بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


افزودني هاي جايگزين گوگرد

Sunday, May 29, 2005

افزودني هاي جايگزين گوگرد

1-   شرح كلي محصول : باعث بهبود روانكاري در سوخت هايي كه ميزان گوگرد آنها پائين است مي شود .

 چون گوگرد مانند يك روان كننده عمل مي  كند به همين جهت سوختهايي كه ميزان گوگرد آنها پائين است  باعث سائيدگي بيشتر موتور مي شوند . و به همين جهت سوختهايي كه گوگرد آنها پائين اسن بايد بطور مستمر با اضافه كردن افزودني هايي اين اشكال را بر طرف كرد.

محصول فوق رد دو شكل و با دو غلظت موجود مي باشد :

·       افزودني  جايگزين گوگرد  كه مناسب براي استفاده در اتومبيلهاي سواري است .

·       افزودني  تغليظ شده جايگزين گوگرد كه ماسب استفاده در وسائل نقليه سنگين و كاميونها است .

2-   مشخصات :

·       باعث بهتر شدن عملكرد موتور مي شود .

·       كمبود روانكاري كه ناشي از استفاده از سوختهاي با گوگرد پائين است  را جبران مي كند .

·       بهينه كردن كارآيي احتراق .

·       رسوب زدايي از انژكتور سوخت

·       تميز كردن و باز كردن مسير انژكتورهايي كه گرفتگي دارند .

·       كاهش ميزان انتشار آلاينده ها به مقدار 67% در حالتي كه موتور در جا كار مي كند و 50% به هنگاميكه موتور در حالت شتاب گرفتن است

·       كاهش انتشار هيدروكربنها تا 66% به هنگام در جا كار كردن موتور و بالاي 50% به هنگام شتاب گرفتن .

·       صرفه جويي در مصرف سوخت به ميران 5%

·       روانكاري و محافظت از انژكتورها .

·       كاهش ميزان رسوبهايي كه در داخل موتور صورت مي گيرد .

·       جلوگيري از نياز به تعميرات پر هزينه و كاهش زمان از سرويس خارج بودن دستگاه .

·       سازگار با همه انواع سوخت هاي ديزل و همه قطعات موتور ديزلي .

3-   موارد كاربرد :

·       اتومبيل ها

·       تراكتور

·       اتوبوس

·       كاميون

·        همه انواع موتورهاي ديزلي ثابت و متحرك

.................................................................................... م. ت 8 خرداد 1384

 

Sunday, May 22, 2005

 

OIL ADDITVES- CRC

 

  افزودني هاي روغن :

افزودني هاي تميز كننده  موتور

اضافه كردن مواد افزودني به روغن كاري است كه تقريبا در همه انواع روغنهاي مورد استفاده در ماشين ها قرار مي گيرد وامروزه كمتر مي توان روغني را پيدا كرد كه بطور خلص از مواد با پايه معدني و يا نفتي گرفته شده باشد حد اعلاي اينگونه روغنها ؛ روغنهاي تركيبي يا سنتتيك مي باشند كه فرمول بندي آنها كاملا مصنوعي و بر پايه افزودني هايي است كه سبب دوام بالا ي روغن مي شوند بطوريكه گاهس فاصله تعويض روغن خودرو به ازاي هر 100 هزار كيلومتر يم مرتبه صورت مي گيرد .

بايد مشخص شود كه اين افزودني ها چه چيزي اضافه تر از افزودني هايي كه بطو.ر معمول در  روغنهاي موتور و هيدروليك وجود دارند بيشتر دارند . چون امروزه اكثر اين روغنهاي حاوي مواد ضد خوردگي و ضد رسوب و نظاير آن هستند . 

 

اين نوع افزودني چند منظوره مي باشد  و به منظور مخلوط كردن با روغن موتور ساخته شده است و داراي تركيبات آلي –فلزي مي باشد كه به همراه روغن هاي پارافيني با خلوص بالا ارائه داده شده است .

خصوصا براي كاربرد در خودروهايي كه ميزان توقف – حركت انها زياد است تريلر ها و كاروانهايي كه به منظور گشت و گذار مورد استفاده قرار مي گيرند  و سايرموتورهايي كه در شرايط  سخت كار مي كنند مناسب مي باشد .

....................................................................................

مشخصه ها :

·       سازگار و داراي قابليت بالا براي كار با انواع موتور .

·       بهبود حداكثر كارآيي و عملكرد موتور .

·       كاهش تشكيل لجن و موم و رسوب بر روي پيستون .

·       كاهش اصطكاك داخلي و فرسودگي موتور .

·       چلوگيري از اكسيد شدگي و فرسودگي مستمري كه د رموتور وجود دارد .

·       ارائه بهترين خاصيت ضد زنگ و ضد خوردگي براي اجزاي داخلي موتور .

·       پاك نگه داشتن موتور و سبب آرام و يكنواخت كار كردن موتور شدن .

·       باعث مي شود كه عمر كاري روغن زياد شده و دفعات تعمير و نگهداري آن كاهش پيدا كند .

·       باعث احتراق بهتر و صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود .

·       سازگار با همه انواع روغنهاي مورد استفاده در موتور از جمله روغنهاي سنتتيك و انواع روغنهاي توربو .

..................................................................................

كاربردها :

·       موتور گازي

·       اتومبيل

·       كاميون

·       اتوبوس

·       قايق ها

·       تجهيزات كشاورزي و باغباني

·       موتورهاي ساكن و متحرك .

...............................................................................................1خرداد 1384

Sunday, May 22, 2005

 

افزودني سوخت ديزل :

 

 DIESEL ADDITIVE- CRC

 

استفاده از مواد افزودني در سوخت ها خصوصا در مناطقي مثل ايران كه كيفيت سوخت و گازوئيل پائين است  مي تواند مفيد باشد البته بايد بررسي شود كه آيا مواردي را كه سازنده بعنوان مزايا ذكر كرده است تا چه در عمل ، واقعيت دارد . در ايران ميزان گوگرد موجود در گازوئيل بسيار بالاست و بهترين نوع گازوئيلي كه در ايران توليد مي شود حاوي 500PPM  گوگرد است ( اكثر گازوئيل توليد ي حتي بيش از اين مقدار گوگرد دارد !) در صورتيكه ميزان مجاز آن طبق قوانين زيست محيطي اتحاديه اروپا زير 50PPM  است ! به همين جهت بيشتر سائيدگي موتور  ناشي از همين گوگرد بالايي است كه در سوخت وجود دارد و بعيد بنظر مي رسد با افزودني ها بتوان آن را بهبود بخشيد رد مورد كاهش انتشار گازهاي آلاينده هم مانند گازهاي : NOx و CO و HC و ذرات معلق هم همانگونه كه قبلا اشاره شد بايد اين مواد را در عمل آزمايش كرد تا در صورت نتيجه بخش بودن از آنها استفاده شود . و نبايد  صرفا به ادعاهاي سازنده اكتفا كرد . بصورت ازمايش مي توان اينها را خريداري كرد .

