بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


مزاياي استفاده از موتورهاي ديزل :

Saturday, April 09, 2005 

 

مزاياي استفاده از موتورهاي ديزل :

مقدمه :

زماني از موتورهاي ديزل تنها در كاميونها و اتوبوسها و وسايل نقليه سنگين نظير قطارها كشتي ها و جرثقيل ها استفاده مي شد اما با پيشرفتهاي عظيمي كه در زمينه فنآوري موتورهاي ديزل صورت گرفته است و با اضافه شدن علم مكاترونيك كه با كمك و ياري مهندسي برق و كنترل الكترونيك موتورها ،  در حال حاضر شاهد روي كار آمدن نسل جديدي از خودروهاي سواري ديزلي در اروپا و  تا اندازه اي در آمريكا هستيم كه به دلايل مزيت هاي عمده اي كه اين موتورهاي از نظر بازدهي بيشتر و آلايندگي كمتر دارند كاربرد آنها روز بروز گسترده مي شود .

 باشد كه در كشور ما ايران نيز در كنار خودروهاي گاز سوز از خودروهاي مدرن ديزلي هم استفاده شود و خودروهاي بنزيني نه بتدريج بلكه بسرعت هر چه تمام تر از رده توليد خارج شوند . هر چند شواهد فعلي  خلاف اين را نشان مي دهد ولي اميدواريم كه اين  امر هر چه زودتر  تحقق پيدا كند .

مطلب زير براي آگاهي خوانندگان با خودروهاي سبك ديزلي و تحولاتي كه طي سالهاي اخير در اين زمينه حاصل شده است  ترجمه شده است :

 

يك سوم از خوردوهاي  سوار ي جديدي كه در اروپا فروخته مي شود با استفاده از موتور ديزل ساخته شده اند كه اين رقم بطور فزاينده اي در حال افزايش است . رانندگان تاكسي و ساير خريداران اتومبيل در اروپا به دليل مزيتهايي كه استفاده از خودروهاي ديزلي دارد از جمله كارآيي بيشتر سوخت ، توان بالاتر و دوام بيشتر به سوي استفاده از  اين نوع خودروها  روي آورده اند . در اين ميان اما تعداد اندكي از آمريكايي ها هستند كه  از اين پيشرفتها تازه و مزاياي آن  آگاه  باشند  . فنآوري كه نه تنها باعث كاهش انتشار گازهاي آلاينده مي شود بلكه سودمندي هاي فراوان ديگري هم دارد .  

 

در اروپا هم اكنون استفاده از سواري هاي ديزلي در  بخش حمل و نقل شهري و تاكسي ها عموميت يافته است و به به طرف خودروهاي لوكسي مانند  :

BMW  و AUDI و MERCEDES BENZ  و SAAB و VOLVO نيز كشيده شد ه است و خودروهاي ديزلي با عملكرد بالاو دوام زياد دراين شركت ها در  حال ساخته شدن مي باشند .

مزيت افزايش عملكرد خودرو:

موتورهاي ديزل از يك مزيت ذاتي نسبت به خودروهاي بنزيني  برخوردار هستند كه عبارت است از عملكرد بالادر راندمان سوخت  ، دوام بيشتر ، و آلايندگي كمتر .

مزيتهايي كه موتورهاي ديزل داشته است باعث شده است تا سالها به عنوان موتوري مناسب براي نصب در  وسائل نقليه سنگين و كاميونها مورد استفاده قرار بگيرد و در سراسر دنيا و از جمله در امريكا كاربرد گسترده اي داشته باشد . هم اكنون با پيشرفتهايي كه در زمينه موتور ديزل صورت گرفته است  همان مزيت ها را براي  استفاده در خودروها سبك و سواري  كه  در  اروپا  توليد مي شوند نيز بكار گرفته اند .

كارآيي بهتر از نظر مصرف سوخت :

ديزل هاي مورد استفاده در خودروها ي سبك نسبت به خودروهاي بنزيني مشابه و با توجه به نوع رانندگي و نوع خودرو   بين 20تا 25% سوخت كمتري مصرف مي كنند . تاكسي هاي ديزلي لندن كه مدل آنها مربوط با سالهاي 2002/2003 بوده است در شهربه ازاي هر 25تا 27 مايل يك گالن گازوئيل مصرف كرده اند كه اين رقم براي سفر هاي بيرون از شهر 32تا 34 مايل به ازاي هر يك گالن گازوئيل بوده است .

