي توان بهسازي نمود بدين ترتيب كه با گذراندن آنها از فيلترهاي مخصوص و يا وسايلي نظير آن ، آلودگي هاي روغن را پاك  نمود به اين طريق مي توان ناخالصي هاي نامحلول در  روغن را از ان جدا نمود و بارها و بارها روغن را مورد استفاده قرار داد اگر چه دراين روش ، همواره روغن كيفيت اوليه خودش را پيدا نمي كند ولي هنگاميكه اين روغن را با مواد افزودني  تركيب مي كنند اين كار باعث مي شود كه در دوره هاي طولاني تري بتوان از روغن براي موارد صنعتي استفاده كرد .

از روغن سوخته مي توان بعنوان سوخت هم استفاده كرد . مثلا  بدون اينكه لازم باشد هيچگونه عملياتي بر روي  روغن انجام گيرد مي توان از اين روغنها برا ي توليد گرما در نيروگاههاي  برق  استفاده كرد . اگر عملياتي هم لازم باشد بر روي روغن انجام گيرد صرفا به منظور حذف آب است بطوريكه روغن بتواند براحتي بعنوان سوخت در نيروگاهها براي توليد گرما يا الكتريسته مورد استفاده قرار گيرد .

امروزه 74%  ورغن هايي كه مورد استفاده مجدد قرار مي گيرند بعنوان سوخت در توربين ها غ كوره هاي ع نيروگاهها ي برق ، كوره هاي كارخانه هاي سيمان و كارخانه هاي تهيه آسفالت و صنايع فولاد و نظاير آن مورداستفاده قرار مي گيرد .

2 گالن روغن  سوخته موتور مي تواند برق مورد نياز و مصرفي يك خانه معمولي در يك روز  را فراهم  كند . 11 % از روغن موتور هاي سوخته در بخاري هاي  مخصوصي  كه براي اين كار وجوددارند سوزانده  مي شود تا گرماي مورد نياز در آب و هواي  مناطق سردسير را تامين كند  از اين نوع  بخاري هايي كه با روغن سوخته كار مي كنند حدود 75000 واحد در آمريكا وجود دارد كه سالانه 113 ميليون گالن روغن سوخته را مصرف مي كنند . از اين بخاريهاي براي گرم كردن خانه نبايد استفاده كرد ( بيشتر براي مكانهايي  است كه لازم است  در زمستان گرم شوند )

................................................................

Used Oil Management Program

 برنامه مديريت  روغن هاي سوخته :

روغن سوخته نامي است كه به روغن هايي داده مي شود كه شامل روغن هاي ساخته شده با پايه مواد نفتي هستند يا روغنهاي سنتتيك كه قبلا مورد استفاده قرار گرفته اند . در طي استفاده معمول از اينگونه روغن ها ، ناخالصي هاي از قبيل ذرات گرد و غبار و خرده هاي فلزات ، آب و مواد شيمايي وارد روغن شده و با آن مخلوط مي شوند بطوريكه با گذشت زمان ، روغن خاصيت خود را از دست مي دهد و ديگر قابليت لازم را ندارد و نهايتا اين ورغن هاي كاركرده ( روغن سوخته ) را بايد با روغن تميز و تازه تعويض كرد تا روغن وظيفه اي را كه بايد به نحو مطلوب انجام دهد .

اگر شما هم جز يكي از همان ميليونها نفري هستيد كه خودتان روغن موتور ماشين اتان را عوض مي كنيد نياز است كه بدانيد چگونه بايد اين روغنهاي سوخته رابه نحو مناسب دفع نمائيد . آيا مي دانيد كه روغن سوخته ناشي از  هر بار از تعويض روغن اتومبيل شما مي تواند يك ميليون گالن آب را كه آب مصرفي ساليانه 50 نفر است را آلوده كند .

* روغن سوخته نامحلول است تجزيه نمي شود و حاوي مواد شيميايي سمي و فلزات سنگين مي باشد

...................................

منبع :

http://www.womanmotorist.com/index.php/news/main/3819/event=view

http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/usedoil/

 


محمد توکلی

: پيشنهاد در مورد خريد : لجن كش

Wednesday, October 26, 2005

 

موضوع : پيشنهاد در مورد خريد : لجن كش خلاء براي ايران

مدل : CAP VAC 1250 (7000lt)

مقدمه :

اين داستان خريد وكيوم لاري هم براي خودش پروژه اي شد ! الان بيشتر از  يكسال است كه بدنبال خريد  دستگاهي از اين نوع هستيم  طي اين مدت از چندين شركت بازديد كرده ايم و كلي اطلاعات مربوط به شركت هاي خارجي را هم ترجمه كرده ايم هنوز خريد صورت نگرفته است