آنچه طبق گفته سازنده در اين نوع افزودني ها وجود دارد به قرار زير است :

 

افزودني هاي كه به سوخت ديزل اضافه مي شود :

·       كاهش تشكيل رسوب بر روي نازلهاي انژكتور

·       بهينه كردن راندمان سوخت

·       افزايش ميزان ستان از 2 به 5 ( هيدروكربني با فرموا : C16H24 )

·       بهبود وضعيت احتراق در هنگام سرد بودن موتور و قبل از گرم شدن كامل آن

·       كم كردن زمان تاخير احتراق

·       كاهش ضربه در موتور ؛ سر و صدا و احتراق غلط و وارد آمدن شوكبه موتور كه سبب كاهش عمر موتور و سائيدگي آن مي شود .

·       باعث كار كردن آرام تر و يكنواخت تر موتور مي شود و عمر آن را طولاني تر مي كند .

·       از تشكيل زنگ در سيستم توزيع سوخت موتور و مخزن ذخيره آن جلوگيري مي كند

·       پايداري سوخت د ربرابر اكسيد شدن را بيشتر مي كند .

·       تحمل  موتور در برابر وجود آب را بيشتر مي كند

·       احتراق سريع تر و كامل تري را ايجاد مي كند .

·       ميزان انتشار اكسيد هاي نيتروژن را مونو اكسيد كربن و هيدروكربن و ذرات معلق ( دود سياه و دوده ) را كاهش مي دهد .

·       پائين بودن نقطه ريزش گازوئيل و مشخصه روان بودن آن در حالت سرد را بهبود مي بخشد .

·       با انواع سوخت هاي مورد استفاده در ديزل و اجزاي مختلف موتور سازگار است .

................................................

موارد كاربرد :

·       اتومبيلها

·       اتوبوسها

·       كاميون ها

·       تراكتور ها

·       تجهيزات باغباني و كشاورزي

·       تمامي موتورهاي  ديزل  ساكن و متحرك

...........................................................................................................1 خردادماه 1384

 


محمد توکلی

محدود كننده خودكار حركت :

 

تجهيزات ايمني :

محدود كننده خودكار حركت : Automatic Moment Limiter (AML)

اين وسيله الكترونيكي يك ابزار  ايمني است كه به منظور جلوگيري از صدمه ديدن يا واژگون شدن كرين در اثر بلند كردن بيش از اندازه بار ؛ طراحي شده است .

براي اينكه كار با كرين به شكلي ايمن صورت گيرد ؛ اطمينان حاصل كنيد كه اين بخش حفاظتي از دستگاه درست كار مي كند .

................................................................

نكاتي در مورد كار با دستگاه :

1-   قبل از كار با كرين وضعيت AML را بررسي كنيد كه بدرستي كار كند .

2-   تمام كليدهاي مرتبط با AML را مورد برسي قرار دهيد كه آيا لامپ هاي هشدار مربوط به آن بدرستي روشن مي شوند يا نه ؟

3-   به علامت اخطار AML  دقت كنيد تا به هنگاميكه بيش از اندازه بار بلند كرده ايد از اين موضوع آگاه شويد .

4-   هنگاميكه باري را از زمين بلند كرده ايد و بوم را هم بيرون كشيده ايد براي اينكه AML بدرستي عمل كند لازم است ابتدا بار را پائين آورده و نگه دارديد سپس بالا ببريد تا سيستم به درستي عمل كند .

5-   توجه داشته باشيد كه حتي هنگاميكه بار بيش از اندازه ظرفيت را بلند كرده ايد  AML باعث توقف چرخيدن بوم نمي شود .در اين هنگام توجه داشته باشيد هنگاميكه باري را از جلو بطرف عقب يا پهلوها مي چرخانيد از بلند كردن بيش از اندازه بار خودداري كنيد .

6-   بلند كردن بار از زمين بايد از طريق بالا بردن هوك  باشد و نه از طريق بلند كردن بوم . و اين كار را بايد به آرامي انجام داد تا اطمينان حاصل شود كه برداشتن بار هيچ خطري ندارد .

7-   هيچگاه بار را از طريق بالا بردن بوم از زمين بلند نكنيد .

................................................................................................م.ت 10 خرداد 1384

 

 

 


محمد توکلی

تعويض چهارشاخه گاردان :

Monday, June 06, 2005

 

DIY: Replacing Universal Joints

تعويض چهارشاخه گاردان :

مقدمه :

در شكل سنتي اتومبيلهاي سواري و بسياري از كاميونها هم اكنون نيز براي انتقال حركت از موتور و جعبه دنده به چرخهاي عقب از يك ميله رابط به نام ميل گاردان استفاده مي كنند فقط در يعضي ماشينها مثل فولكس واگن بدليل قرار داشتنم موتور در عقب از اين قاعده مستنثني بودند . در اتومبيلهاي امروزي هم مانند : پرايد و پژو و دوو وتقريبا تمام مدلهاي جديد بدليل اينكه چرخهاي متحرك در جلو قرار دارند لزوم استفاده از ميل گاردان وجود ندارد و عملا اين قطعه پر دردسر را حذف كرده اند و گفتم پر دردسر ، چون وجود چنين قطعه اي بدليل اينكه طول آن زياد است و مرتب بالانس ان به هم مي خورد و باعث لرزش ماشين مي شود حقيقتا باعث دردسر فراوان است خصوصا كه ارتباط آن با ديفرانسيل و هزار خاري هم از طريق يك قفل مكانيكي قابل انعطاف بنام : چهار شاخ گاردان يا :

UNIVERSAL JOINT  صورت مي گيرد كه اين قطعه هم به دفعات زياد دچار مشكا و فرسودگي مي شود و باعث ايجاد لرزش در ماشين مي شود كما اينكه اگر زماني اين قفل بشكند علاوه بر اينكه خطر واژگوني ماشين را در پي دارد . باعث از حركت ماندن ماشين هم مي شود و امكان ادامه حركت را مي گيرد .