 توان بيشتر :

موتورهاي ديزلي در مقايسه با موتورهاي بنزيني ،  نيروي رانشي ( گشتا ور ) بيشتري را در دور پائين تري از موتور ايجاد مي كنند . اين مزيت گشتارو  بالاتر باعث مي شود كه فرآيند احتراق كه بنام احتراق تراكمي ناميده مي شود در اين موتورها بهتر صورت بگيرد .

دوام بيشتر :

موتورهاي ديزل نسبت به موتورهاي جرقه اي و بنزيني از دوام بيشتري برخوردار هستند . موتورهاي ديزل مورد استفاده در خودروها سبك هر گاه بخوبي تحت تعمير و نگهداري قرار بگيرند معمولا بيش از 500 هزار مايل مي توانند كار كنند . فواصل تعمير و نگهداري آنها نيز طولاني تر است . مثلا سازندگان موتور ديزلي مدل : فورد 4/2 ليتري توربو توصيه مي كنند كه هر 9000 مايل يك باربازديد و سرويس معمول  موتور انجام گيرد در صورتيكه اين رقم براي خودروهاي بنزيني هر 3000 مايل  يكبار بايد انجام گيرد .

حتي در اين عصر جهاني سازي كه ما در آن رندگي ميكنيم بازارهاي خودروهاي سبك ديزلي در اروپا و ايالات متحده از يكديگر  جدا مانده است . در حاليكه رانندگان تاكسي در اروپا به اهميت استفاده از خودروهاي سبك ديزلي پي برده اند و با تكنولوژي جديد ديزل وضعيت عملكرد خودروهاي خود را بهبود بخشيده اند و از ان بعنوان يك جايگزني قدرتمند براي خودروهاي بنزيتني قديمي استفاده مي كنند  در آمريكا اين گستردگي هنوز بوجود نيامده است و همچنان شاهد بالا بودن مصرف سوخت و واردات مواد نفتي و افزايش آلاينده هاي محيط زيستي  هستيم .

كاهش انتشار آلاينده ها :

فنآوري جديد موتورهاي ديزل باعث شده است كه به ميزان بسيار وسيعي از انتشار آلاينده هاي : اكسيد نيتروژن NOx و PM كاسته شود . درحال حاضر با راه پيدا كردن بازارهاي آمريكاي شمالي به اروپا رانندگان تاكسي در  لندن از موتورهاي فورد ديزلي 4/2 ليتري كه بصورت تزريق مستقيم سوخت و با استفاده از توربوشارژر، اينتركولر   كار مي كند. استفاده مي كنند تعداد زيادي از  تاكسي ها و ماشينهاي حمل زباله از مزاياي زيست محيطي و صرفه اقتصادي كه اينگونه ديزل هاي دارند  بهره مي گيرند .

 

..................................................................................

منبع :

http://www.ltna.com/diesel.htm

مقدمه و ترجمه از  : محمد توكلي – ماهشهر 20 فرودين 1384

 

 


محمد توکلی

ماسكهاي ضد گاز

 

MSA Comfo Classic Half Mask

 

 

 

ماسك فوق با استفاده از موادي كه قابليت ارتجاع بيشتري دارند ساخته شده است كه اين موضوع باعث شده است كارآيي بيشتري داشته باشد بخشي از لاستيك كه بر رو ي صورت قرا رمي گيرد از نوع سليكون و هايكار است و به شكل دو فيلتري مي باشد و به گونه اي نشت بندي آن انجام گرفته كه تنها هوا از طريق فيلترهاي آن وارد شود .

ماسك فوق براساس استاندارد موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي آمريكا NIOSH و براي محافظت در برابر گازهاي خطرناك ساخته شده است .