 واقعا بايد به مسئولين اداره خريد آفرين گفت كه يك خريد معمولي مثل تانكر لجن كش را كه خيلي راحت مي توانند از منابع داخلي تهيه كنند اين همه طول و تفصيل مي دهند واقعا عمر نوح هم اگر داشته باشيم براي اين همه اهمال و مسامحه كاري ؛ كم است بي دليل نيست كه چرا ما همچنان عقب مانده باقي مانده ايم و حتي اين امارات هم از ما جلو افتاده است دليل اين همه تعلل چيست ؟ چه كسي بايد اين ادمها را پاي ميز محاكمه بكشضاند كه اينگونه با منافع ملي يك كشور بازي مي كنند صرفا بدليل حفظ منافع حقير و نامشروع خودشان ؟

ما براي چندمين بار متوالي اين مطالب را با صرف وقت و حوصله ترجمه كرديم شايد اين آقايان از رو بروند و كاري بكنند !!

 

مشخصات فني

 

داراي  مخزن استوانه اي با استحكام بالا و مقاوم در برابر خوردگي و سايش و زا جنس : فولاد: SS-316  با حداكثر ظرفيت 7000 ليتر (لجن )

-         ساخت مخزن بر اساس معيار ADR و ضد جرقه است 

-    تخليه مخزن با استفاده دو عدد جك هيدروليك انجام مي گيرد كه مخزن را تا اندازه اي كه ايمني باشد كج مي كند تا امكان تخليه بهتر ان وجود داشته باشد .

-    درب پشتي مخزن بطور كامل باز مي شود و با استفاده از لولا هايي كه ردقسمت فوقاني آن قرار دارد به بدنه متصل است و با استفاده از گاسكت از جنس نئو پرن تجهيز شده است تا از هر گونه نشت جلوگيري كند و قفل مكانيكي آن هم هيدروليكي است .

-    آبراهه هاي رد قسمت تحتاني در نظر گرفته شده است كه كمك مي كند تا عمل تخليه مخزن بخوبي انجام گيرد .

-         دريچه DN450  در قسمت فوقاني مخزن واقع شده است

-    مسير مكش مخزن از طريق يك اتصال مخصوص  كه مايل قرار گرفته است انجام مي گيرد و اين امكان را مي دهد تا تخليه فشار تانك در حين مايل بودن صورت گيرد .

-         شير هاي ايمني فشار و خلاء

-         نشان دهنده سطح مخزن به همراه شناور مربوطه

-         شيشه مخصوص بازرسي وضعيت مخزن كه در قسمت انتهايي آن نصب شده است .

-         شير توپي 6 اينچ براي تخليه مخزن  كه بصورت نيوماتيكي عمل مي كند

-         شير توپي 4 اينچ كه به منظور مكش نصب شده است .

-         شلينگهايي با قطر 100 ميلي متر و با طول 3 متر كه سه قطعه سه متري دارد و  جمعا 9 متر مي شود

-    پمپ خلاء مدل : WITTIG  REW 150  با ظرفيت 820 متر مكعب در ساعت و با ميزان خلائ 60% كه با آب خنك مي شود

-         حداكثر فشار تخليه 2 بار 29 پي اس آي .

-         مخزن داراي يك شير توپي براي حفاظت در برابر لبريز شدن است

-    از يك فيلتر از نوع گريز از مركز سيكلوني با ظرفيت بالا استفاده شده است كه در بين مخزن و پمپ خلاء قرار مي گيرد تا از مكيده شدن گل و لاي و ذرات جامد و كف بداخل پمپ جلوگيري بعمل آورد .

-    سيستم ايمتي برقي كه باعث متوقف شده پمپ در هنگامي مي شود كه بيش از اندازه تعيين شده گل و لاي و لجن وارد فيلتر سيكلوني شده باشد 

-         استفاده از يك شير چهارراهه براي تبديل از  فشار به خلا

-         صدا خفه كن پمپ خلائ

-         پمپ خلاء بين مخزن و اتاقك كاميون قرار گرفته و برروي يك چهارچوب فولادي قرار داده شده است .

-         لامپ چرخان نارنجي رنگ هشدار دهنده كه بر روي سقف اتاقك ماشين نصب شده است .

-         لامپ هاي سيار با نور سفيد و طول كابل 5/2 متر به همراه پريز مربوطه

-    مجموعه شاسي موتور ، PTO(جعبه دنده كاهنده سرعت ) ZF-NMV-221  كه باعث به حركت در آوردن پمپ خلاء مي شود . با استفاده از  يك تسمه و پولي و كلاچ مربوطه .

-    پمپ هيدروليك از نوع چرخ دنده اي ( با فشار كاري 150 بار – قدرت تقريب 9 كيلوات كه نيروي خود را از طريق يك محور مي گيرد و داراي مخزن روغن و لوله هاي اتصالي فيلتر و شير مي باشد .