لقي بيش از اندازه آن كه بدليل فرسودگي ياتاقانهاي داخلش است باعث لرزش و نوسان ماسين در دورهاي خاصي مي شود . كه گاهي بسيار آزار دهنده است .

بازديد از قفل گاردان ساده است كافي است درزير ماشين قرار بگيريد و با چرخاندن توسط دست لقي ان را بررسي كنيد . تعويض آن هم زياد مشكل نيست فقط كمي پر زحمت و وقت گير است بريا كساني كه علاقه دارند لذت انجام كارهاي تعميراتي ماشين را،خودشان احساس كنند كار جالبي است .

فقط بايد نكات ايمني رعايت شود .

هر چند اين رو.زها ديگر اينگونه ماشينها توليد نمي شوند ولي هنوز هم در مدلهاي قديمي ودر كاميونها و ماشينهاي سنگين چهارشاخ گراردان استفاده مي شود اين متن به همين دليل و به بهانه تعمير چهارشاخ گاردان وكيوم لاري ، ترجمه شده است :

 

ابزاري كه براي انجام اين كار نياز داريد عبارت است از :

1-   گيره

2-   چكش

3-   پانچ (سمبه )

4-   پمپ گريس زني

5-   پارچه تنظيف

6-   دستكش لاستيكي (اختياري )

 

چهار شاخ گاردان يكي  از مهم ترين اتصالات موجود در اتومبيل شماست . هر اين اتصال دچار مشكل شود  باعث مستاصل شدن سما مي شود . خوشبختانه با انجام بازديدهاي دوره اي  و يا تعويض به موقع آن مي توانيد از پيش آمدن اين مشكل جلوگيري كنيد . هنگاميكه اتصال U شكل چهارشاخ دچار مشكل مي شود و وضعيت نامناسبي دارد اين موضوع را مي توانيد از طريق دقت كردن در صدايي شبيه دنگ دنگ كه ناشي از برخورد فلز با فلز است و به هنگامي كه دنده ماشين درگير است ( ماشين در دنده است ) مي توانيد متوجه شويد .

اين  موضوع به معني وجود خلاصي بيش از اندازه در اتصال چهارشاخ گاردان است و بايد در اسرع وقت در رفع آن بكوشيد . علائم ديگري كه به هنگام خرابي چهارشاخ گاردان وجود دارد عبارتند از : لرزش ميل گاردان ، كه بخصوص در سرعت ها ي بين 25 تا 35 مايل بر ساعت ( 39 تا 56 كيلومتر در ساعت ) بيشتر قابل احساس كردن است ، لرزش  SHUDDER  به هنگام گاز دادن و شتاب گرفتن موتور و صداي جير جير : SQUEAKING NOISE.

براي اينكه وضعيت و ميزان خلاصي چهارشاخهاي ماشين را چك كنيد ماشين را با جك بالا ببريد و زير محور عقب ماشين را با بلوكهايي محكم بالا نگه داريد . ماشين را در حالت خلاص قرار دهيد .و ترمز دستي را بكشيد در اين حالت ميل گاردان را با دست به چپ و راست بچراخانيد و اتصال ان را از نظر داشتن خلاصي و بازي بيش از اندازه مورد برسي قرارددهيد و اگر خلاصي ان بيش از اندازه بود نسبت به تعويض آن اقدام كنيد و. همينطور دقت كنيد نشانه هاي از زنگ زدگي وجود نداشته باشد . چون اين امر به مفهوم آن است كه چهارشاخ گاردان فاقد گريس بوده است و خشك كار كرده است كه در اين حالت صدمه ديده و بايد بسرعت عوض شود .

دو نوع اصلي چهارشاخ گاردان وجود داردكه انها را بنام نوع : A و B  مي نامند . تنها تفاوت واقعي كه اين دو نوع دارند در نوع خار نگه دارنده بيرينگهاي آنان است  در ساير موارد شبيه هم هستند و دستورالعمل يكساني براي تعويض آنها وجود دارد .

 

نوع : A كه در شكل نشان داده شده است داراي يك خار C  شكل است كه در داخل شيار طوقه نگوه دارنده بيرينگها قرار مي گيرد كه مي توان ان را با استفاده از سمبه با نوك تيز يا قلم تيز CHISEL  بيرون آورد .

 

نوع B : داراي يك خار حلقوي است كه در داخل شيار طوقه نگه دارنده بيرينگهاي چهارشاخ گاردان قرار دارد كه با استفاده از يك خاركش كه با ان مي توان اين خار e مانند را  ابتدا جمع كرده و سپس بيرون آورد . اغلب اوقات لازم است كه براي بيرون آوردن اين خار، در پوش آن را سوراخ كنيد .تا راحت تر بيرون آيد .

                                                                                                     

نگران اين موضوع نباشيد كه چرا اين خار را سالم بيرون نياورده ايد . چون هنگاميكه قطعات چهارشاخ گاردان را از بازار خريداري مي كنيد يك دست خار سالم هم همراه ان مي باشد .

Before You Start:

قبل از شروع بكار :

·       اين دستورالعمل را بدقت بخوانيد و اطمينان حاصل كنيد كه ان را فهميده ايد.

·       تمام ابزار و وسائل مورد نياز را قبل از شروع كار اماده كنيد .

·       به اندازه كافي وقت براي اين كار در نظز بگيريد چون نبايد در يانجام اين كار عجله كرد .

·       در هر جايي كه شما كار مي كنيد موضوع رعايت نكات ايمني رد راس همه مسائل قرار دارد به همين جهت مواظب قطعات داغ و اشياء تيز و برنده و مواد خطرناك باشيد .

·       اين دستورالعمل ها را هنگام كار بخاطر داشته باشيد و در صورت نياز از اطلاعات موجود در دفترچه تعمير ماشين هم استفاده كنيد يا از يك تعيمر كار با تجربه كمك بگيريد.

·       تا از ايمن و سالم بودن قطعه اي اطمينان حاصل نكگرده ايد آن را بر روي ماشين نصب نكنيد .

·       هيچگاه در زير ماشيني كه فقط زير آن جك قرار داده ايد نرويد . همواره از پايه هاي نگه دارنده براي بالا نگه داشتن ماشين استفاده كنيد . محلي كه كار مي كنيد بايد محكم ، صاف و تراز باشد . هيچگاه در محلي كه روغن ريخته است و ليز است زير ماشين جك نزنيد .