اخطار :

1-    چون اين ماسك هيچگونه مخزني جهت ارائه اكسيژن ندارد بايد در محلي مورد استفاده قرار گيرد كه حداقل 5/19 % اكسيژن داشته باشد

2-    ايم ماسك را بايد به همراه فيلتر مناسب براي گازي  كه در محيط وجود دارد مورد استفاده قرا داد چون هر نوع گازي فيلنتر مخصوص خود را دارد

3-    در محل هايي كه ميزان غلظت گازهاي سمي نامعلوم است  ( گازهايي ممكن وجود داشته باشند كه براي حيات انسان خطر آني داشته باشند) نبايد اين فيلتر را مورد استفاده قرار داد .

4-    محدوده هايي را كه در استانداردهاي : OSHA- PREL –NIOSH- ACGIH- TLV, و نظاير آن آمده است بايدمورد رعايت قرا گيرد .

5-    هر گاه يكي از شرايط زير پيش آمد بسرعت محلي را كه گاز درآن قرار دارد ترك كنيد :

·        هنگاميكه تنفس مشكل شده است

·        هنگاميكه احساس گيجي يا ناراحتي كرديد

·        هر گاه بوي مواد شيميايي را احساس كرديد

·        هر گاه احساس خارش و تحريك در چشمها گلو و بيني خود كرديد .

6-    دستورات و محدوديت هايي را كه در دستورالعمل استفاده ازماسك گفته شده است موكدا رعايت كنيد .

7-    دقت كنيد كه قسمتي كه روي صورت قرار مي گيرد دچار مشكل نشده باشد و صدمه نديده باشد تا بخوبي بر روي صورت قرار بگيرد و نشتي نداشته باشد . هر گاه مشكلي در اين قسمت مشاهده كرديد از بكار بردن ماسك خودداري كنيد .

8-    هيچگاه طراحي و شكل اين فيلتر را تغيير ندهيد و عوض نكنيد .

9-    اين ماسك فقط بايد توسط افراد آموزش ديده و متبحر مورد استفاده قرار گيرد.

عدم رعايت موارد گفته شده مي تواند منجر به بروز صدمات جدي شود.

 

محدوديت هايي كه در استفاده از اين ماسك وجود دارد عبارتند از :

استفاده كننده بايد موارد زير را در نظر داشته باشد :

·        حداكثر موارد استفاده اي كه مي توان با آن در معرض گازهاي آلوده قرار گرفت 10 مرتبه است .

·        در مواردي كه گازهايي كه خطر آني براي سلامتي شخص دارند در محل وجود دارد نبايد از اين ماسك استفاده كرد .

·         در محلهايي كه شرايط خاصي دارند مثل جاهايي كه گرماي زياد يوجود دارد و امكان صدمه دين بخش هاي لاستيكي ماسك وجود دارد از اين ماسك  استفاده نكنيد .

·        فقط در مواردي از ماسك استفاده كنيد كه مدت در معرض قرار گرفتن گاز و ميزان غلظت آن بر طيق محدوده هاي تعيين شده در استانداردهاي آمريكا ياشد . نام يعضي از اين گازهاي براي نمونه رد ليست آمده است :

·        متيل بروميد – فسژن – اوزون نيترو گليسريد – مونو اكسيد كربن- سيانيد هيدروژن – متانول- اكسيدهاي نيتروژن ....

 

چگونگي استفاده :

قبل از استفاده از ماسك لازم است ان را چك كنيد تا مشكلي نداشته باشد :

·        دقت كنيد كه هيچگونه ترك يا پارگي در نوار سربند آن وجود نداشته باشد .

·        دقت كنيد كه لاستيك ها ي سربند و نگهدارنده آن هيچگونه خم شدگي نداشته باشند .

·        بخشي را كه روي صورت قرار مي گيرد بررسي كيند كه هيچگونه تر پارگي يا كثيف شدگي نداشته باشد

·        شكل ظاهري بخشي كه روي صورت مي چسبد بايد به گونه اي باشد كه هيچگونه كج و معوج شدگي و انحناي غير عادي نداشته باشد .

·        دقت كنيد كه در يچه ورود هوا ، مسدود نشده باشد و پارگي يا تركي نداشته باشد .

·        درپوش آن را عوض كنيد اين در پوش بايد براحتي باز شود .

·        طوقه آلومينيمي را چك كنيد كه ترك يا خم شدگي نداشته باشد يا لكه هاي سياهي كه نشان دهنده نقاط شكننده در ان است بوجود نيامده باشد .