-         اهرمهاي كنترلي كه در داخل اتاق نصب شده اند :

-         سيستم درگير كننده و از درگيري خارج كننده PTO  به همراه چراغ هشدار دهنده

-    سيستم هاي فرماني كه در داخل محفظه فولادي IP65  واقع در پشت دستگاه  وقسمت سمت راست تجهيزات قرار گرفته است :

-         فرمان درگير كردن پمپ خلاء

-         گاز دهدنه دستي موتور

-         نشان دهنده دور در دقيقه (الكتريكي )

-         كليد توقف اضطراري

-         فشار سنج خلاء

-         فشار سنج  مخزن

-         فشارسنج فشار هيدروليك

محفظه هاي نگهداري شلينگها در كنار دستگاه كه از جنس فولاد گالوانيره است 

گلگير هاي فولادي عقب ماشين

وسائل جانبي كه براي شيرهاي كنترل در نظر گرفته شده اند و به منظور كج كردن مخزن و باز كردن درب پشتي استفاده مي شود.

بخش هايي كه از فولا د ضد زنگ 316 تهيه شده است رنگ آميزي نشده است

داشتن گواهينامه ايزو 9001 درسال 2000

كيت هاي استانداردي كه وجود دارند عبارتند از :

3 شلينگ مكش با قطر 80 ميلي متر DN

1 عدد ترمينال مكش كه از فولاد گالوانيزه درست شده است با متعلقات آن

2 تبديل كاهنده از DN100   به DN80

شاسي :

شاسي از نوع مان : MAN TGA 33.360 6*4 BB-WW-ADR

-         اتاقك آن از نوع كوتاه MPC و با ظرفيت 3 نفر ( راننده به همراه دو نفر )

-         موتور ديزل ان از نوع  MAN 2866 مجهز به توربو و اينتركولر و مطابق با يورو 2

-         موتور 6 سيلندر و تزريق مستيم سوخت و جابجايي كل آن : 13.798 سانتي متر مكعب

-         حداكثر توان خروجي 265 كيلووات (360 اسب بخار ) در 1900 دور در دقيقه

-         حداكثر گشتاور 1720 نيوتن متر (175كيلوگرم )در 1300 دور در دقيقه 900 دور در دقيقه

-         نوع جعبه دنده : ZF 16S151  با 16 دنده سنكرون و 2 دنده عقب

-         PTO  از نوع ZF.NMW -221

-         فرمان از نوع هيدروليك

-         چرخهاي دو رديفي در عقب با سيستم محركه 4*6

-         سيستم فنر بندي در جلو بصورت قوس دار و در عقب بصورت نيمه بيضوي

-         مجهز به ميله متعادل كننده و ضربه گيرهاي هيدروليك ( كمك فنر هاي هيدروليك )

-         سيستم  ترمز پنيوماتيك

-         ترمز دستي  و ترمز اضطراري موتور

-    چرخها در اندازه 12.00R24  كه در جلو بصورت تكي و در  عقب بصورت جفتي مي باشند ( در مجموع 10 چرخ )

-         چرخ زاپاس به همراه ابزار و تجهيزات

-         مخزن سوخت 400 ليتري

-         دور سنج مخزن ، قطع كننده اضطراري و محدود كننده سرعت

-         حداكثر وزن مجاز 33000 كيلو گرم

-         رنگ : شاسي = سياه RAL9011

-         كناره ها سفيد آلومينيمي RAL 9006

-         اتاقك : سفيد خالص

-         ابعاد كل دستگاه :

-         طول  9550 ميلي متر 

-         ارتفاع 3000 ميلي متر

-         عرض  2500 ميلي متر

-         قيمت كل دستگاه : 190هزار يورو

-        شرايط ارسال :

-         زمان ارسال :180 روز بعد از تاريخ سفارش ( جز ماه اوت كه بخاطر تعطيلات ، تعطيل مي باشيم )

-         طريقه حمل : تحويل كالا روي كشتي

-         طريقه پرداخت : بطور كامل از طريق نامه تائيد شده كارت اعتباري و از طريق بانكهاي درجه يك ايتاليايي

-    ضمانت نامه استاندارد : يك سال بريا قطعات صدمه ديده ( كه شامل هزينه نصب توسط نيروي متخصص و  هزينه هاي تعمير و نگهداري ان نمي شود )

-         اعتبار پيشنهاد خريد : 90 روز

-         ضمانت : به مدت 12 ماه از تاريخ خريد

-         مبداء ايتاليا

 

با تقديم بهترين آروزها

.....................................................................م.ت 5 آبان 1384

   


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0