باز كردن چهارشاخ گاردان :

1-   خار نگه دارنده چهارشاخ را بيرون آوريد

2-   بر روي قسمتهاي مختلف گاردان نشانه بزنيد ( چون اگر اين نشانه گذاري را رعايت نكيند ممكن است خط مربوط به بالانس گاردان به هم بخورد  و باعث لرزش ماشين شود . )

3-   قسمت U شكل چهارشاخ را در گيره قرار دهيد .

4-  

 

5-   با ستفاده دو عدد مغزي آچاتر بكس ، يكي با قطر كوچكتر از شيار و ديگري با قطر بزرگتر از آن كه يكي نقش فشار دهنده و ديگري نقش گيرنده را بازي مي كند بيرينگهاي چهار شاخ را بيرون آوريد .

6-   اگر در اين حالت بازهم بيرينگ بيرون نيامد با نزديك كردن فك هاي گيره به هم اين كار ار انجام دهيد .

7-   مفصل چهارشاخ را به انازه يك چهارم دور بچراخانيد و آن را بيرون اوريد .

سوار كردن چهار شاخ گاردان :

1-   هر گاه قطعات كهنه به هم چسبيده اند آنها را گريسكاري كنيد اما نبايد مقدار گريس بيشتر از حد لازم باشد چون مي تواند باعث صدمه دين نشت بندها گردد.

2-   قبل از نصب قطعات نو بررسي كنيد كه آيا به اندازه كافي گريش دارند يا نه ؟

3-   با استفاده از همان آچار بكس كوچكتر ، بيرنگ را فشار دهيد تا در جاي خود قرار بگيرد . دومين بيرينگ را هم در گيره قرار دهيد  ان رذا فشار دهيد تا در جاي خودش قرار بگيرد .

4-   بيرينگ را فشار دهيد تا امكان جا زدن خارهاي آن وجود داشته باشد.

5-   بيرنگ را در داخل طوقه به همين روش جا بزنيد . و بررسي كنيد كه آيا اتصال بخوبي و راحتي حركت مي كند يا نه ؟ هر گاه اندك چسبندگي وجود داست سعي كنيد با استفاده از يك چكش برنجي يا پلاستيكي آن را برطرف كنيد . شكل زير را نگاه كنيد :

منبع : http://autorepair.about.com/cs/doityourself/a/aa102602a.htm

ترجمه و مقدمه از محمد توكلي – ماهشهر 16 خرداد 1384

 

 

 


محمد توکلی

استفاده با علائم دستي :

مطالب صفحات : 1-2 و 2-2

 

استفاده با علائم دستي :

 

 در ژاپن ، بيشتر از اين علائم  استفاده مي شود :

 در اينجا ،صرفا به منظور آشنايي و بعنوان  مرجعي براي شما آورده شده است .

 

1-   بالا بردن يك دست .... به مفهوم : توجه و دقت

2-   نزديك محلي كه بار را بايد پائين بياورند بايستيد و با دست به آن اشاره كنيد .......نشان دادن موقعيت .

3-   يك دست را بالا ببريد و آن را بصورت يك دايره بچرخانيديا اينكه دست خود را مستقيم نگه داريد و  كف دست  را به سمت  بالا بگيريد .اين كار به مفهوم : بالا بردن قلاب كرين است

4-   دست خود را مستقيم در وروبرو يتان نگه دارديد و كف دست رو به بالا باشد ...اين كار به مفهوم پائين آوردن قلاب كرين است .

5-   انگشتان دست اتان را جمع كنيد و و با شست به سمت بالا اشاره كنيد ...... اين كار به معني بالا بردن بوم كرين است .

6-   انگشتان دست را جمع كنيد و با با شست به پائين اشاره كنيد اين كار به معني پائين آوردن بوم كرين است .

7-   دست خود را مستقيم بگيريد و و با كف دست به جهتي كه بايد بدنه كرين تاب بخورد اشاره كنيد ....اين كار به مفهوم : تاب خوردن كرين در همان جهت است .

 

8-    وقتي با انگشت كوچك يا با انگشت اشاره  علامت هاي بيان شده را انجام مي دهيد اين به معني : حركت جزئي هوك به سمت بالا يا پائين و يا چرخش بدنه كرين به مقدار جزئي  است .

9-   راست نگه داشتن هر دو دست  به موازات يكديگر و و چرخاندن آنها در مقابل هم ... به معني : چرخاندن بار مي باشد .

10-                      دست را مچ كرده و بالاي سر قرار دهيد و سپس با حركت دادن شست ، و با حركت دادان دست در جهات مختلف ، مسيري را كه بوم بايد حركت كند نشان دهيد

11-                      يك دست را بالا ببريد در حاليكه انگشتان شما باز هستند ( يا انگشتان شما بسته و بصورت مشت شده هستند ) اين علامت به معني : توقف مي باشد .

12-                      هر دو دست را بالا ببريد و به سرعت آنها را به سمت چپ و راست حركت دهيد .... اين علامت به مفهوم توقف اضطراري مي باشد .

13-                      هر دو دست را بالاي سر تان قرار دهيد يا با يك دست سلام نظامي بدهيد . اين علامت به مفهوم : اتمام كار و پايان عمليات است .

 

.................................................................................................................................

مواردي كه بايد بررسي شود :

 

سيستم تلسكوپي بوم :

سيلندر تلسكوپي :

·سيلندر بايد از نظر وجود نوسانات ، بيرون آمدن به ترتيب قسمتهاي مختلف بوم ، و صداي اضافي .

·وجود نشتي

·وضعيت درست عمل كردن شير هاي متعادل كننده counterbalance valve

·شل بودن لوله ها و اتصالات

·صدمه ديدن شلينگها و پوسيدگي و پيچيدگي آنها .

بازوي متحرك :

·از نظر وجود ترك و هر گونه تغيير شكل .

.......................................................................................................

قسمت قرقره :

 

موتور هيدروليك :

·شل بودن پايه ها و وجود ترك در آن

·نشتي دادن

·تغيير شكل و وجود ترك در بدنهپمپ .

·وجود صدا و لرزش اضافي در آن

·شل بودن و نشت دادن لوله هاي متصل به آن .

كاهنده سرعت :

·پيچهاي نگه دارنده بايد كاملا سفت باشند .

·هيچگونه صداي اضافي وجود نداشته باشد.