تعويض كارتريج (فيلتر ) :

·        محفظه كارتريج بايد كاملا تميز باشد و گسكت لاستيكي آن بدرستي در محل خودش نصب شده باشد . گسكت داراي يك لبه خارجي مورب است كه بايد بايد در زير دندانه اي محفظه قرار گيرد چك كنيد كه اين دندانه ها سائيده نشده باشند همينطور از نظر وجود ترك يا صدمه ديدگي آن را مورد بررسي قرار دهيد .

................................

Thursday, April 07, 2005

 

 

ماسكهاي ضد گاز ( قسمت دوم ) :

 

توجه :

تميز كردن و ضد عفوني نمودن بايد رد دمايي پائين تر از 110 درجه فارنهايتت ( 43 در جه سانتيگراد صورت گيرد چون گرماي زياد باعث تغيير شكل قطعات لاستيك ماسك مي شود . و در آن شرايط نياز به تعويض دارند .

نگهداري :

اين ماسك را بايد در شرايط مناسب مورد نگهداري قرار داد تا در عملكرد آن  اخلالي بوجود نيايد . هر گاه مشاهده نموديد كه بخش هايي از ماسك دچار سائيدگي شده  و يا صدمه ديده است بايد فورا تعويض گردد و قطعه مناسب را روي ان قرار دهيد قطعات يدكي براي تعويض موجود مي باشد .

هنگاميكه از اين ماسك تنفسي استفاده نمي كنيد بايد ان را در محلي تميز و خشك نگهداري كنيد بطوريكه در  طي مدت نگهداري هيچونه تغيير شكلي در لاستيكي كه بر روي صورت قرار مي گيرد ايجاد نشود .

اطلاعات مربوط به استاندارد NIOSH :

 دقت در علائم :

A – اين نوع بريا شرايط هوايي كه اكسيژن آن كمتر از 5/19 % است مناسب نيست .

B- براي كار در شرايط هوايي كه داراي مواد مخاطره آميز آني براي انسان هستند مناسب نيست .

C – در اين حالت حداكثر غلظت گاز نبايد بيشتر از ميزان استاندارد باشد

H- .......

محدوديت زماني استفاده از فيلتر :

سري R و N محدوه استفاده اشان 8 ساعت است زمان سرويس كردن آنها بستگي به وضعيت محل مورد استفاده و ميزان كاري كه كرده اند دارد به هر حال صورت راندمان كاري فيلتر نبايد از 85% كمتر شود . مجموع وزن مواد زائدي را كه اين فيلتر مي تواند بگيرد 200 ميلي گرم است .

 

 سرويس و نگهداري فيلتر :

ناحيه كوچكي در مركز كارتريج وجود دارد كه ورود و خروج هوا از طريق ان صورت مي گيرد كه حاوي كاغذهايي است كه به مواد شيمايي آغشته شده اند هر گاه اين كاغذ ها در معرض بخارات جيوه قرار بگيرند رنگ آنه از پرتقالي به قهوه اي تغيير پيدا مي كند و در اين حالت كارتريج خاصيت خود را در برابر بخارات جيوه از دست داده است و بايد تعويض گردد. بنابراين لازم است كه بطور مداوم وضعيت كارتريج چك شود .

 

تميز كردن و ضد عفوني كردن فيلتر :

بخشي كه بر روي صورت قرار مي گيرد و قابل جدا شدن است بايد هر بار  استفاده با محلول : PLUS ( نام تجارتي )   كاملا شسته و ضد عفوني شود .

بخش هايي را كه مي خواهيد شستشو دهيد در محلول مزبور فرو ببريد و به آرامي و با يك برس نرم آن را شستشو دهيد دقت كنيد كه تمام بخش هايي را كه د رتماس با دريچه ورودي و خروجي هوا هستند را تميز نمائيد

 در پايان بخش هاي فيلتر را با آب گرمي كه دماي آن  بيشتر از 40 درجه سانتي گراد نباشد شستشو دهيد و سپس خشك نمائيد.

 اين محلول شستشو دهنده مخصوص همين كار بوده و هيچگونه اثر نامطلوبي بر روي بخش هاي فلزي و لاستيك و ديگر قسمتهاي فيلتر ندارد .

.............................................................................م.ت 18 فرودين 1384

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0