·هيچگونه ترك و تغيير شكل دادگي در جعبه دنده وجود نداشته باشد .

·ياتاقانها سائيدگي نداشته باشند .

·روانكاري آن بدرستي انجام گيرد .

·نشتي نداشته باشد .

كلاچ :

·از نظر وضعيت لغزشي و سر خوردن بايد بررسي شود .

·اتصال چرخان بايد از نظر نداشتن صداي اضافي ، نشتي و شل بودن مورد بررسي قرار گيرد .

·شل بودن اتصالات .

·فشار گاز موجود در آكومولاتور ( انباره )

ترمز :

·وضعيت عملكرد ترمز .

·شل بودن و نشتي دادن اتصالاتو لوله ها .

شير متعادل كننده :

·از نظر نشتي .

·شل بودن و نشتي دادن لوله ها و اتصالات .

·ضربان دار بودن جريان سيال .

وسيله قفل كننده قرقره :

·وضعيت عملكرد اهرم و ضامن نگهدارنده آن

·وجود هر گونه ترك ، سائيدگي و تغيير شكل در قرقره و ضامن

·تغيير شكل و سائيدگي رد اتصالات

قرقره :

·وجود هر گونه ترك

·پيچش غير طبيعي و نادرستسيم بر روي آن .

مجموعه قلاب (هوك ) و صفحه چرخنده :Hook Block and sheaves

·وضعيت چرخش قلاب .

·تغيير شكل دادگي آن .

·وضعيت حركت محور افقي قلاب .

·اتصال بين محور افقي و قلاب

·تغيير شكل دادگي گارد (محافظ ) سيم.

·وضعيت چرخش قرقره از نظر اينكه هيچگونه صداي اضافي نداشته باشد .

·وجود هر گونه ترك يا سائديگي در قرقره و صفحه گردننده آن .

·هر گونه تغيير شكلو سايئدگي در قطعات محافظت كننده و نگهدارنده قرقره .

·وضعيت روانكاري آن .

سيم جرثقيل :

·قطر آن

·وجود هر گونه شكستگي در سيم .

·هر گونه افشان شدگي kinks در رشته هايسيم جرثقيل .

·هر گونه تغيير شكل دادگي .

 

 

 

 

 

 


محمد توکلی

كليات احتياط هايي...

چكيده اي از كليات احتياط هايي كه هنگام كار بايد انجام داد :

مقدمه :

قبل از كار كردن با هر دستگاهي لازم است كه با مطالعه كتابچه دستورالعمل آن با چگونگي كاركردن صحيح با دستگاه آشنايي لازم را پيدا كنيد و احيانا اگر نكات ايمني و هشدارهايي هم د رمورد كگار با دستگاه توسط سازنده آن ارائه شده است اين توصيه ها مطالعه و انجام شوند.

هر چند بسياري از نكات مطروحه در اين كتابچه ها ممكن است به نظر شاده و ابتدايي بيايند ولي توجه به دو نكته مهم است :

-        اولا سازنده فرض را بر اين گذاشته كه اپراتور سابقه هيچگونه كار با دستگاه را ندارد و به اصطلاح مطالب را از صفر شروع كرده .

-        و ثانيا خيلي اوقات حتي افرادي كه سالها با دستگاههاي مختلف و از جمله جرثقيل كار كرده اند هنوز هم اشتباهاتي در مورد كار با دستگاه دارند مثلا يه موضوع پيش گرم كردن دستگاه يا چك كردن درجه حرارت و وضعيت كاري موتور توجه زيادي ندارند وبه همين جهت است كه بخش عمده اي از اين عيوبي كه متوجه دستگاه مي شود ناشي از همين ناآگاهي رانندگان و متصديان كار با دستگاه است كه گاهي صدمات و خسارات هنگفتي به بار مي آورد .

-        از همه اينها گذشته نكات ايمني هميشه بايد مورد توجه و تذكر قرار گيرد چون مي تواند به خسارات جسمي و جاني منتهي شود كه جبران ناپذيرند .

-        به هر حال هيچكس حتي با تجربه ترين كاركنان هم از خواندن ، فهميدن و رعايت نكات ايمني كار با دستگاه ، بي نياز نيستند و اين موضوعي است كه مدام بايد گوشزد شود تا تجربيات تلخ گذشته تكرار نشود .

 

در زير خلاصه اي از نكات احتياطي كه هنگام كار با جرثقيل بايد مورد توجه قرار گيرد آمده است :

قبل از شروع كار با جرثقيل  و به منظور ايمني كار ، لازم است كه  اين نكات به دقت مطالعه و فهميده شود .

 

كار كردن جرثقيل :

1-   قبل از راه اندازي دستگاه لازم است كه  دفترچه دستورالعمل موتور و نكات احتياطي آن را مطالعه كنيد .

2-   سطح روغن هيدروليك موجود در جرثقيل را از روي نمودار نشان دهنده روغن چك كنيدتا اطمينان حاصل كنيد كه روغن به اندازه كافي در مخزن هيدروليك موجود مي باشد .

3-   تمام قسمتهاي مختلف دستگاه را چك كنيد تا عيب و مورد غير عادي وجود نداشته باشد .

4-   بعد از روشن كردن موتور ، بگذاريد تا موتور با دور آرام مدتي كار كند تا گرم به اندازه كافي گرم شود .

5-   اهرم قفل كننده چرخش دستگاه را از حالت قفل به حالت آزاد بگذاريد .

6-   هنگاميكه جرثيل مشغول كار است اهرم ترمز دستي را بجاي خودش برگردانيد و توجه كنيد كه لامپ ترمز خاموش شده باشد .

7-   قبل از بكار انداختن PTO اطمينان حاصل كنيد كه تمام اهرم ها و پدال ها در حالت خنثي (آزاد ) هستند .

8-   دكمه PTO   را در حالت روشن قرار دهيد و چك كنيد كه آيا لامپ PTO  روشن شده است يا نه ؟

 

1-   اهرم كنترل ، پدال ها و كليدها را بدون بار حركت دهيد و بررسي كيند كه آيا بدرستي كار مي كنند يا نه ؟ اگر هر گونه اشكالي مشاهده كرديد بلافاصله اشكال را برطرف كنيد .  

2-   در صورتيكه دستگاه داراي سيستم : AML (سيستم محدود كننده خودكار حركت ) به بخش مربوط به AML  مراجعه كنيد .

3-   تمامي وسائل ايمني را از نظر دست عمل كردن مورد بررسي قرار دهيد . ( وسائلي مانند دستگاه قطع كننده حركت چرخشي قرقره در انتهاي كار ، فشار سنج و غيره )

4-   درجه حرارت آب و روغن را مورد بازدي قرار دهيد تا در ناحيه سبز قرار داشته باشند .

......................................................................

 

1-   هيچگاه باري  را كه بيشتر از ظرفيت دستگاه است بلند نكنيد .

2-   به هنگام كار مقداري در بوم جرثقيل انحنا ايجاد مي شود كه همين امر باعث افزايش شعاع كاري آن مي شود . اين موضوع را د رمحاسبات خود منظور كنيد .

3-   ابتدا به آرامي با جرثقيل كار كنيد تا بتدريج با كاركردن با آن آشنايي كامل پيدا كنيد .

4-   به هنگام كار با جرثقيل دقت كنيد كه كناره هاي آن امكان حركت داشته باشند و مسدود نباشند .

5-   هنگاك كار با جرثقيل تمام جوانب و اطراف آن را مورد بررسي و بازديد قرار دهيد كه محيط اطراف ايمن باشد .

========ترجمه و مقدمه از محمد توكلي

25 اردبيهشت 1384  ماهشهر

 

 

 


محمد توکلی

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي

Monday, April 18, 2005

بكارگيري روشهاي : تعميرات پيشگيرانه PM براي سيستمها ي هيدروليك :

مقدمه :

تعميرات پيشگيرانه  يا PM و پايش شرايط كار دستگاه  يا CM  كه جديد تر از ان است همه و همه روشهايي است كه يكي بعد از ديگري در كشورهاي صنعتي بكار گرفته مي شوند و موج استفاده از انها البته با جندين مرحله تاخير به ما هم كه در اين گوشه دنيا زندگي مي كنيم مي رسد و تازه همان هم ، انگونه كه بايد و شايد اجرا ء نمي شود چون همانگونه كه در متن هم امده است داشتن يك برنامه  PM  يا  CM  هر چقدر هم خوب و دقيق باشد بتنهايي كافي نيست و بايد نيروهاي كاري ورزيده و ماهري باشند تا بتوانند آن را اجرا كنند و گرنه در حد حرف باقي مي ماند .

واقعيت اين است كه د راين ديار نيروي كار ارزان است و منابع اوليه و سوخت ارزان و نداشتن دانش و آگاهي هم وقتي با اين شرايط قرين شود نتيجه اش اين مي شود كه مسئله تعميرات پيشگيرانه جدي گرفته نمي شود و تا دستگاه كار مي كند از ان كار مي كشند و هنگاميه منهدم شد تازه به فكر درست كردن و تعمير آن مي افتند و اين تقريبا قاعده اي است كه در خيلي از موارد وجود دارد و مختص به مكانيك و هيدروليك و نظاير ان هم نمي شود .

نظم و ترتيب عامل ديگري است كه دراينجا چندان بدان  پايبند  نيستند كه بايد اين عادت در بين گروههاي تعميراتي ما رواج پيدا كند و به اين نكته خيلي مهم توجه داشته باشيم كه مشكلاتي كه در كار دستگاه پيش مي آيد ربطي به بد شانسي و قضا و قدر و اينجور مسائل بي پايه و اساس ندارد البته من به خوبي به اين نكته واقف هستم كه ما اينجا در ايران با مشكل قطعات يدكي بطور جدي روبرو هستيم يا با كمبود قطعه خوب و مرغوب خارجي مواجه هستيم يا اگر احيانا از قطعات داخلي استفاده مي شود آن كيفيت لازم را ندارند و گاهي خرابي دستگاهها را مي توان به نامرغوب بودن آنها نيز نسبت داد ولي در هر حال نبايد فرافكني كرد و ايرادهايي را كه داريم به گردن ديگران بيندازيم . اين همه ما در كارهيا تعمير و نگهداري دچار اشتباه و خطا مي شويم آيا تا بحال كسي را پيدا كرده ايد كه شهامت اعتراف به اين اشتباهات را داشته باشد . جالب تر اينكه اين خطاها گاهي دوباره هم تكرار مي شوند چون ما عادت نداريم تجربيات  خودمان را لاقل براي استفاده خودمان يادداشت كنيم الان زماني نيست كه ما خود را به دانسته هايي كه در حافظه داريم متكي كنيم . پيشگيري نياز به تجربيات و دانش فراوان دارد تا بتواند با ممانعت از تعميرات اساسي و سنگين بر روي دستگاهها ، هزينه اي كاري آنها را كاهش دهد .

ما بايد لاقل به اين گفته قديمي خودمان عمل كنيم كه مي گويد پيشگيري بهتر از درمان است يا يك جو پيشگيري بهتر  از هزار خروار درمان است . و اين نه تنها د ر زمينه درمان و سلامت بلكه در تعمير و نگهداري دستگاههاي صنعتي هم مصداق دارد .

 

تمركز بر روي پيشگيري هميشه بهتر از تعمير است . در اينجا بعضي از بهترين روشهايي را كه شما مي توانيد بكار بگيريد تا دستورالعمل هاي پيشگيرانه را براي سيستم هاي هيدروليك  به روز بكنيد آمده است :

اكثر شركتها پول زياد يبرا آموزش كاركنان خود اختصاص مي دهند تا در عيب يابي و تعمير سيستم ها هيدروليك مهارت لازم را پيدا كنند و. اگر اين كوشش هاي بر روي آموزش روشهاي پيشگيرانه متمركز شود ،  هزينه و وقت كمتري  براي عيب يابي و تعميرات صرف خواهد شد .

 اغلب ما خرابي هايي را كه در سيستم هاي هيدروليك پيش مي آيد امري طبيعي تلقي مي كنيم و كمتر توجه داريم كه مي توان با اقداماتي از بروز اين حوادث جلوگيري كرد و يا آنها را حذف نمود . هنگاميكه من در دهه 1980 در شركت كندال كار مي كردم  ما تمام تلاش خود را صرف نگهداري پيش فعال قرار داديم تا به اين وسيله خرابي هاي پيش بيني نشده اي را كه در سيستم ها هيدروليك پيش مي آيد حذف كنيم .

فقدان نگهداري  مطلوب از سيستمهاي هيدروليك از عمده ترين علل خرابي اينگونه سيستمهاست با وجود اين اكثر كارد تعمير و نگهداري با روشهاي مناسب نگهداري اينگونه سيستمها آشنايي لازم را ندارند . اصل اساسي در انجام اين كار در دو زمينه است :

ابتدا : تعميرات پيشگيرانه ، كه كليد موفقيت رد هر نوع برنامه تعمير و نگهداري است چه در سيستمهاي هيدروليك وچه در ساير زمينه ها كه نياز به داشتن قابليت اطمينان بالا دارند .

و دومين زمينه : تعميرات اصلاحي است اگر بصورت استاندارد اجراء شود مي تواند در بسياري از موارد باعث جلوگيري از بوجود خرابي در دستگاهها شود .

1- تعميرات پيشگيرانه :

تعميرات پيشگيرانه يا PM در سيستمهاي هيدروليك ، ساده و اساسي است هرگاه به شكل مناسب اجراء شود و مي توان باعث حذف خرابي اجزاء  سيستم هيدروليك شود. PM  بكاري گيري نوعي نظم است كه بايد طبق روال خودش انجام گيرد . تا نتيجه لازم رابدهد . ما بايد به برنامه هاي PM با ديدي هدفمند و نتيجه بخش نگاه كنيم نه اينكه صرفا انجام يك سري كارهاي برنامه ريزي شده باشد . بسياري از سازمانها دستورالعمل هاي خوبي براي PM دارند اما نفرات تعميراتي لازم براي به اجراء در آوردن  ان را ندارند افراد ورزيده و ماهري كه بتوانند اين نكات  روي دستگاه پياده كنند . شما براي اينكه بتوانيد تعميرونگهداري پيشگيرانه را بر روي دستگاههاي خود اجرائ كنيد لازم است مراحل زير را پياده كنيد :

·       ابتدا لازم است شرايط كاري دستگاه را مورد شناسايي قرار دهيد . مثلا  اين موضوع كه آيا سيستم مورد نظر بطور شبانه روز و 24 ساعته  در 7 روز هفته كار مي كند ؟ يا مثلا دستگاه در 70%  مواقع  ا فشار و و جريان حداكثر كار مي كند . و اينكه محيطي كه دستگاه در ان كار مي كند محيط پاكيزه و تميزي است يا آلوده  است  گرماي هوا چگونه است ؟ همه اينها مواردي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند .

·       سازنده دستگاه بريا تعميرات پيشگيرانه چه تجهيراتي را بر روي دستگاه نصب كرده است ؟

·       آيا عوامل لازم بريا عملكرد دستگاه كه بر روي آن نصب شده ايت متناسب با موازين استانداردهاي بين المللي و ISO  هست يا نه ؟

·       چه معيارها و شاخص هايي را شركت سازنده فيلتر براي ساخت فيلترهاي مناسبي كه بتوانند نياز دستگاهها را برآورده كنند  در نظر گرفته  است ؟

·       آيا تاريخچه اي از اين نوع اقدامات بر روي دستگاههاي هيدروليك وجود دارد تا بتوان در موقع لزوم به آنها مراجعه كرد ؟

در اينجا نيز مثل همه برنامه هاي PM  بايد براي هر يك از وظايف PM  دستورالعمل خاص خودش را بنويسيم . . اين دستورالعمل ها  بايد براي تمام افراد از پائين ترين رده تا بالاترين رده ها قابل فهم و دقيق باشند .

دستورالعمل هاي PM  مي بايست  جزئي از طرح شغلي PM  و شامل : نيازهايي كه براي اجراي وظائف مي شود نيز باشد . وسائل يدكي يا ابزاري كه براي انجام اين PM  لازم است بايد در انبار ذخيره شود و نكات ايمني را هم براي اين كار در نظر بگيرند و خطرات بالقوه را هم شناسايي كنند . اين وظايف بايد شامل نكات زير باشد :

·       تعويض  فيلتر هاي هيدروليك فشاري يا برگشتي .

·       گرفتن نمونه اي از سيال هيدروليك .

·       فيلتر كردن سيال هيدروليك

·       چك كردن  سيستم محرك هيدروليك

·       تميز كردن داخل مخزن سيستم هيدروليك

·       تميز كردن بيرون مخزن سيستم هيدروليك

·       چك كردن فشارهاي ثبت شده سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ميزان جريان پمپ هيدروليك

·       چك كردن شلنگها ، لوله ها و متعلقات سيستم هيدروليك

·       چك و ثبت كردن ولتاژي كه متناسب با شير خودكار در دستگاه وجود دارد .

·       چك و ثبت كردن مقدار خلائي كه در محل مكش پمپ ايجاد مي شود.

·       چك و ثبت كردن مقدار جرياني كه موتور پمپ اصلي مي كشد .

·       چك و ثبت كردن  چرخه كاري دستگاه

 

تعميرات پيشگيرانه هسته اصلي حفاظت از سيستمهاي هيدروليك  است تا عمر كاري قطعات  آن را به حداكثر برساند و  ميزان خرابي ها را به حداقل كاهش  دهد . PM و دستورالعملهاي  ان را بايد به گونه اي متناسب نوشت تا اين امكان را فراهم كند كه دستگاه با حداكثر توان خود ع بيشترين عمر كاري  را داشته باشد . و به اين طريق اين امكان را بوجود اورد كه افراد تعمير و نگهداري  ع دستگاه را تحت كنترل داشته باشند نه اينكه  دستگاه افراد تعميراتي را تحت كنترل قرار دهد ! و اين ما هستيم كه تصميم مي گيريم چه موقع تعمير و نگهداري را بر روي دستگاه انجام دهيم و چه مقدار بابت  آن پول خرج كنيم . در غير اينصورت بايد تسليم روش قديمي تعميرات  اجباري

 BREAKDOWN  MAINTENANCE  شويم كه هزينه هاي ان به مراتب  بالاتر است .

دانش هيدروليك :

همه مي گويند كه دانش قدرت است . اين امر در مورد سيستمهاي هيدروليك هم صدق مي كند بسياري  از واحدهاي تعمير و نگهداري نمي دانند كه كاركنان انان بايد چه نوع دانش و مهارتهايي را داشته باشند .

  به نظر من دانش هيدروليك در دو گروه قرار مي گيرد :

اول شامل مهارتهايي كه متخصصان عيب يابي سيستمهاي هيدروليك بايدداشته باشند  افرادي كه تخصص  سازماني انها در نگهداري و تعميرات است . بطور كلي نبايد بيشاز 10% نيروي كاري شما در اين دسته قرار داشته باشند . باقيمانده افراد بايد آدمهايي هستند كه جزء كاركنان عادي تعمير و نگهداري مي باشند . كه ايده هاي گروه متخصص در عيب يابي را برآورده مي كنند . . اين نسبت بستگي به اين دارد كه شركت برنامه  نگهداري آن بر اساس تعميرات پيشگيرانه است يا بر اساس تعميرات پيش فعال و بسته با اين حالت ها اين درصد ها مي تواند متغيير باشد . مهارتهايي كه براي اين دو گروه در نظر گرفته مي شود  تحت عنوان : مجموعه مهارتهاي فني هيدروليك  ناميده مي شود .

اندازه گيري ميزان موفقيت :

در بسياري از برنامه ها ما بايد به موفقيتهايي دست پيدا كنيم تات بدين وسيله بتوانيم اعتماد مديران و كاركنان تعميراتي را  بدست آوريم . ضمنا بايد اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيم كه هر عملي كه ما انجام مي دهيم واكنشي در پي دارد كه اين واكنش ممكن است مثبت يا منفي باشد . ما اطمينان  داريم كه روشهاي پيشگيرانه نتايج مطلوب و مثبت را به دنبال مي آورد ولي بايد بررسي كنيم كه در مسير درست گام برمي داريم يا نه ؟

به منظور اندازه گيري ميران موفقيت در برنامه هاي تعمير و نگهداري ما بايد بطريقي عمل كنيم تا به موفقيت  دست پيدا كنيم اما قبل از آن نياز داريم  كه براي خودمان يك محك و معياري را تعيين كنيم . محك روشي است كه بر اساس آن ابزارهاي اندازه گيري كليدي مخصوصي را دراختيار بگيريم كه به ما بگويد وضعيت فعلي سيستمهاي هيدروليك چگونه است و چه  ميزان موفقيت در برنامه هاي نگهداري  سيستمهاي هيدروليك بدست آورده ايم .

قبل از اينكه شروع  كنيد و دست بكار تعمير و نگهداري سيستمهاي جديد هيدروليك شويد بد نيست كه اطلاعات زير را هم مرور كنيد .:

*-  شمارش معكوسي را بر حسب  دقيقه بر روي سيستم هيدروليك  پياده كنيد و بر اساس ان روزانه به  سوالات زير پاسخ دهيد :

-  چه قطعاتي دچار خرابي شده اند ؟

- علت خرابي چه بوده است ؟

- مشكل را چگونه حل كرده اند ؟

- آيا اين امكا ن وجود داشته كه از وقوع خرابي جلوگيري به عمل آيد ؟

* هزينه هايي كه در ارتباط با اين شمارش معكوس وجود دارد. را بطور روزانه ثبت كنيد .

-هزينه قطعات و مواد مصرفي

- هزينه نيروي كار صرف شده

- هزينه  شمارش معكوس توليد

هر گونه هزينه اي كه در ارتباط با خرابي سيستمهاي هيدروليك پيش مي آيد .

·       حاصل تجزيه وتحليل سيال سيستم هيدروليك . اين نتايج را بصورت ماهيانه ثبت كنيد .

·       - ميزان مس موجود

·       - ميزان سليكون

·       ميزان آب موجود در ان

·       - ميزان آهن

·       شمارش ذرات ISO

شرايط سيال : ( ميزان چسبندگي نوع افزودني هاي و  ميزان اكسيد شدگي )

وقتي  روند رد يابي سيستم را شروع مي كنيد ؛ نياز داريد كه اطلاعاتي را كه  لازم است در جهتي كه مورد نظر ماست دسته بندي كنيم . اين كار به مديريت  اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي را كه به عواقب مثبت يا منفي منجر مي شوند بتواند از يكديگر تفكيك كند .

سيستمهاي مديريت تعمير و نگهداري كامپيوتري اين امكان را مي د هند كه بسياري از اين اطلاعات به شكل دقيق در جهت هدفي كه شما  مي خواهيد مورد اسفاده قرار دهيد .

تجزيه وتحليل  ريشه اي علل خرابي ها :

همانگونه كه در تعميرات پيش فعال بايد  به پيدا كردن   علل ريشه اي عوامل خرابي بپردازيد تا بتوانيد خرابي احتمالي را در آينده از بين ببريد در اينجا نيز در اغلب خرابي هايي يا مشكلاتي كه در تعمير و نگهدار پيش مي آبد نيز بايد اين روش را تكرار  كرد مگر آنكه كسي علت ديگري براي خرابي  دستگاه پيدا كرده باشد و بقيه علل احتمالي را كه در  تعميرات پيش فعال امده است كنار بگذارد . يكي از روشهايي كه برتري دارد بازرسي و آناليز تمامي قطعاتي است كه دچار خرابي شده اند از جمله شناسايي موارد زير :

نام قطعه و مدل آن

محل قطعه و زمان خرابي  آن

عواقبي كه در اثر خرابي قطعه مذكور در روند كار دستگاه بوجود مي آيد .

علت خرابي

و اينكه چگونه مي شد از بوجود آمدن اين خرابي جلوگيري كرد تا  مجددا در آينده اين اتفاق تكرار نگردد .

در همه حال به اين نكته بايدتوجه داشته باشسد كه خرابي علل ناشناخته اي مثل بد شانسي يا  اتفاق يا اينكه سازنده قطعه را بد ساخته است ندارد. ما متوجه شده ايم كه اكثر اين خرابي ها مي توانند مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند و از رخ دادن مجدد  انها جلوگيري بعمل آورد . بايد تيمي را تشكيل داد تا با مرور كردن  و بررسي اين خرابي ها بتواند به هنگام ضرورت به سرعت وانش نشان دهد و اقدام كند .

تعمير و نگهداري سيستمهاي هيدروليك   اولين مرحله  بريا جلوگيري از خرابي قطعات  است و بنابراين باعث بهبود قابليت اطمينان تجهيزات مي شود . همانگونه كه پيشتر گفتيم ، نظم و ترتيب ، كليد موفقيت هر برنامه  تعميرو نگهداري پيش گيرانه مي باشد .

ريكي اسميت مدير اجرايي راهبردهاي تعميرو نگهداري  شركت مهندسي : لايف سايكل مي باشد .

.....................................ترجمه و مقدمه از : محمد توكلي 29 فروردين 1384 ماهشهر

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0